Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Exel Composites
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.20 EUR
Kurssi: 8.76 EUR
Kurssi hetkellä: 19.2.2021 - 5:41

Exel julkisti Q4-raporttinsa eilen. Operatiivisesti yhtiön suoritus oli selvästi odotuksiamme parempi, eikä markkinakommenteistakaan ollut löydettävissä moitteen sijaa. Exel on virittänyt toimintansa mainioon kuntoon, joskin tiettyjä sisäisiä kupruja on vielä tasoittamatta. Vaikka lyhyellä aikavälillä yleinen epävarmuus yhä huolia aiheuttaakin, antaa Exelin laajasti erilaisiin teollisuudenaloihin levittyvä portfolio sitä vastaan konkreettisen tuen. Tuloskasvusta, kertoimien aavistuksenomaisesta nousuvarasta sekä osingosta muodostuva seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus on mielestämme riittävän hyvä. Tätä ja ennustenostojamme peilaten tarkistamme tavoitehintamme 9,20 euroon (aik. 7,00 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme.

Mainio sinetti kokonaisuudessaan hyvälle vuodelle

Exelin liikevaihto kasvoi Q4:llä 3 % 27,5 MEUR:oon, mikä ylitti pientä volyymilaskua odottaneen ennusteemme. Asiakassegmenteistä vahvinta menoa esittivät tällä kertaa Rakennukset ja infrastruktuuri (+22 %) sekä Välineet ja muu teollisuus (+23 %), kun taas Tuulivoiman sisällä liikevaihto hieman laski. Maantieteellisesti kasvu oli vauhdikkainta strategisesti tärkeällä Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa Exelin liikevaihto kasvoi yli 20 %. Exel ylsi Q4:llä 2,7 MEUR:n oikaistuun liikevoittoon, mikä ylitti 1,6 MEUR:n tasalla olleen ennusteemme reippaasti. Ennusteylityksen taustalla oli odotuksiamme korkeampien volyymien, paremman myyntimixin sekä tehokkaamman operatiivisen juoksun kolmikanta. Kokonaisuudessaan yhtiön Q4-suoritus oli mielestämme hieno työnäyte oikeasta markkina-asemoitumisesta, laatuaan viimeisten vuosien aikana nostaneesta peruspelistä sekä siten nykyisestä tuloksentekokyvystä. Hallituksen esittämä voitonjakoehdotus oli 0,20 euroa osakkeelta, mikä vastasi ennakko-odotuksiamme.

Teimme läpikotaisia ennustenostoja

Exel ohjeisti alkaneelle vuodelle liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvua. Vuoteen 2021 Exel pääsi lähtemään tukevalla tilauskannalla ja myös johdon tarkemmat kommentit markkinakysynnästä olivat luonteeltaan varsin rohkaisevia. Tätä sekä vahvaa Q4-suoritusta heijastellen olemme tehneet lähivuosille läpikotaisia ennustenostoja. Kuluvana vuonna odotamme Exelin liikevaihdon kasvavan 4 % 113 MEUR:oon kauttaaltaan piristyvän kokonaiskysynnän ja suurimpien asiakastoimialojen hyvien vetojen myötä.  Volyymikasvun, tehotasoaan nostavan tekemisen, Kiinan tuotantolaitoksista asteittain realisoituvien synergioiden sekä Yhdysvaltain yksikön koko vuodelle antaman tulostuen odotamme puolestaan nostavan oikaistun liikevoiton 10,5 MEUR:oon. Keskeisimmät riskit liittyvät totutusti rakenteellisesti lyhyeen näkyvyyteen sekä kysyntäkuvan kehittymiseen.

Tuloskunnon pitäessä arvostus ei ole paha

Ennusteillamme Exelin oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 15x ja 14x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x. Hyväksymäämme kerroinhaarukkaan ja historiallisiin arvostustasoihin linjattuna nykyinen arvostuskuva ei mielestämme ole liian vaativa, vaikka odottamaamme tulosparannukseen epävarmuutta luonnollisesti liittyykin. Mielestämme vuoden tähtäimellä tuloskasvusta, kertoimien aavistuksenomaisesta nousuvarasta ja noin 3 % osingosta muodostava tuotto-odotus on oman pääoman tuottovaateen ylittävällä tasolla. Täten pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta hyvänä ja lisäostojen jatkamisen kannalta perusteltuna. Selkeitä tukitasoja osake ei kuitenkaan omaa, mikäli tuloskehitys jää arviotamme vaisummaksi.

Käy kauppaa. (Exel Composites)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 108,6 112,5 115,8
- kasvu-% 4,6% 3,6% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) 9,4 10,5 11,0
- EBIT-% 8,7% 9,3% 9,5%
EPS (oik.) 0,47 0,61 0,65
Osinko 0,20 0,22 0,24
P/E (oik.) 15,7 14,4 13,5
EV/EBITDA 7,8 8,3 7,5
Osinkotuotto-% 2,7% 2,5% 2,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Exel on vuonna 1960 perustettu globaalisti valmistavassa teollisuudessa operoiva yhtiö, joka on erikoistunut vaativien ja useisiin erilaisiin teollisuuden loppukäyttöihin soveltuvien komposiittituotteiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Exelin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yhtiöllä on kahdeksan valmistavaa tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Suomessa (2 kpl), Kiinassa (2 kpl), Isossa-Britanniassa, Belgiassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.