Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.60 EUR
Kurssi: 2.64 EURKurssi hetkellä: 28.4.2020 - 4:55

F-Secure raportoi Q1-tuloksensa torstaina klo 8.00. Odotamme yhtiön alkuvuoden sujuneen vielä hyvin ja liikevaihdon sekä tuloksen kasvaneen vertailukaudesta. Tulevina neljänneksinä koronan vaikutukset alkavat heijastua yhtiön numeroihin, vaikkakin vakaa ohjelmistoliiketoiminta tasaa koronan iskuja selvästi. Raportissa huomio kiinnittyy erityisesti mahdollisiin uusiin kommentteihin koronan tämänhetkisistä vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan, sillä näkyvyys loppuvuoden kehitykseen on tällä hetkellä hyvin heikko. Osakkeen arvostustaso (2020e EV/S 2,0x) näyttää nykyisellä kasvunäkymällä neutraalilta.

F-Secure kertoi huhtikuun alkupuolella vuoden 2020 ohjeistuksen peruutuksen yhteydessä yhtiön alkuvuoden sujuneen odotusten mukaisesti ja myös ennusteemme odottaa koronatilanteen jarruttavan yhtiön kasvunäkymää Q2:sta alkaen. Ennustamme Q1-liikevaihdon kasvaneen 4,5 % ja olleen 55,8 MEUR. Kasvua vetää yritystietoturva, jonka liikevaihdon odotamme kasvaneen 9 % 32,0 MEUR:oon. Arvioimme kyberturvakonsultoinnin sekä strategisesti tärkeiden havainnointi- ja reagointituotteiden (MDR ja EDR) toimineen kasvun ajureina Q1:llä. Tulevina neljänneksinä koronan vaikutukset heijastuvat näille alueille arviomme mukaan uusmyynnin hidastumisen ja konsultointiprojektien peruuntumisten ja lykkääntymisten kautta. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon ennustamme pysyneen vakaana ja olleen 23,8 MEUR (Q1’19: 24,0 MEUR). Kuluttajapuolella arvioimme koronan vaikutusten olevan operaattorikanavaan (valtaosa myynnistä) vähäisiä, mutta suoramyynti tulee kärsimään jonkin verran.

F-Secure ohjeisti ennen koronapandemiaa oikaistun käyttökatteen selvää paranemista tälle vuodelle. Odotamme Q1:n tuloskehityksen sujuneen vielä tämän mukaisesti, mutta tulevien neljännesten kehityksen taittavan koko vuoden tulosparannuksen (2020e oik. EBITDA: +7 %) maltillisemmaksi. Näkyvyys lyhyen aikavälin tuloskehityksen suhteen on tällä hetkellä heikko ja riippuu pitkälti siitä, miten voimakkaasti korona iskee tänä vuonna konsultointiin ja uusmyyntiin. Ennustamme oikaistun käyttökatteen olleen Q1:llä 6,9 MEUR (Q1’19: 5,0 MEUR) ja oikaistun liikevoiton 3,6 MEUR (Q1’19: 1,7 MEUR), mikä vastaa 6,4 %:n liikevoittomarginaalia.

Emme odota F-Securen antavan vielä Q1-raportissa uusia näkymiä koko vuoden osalta, sillä näkyvyys on tuskin parantunut oleellisesti muutaman viikon aikana. Raportissa huomio kiinnittyy silti mahdollisiin uusiin kommentteihin koronan tämänhetkisistä vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan. Koko vuoden ennusteemme odottaa tällä hetkellä F-Securen liikevaihdon pysyvän vakaana 217 MEUR:ssa ja oikaistun käyttökatteen paranevan 24,8 MEUR:oon (2019: 23,2 MEUR). Isossa kuvassa nykyinen kriisi vahvistaa kyberturvamarkkinan entuudestaan vahvoja pitkän aikavälin fundamentteja ja arvioimme F-Securella olevan hyvät edellytykset palata takaisin kasvupolulle, kunhan kriisi aikanaan helpottaa.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 217,3 217,4 229,5
- kasvu-% 14,0% 0,0% 5,6%
Liikevoitto (EBIT) 7,2 7,8 14,7
- EBIT-% 3,3% 3,6% 6,4%
EPS (oik.) 0,03 0,05 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,03
P/E (oik.) 92,5 53,5 31,7
EV/EBITDA 15,9 17,3 13,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,1%
Uusimmat ennusteet