Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.00 EUR
Kurssi: 4.30 EUR
Kurssi hetkellä: 16.7.2021 - 6:57

F-Securen Q2-raportti ei tarjonnut suurempia yllätyksiä ja yhtiön tänä vuonna piristyvä kasvunäkymä on ennallaan. Liiketoiminnan hyvä rahavirta ja vahvistunut tase mahdollistaisi nykyisen vakaan kasvun kiihdyttämisen jälleen myös yritysostoin, joiden arvioimme kuuluvan yhtiön työkalupakkiin myös elokuun lopussa julkaistavassa uudessa strategiassa. Kaiken kaikkiaan F-Securen liiketoiminta etenee oikeaan suuntaan, mutta tämä heijastuu myös jo vahvasti osakkeen arvostukseen. Toistamme vähennä-suosituksen ja nostamme tavoitehintaa 4,0 euroon (aik. 3,8 EUR).

Kokonaisuutena odotusten mukainen Q2-raportti

F-Securen Q2-liikevaihto kasvoi 10 % 58,2 MEUR:oon ja ylitti lievästi ennusteemme. Yritystietoturvassa kasvu (13 %) piristyi hieman odotuksiamme paremmin ja kuluttajatietoturva (+6 %) jatkoi odotetun hyvää suorittamista. Oikaistu käyttökate heikkeni hieman odotuksia enemmän vertailukaudesta ja oli 8,1 MEUR (Q2’20: 10,2 MEUR). Kasvun piristyminen näkyi Q2:lla hieman ennakoitua enemmän kulutasossa, joka jatkaa normalisoitumistaan poikkeuksellisista korona-ajoista. F-Secure toisti odotetusti näkymänsä ja teimme ennusteisiin vain pieniä tarkennuksia raportin pohjalta.

Yritystietoturvassa konsultointi elpyy ja tuoteliikevaihdon kasvu piristyy

Konsultoinnin liikevaihto (+19 %) elpyi heikosta vertailukaudesta ja näkymä on odotetusti paranemassa, vaikka korona vaikeuttaa toimintaa yhä tietyillä markkinoilla. F-Securen mukaan piristyvä markkina näkyy tietyin paikon myös kiristyvänä osaajakilpailuna ja palkkainflaationa, mikä yritystietoturvan muiden kasvupanostusten kanssa heijastuu kannattavuuteen. Tuoteliiketoiminnan kasvuvauhti (+9 %) kiihtyi Q2:lla odotetusti ja saatujen ennakkojen kasvu (+15 %) tukee kasvun jatkumista myös tulevina neljänneksinä. Tuotteissa kasvu oli laaja-alaista, mutta neljänneksen kohokohtina F-Secure nosti esiin merkittävät uudet sopimukset pilvipalveluiden tietoturvassa (Cloud Protection for Salesforce) sekä havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR ja EDR) vahvistuneen kysynnän. F-Securen mukaan karkeasti noin puolet (~5 MEUR) saatujen ennakoiden kasvusta tuli MDR-ratkaisuista. Tämän pohjalta arvioituna nämä kasvun kannalta tärkeät havainnointi- ja reagointiratkaisut tuovat jo merkittävää tilausvirtaa ja liikevaihtoa.

Nettovelaton tase mahdollistaisi kasvun kiihdyttämisen yritysostoin

F-Securen liiketoiminta luo hyvin rahavirtaa ja yhtiön taseen tunnusluvut (Q2’21: omavaraisuusaste 57 %, gearing -14 %) kertovat, että vuonna 2018 tehty suuri MWR-yritysosto on sulateltu täysimääräisesti. Vuosineljännes kerrallaan vahvistuvan taseen ja hyvän kassavirran ansiosta F-Securen kyky tehdä yritysostoja on hyvä, ja arvioimme yhtiön kartoittavan ostokohteita aktiivisesti. Q2-tulokseen sisältyneet 2,3 MEUR:n kertaluonteiset erät ”strategisten vaihtoehtojen arviointiin” viittaavat myös siihen, että uusista strategisista liikkeistä kuullaan elokuun lopun CMD:llä.

Kireä arvostuskuva ennallaan

F-Securen osakkeen arvostus on liikevaihtokertoimella (2021e EV/S 2,8x) kyberturvasektorin arvostustasojen (2021e mediaani EV/S 7,8x) kontekstissa matala. Vuosien 2021-2022 tuloskertoimilla (oik. P/E 37x-33x ja EV/EBIT 27x-23x) arvostus on kireä ja ennustamallamme tuloskasvulla PEG-luku (2,2x) on korkealla tasolla. F-Securen ohjelmistoliiketoiminnan vakaus ja sitä kautta melko matala riskitaso tukee osakkeen korkeaa arvostusta nykyisessä markkinaympäristössä. Kertoimien venyttäminen vaatisi kuitenkin mielestämme nykyistä vahvempaa kasvua tai selkeää polkua merkittävään kannattavuusparannukseen, joka ei kuitenkaan kireässä kilpailuympäristössä näytä lähivuosina todennäköiseltä. Osakkeen arvostus näyttää neutraalilta myös osien summa -laskelmassamme.

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 220,2 236,8 251,5
- kasvu-% 1,3% 7,5% 6,2%
Liikevoitto (EBIT) 19,7 19,5 24,8
- EBIT-% 8,9% 8,2% 9,9%
EPS (oik.) 0,10 0,11 0,13
Osinko 0,04 0,04 0,05
P/E (oik.) 39,8 37,4 33,4
EV/EBITDA 16,7 19,5 15,7
Osinkotuotto-% 1,0% 0,9% 1,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

F-Secure on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuustuotteita ja -palveluita tarjoava yhtiö, jonka ratkaisut auttavat tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttajia suojautumaan tietoturvauhkilta. Maantieteellisesti F-Securen painopiste on Euroopassa ja yhtiön tuotteita myyvät maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.