Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.26 EURKurssi hetkellä: 10.2.2020 - 6:08

F-Secure raportoi Q4-tuloksensa keskiviikkona 12.2. klo 8.00. Yhtiö antoi joulukuun ohjeistuksen laskun yhteydessä näkymät vuodelle 2020, joten keskeiset numerot raportista ovat pitkälti jo tiedossa. Raportissa huomio kiinnittyy erityisesti syihin yritystietoturvan hidastuvan orgaanisen kasvun taustalla ja siihen, miten voimakkaasti yhtiön kannattavuus tänä vuonna paranee kasvupanostusten pienentyessä. Tasapainoilu kasvun ja kannattavuuden suhteen voi vaikuttaa myös liikevaihtokertoimella (2020e EV/S 2,3x) sektoriin nähden matalalle ja tuloskertoimilla (2020e oik. P/E 46x) korkealle hinnoitellun F-Securen osakkeen arvostukseen, jos Q4-raportti antaa aihetta siirtää katsetta kasvusta enemmän tuloksenteon suuntaan.

F-Secure laski joulukuussa vuoden 2019 näkymiään yritystietoturvan liikevaihdon kasvun osalta (kasvu 27-30 %) ja säilytti muuten ohjeistuksensa ennallaan. Q4-liikevaihto on siis pitkälti jo tiedossa ja odotamme F-Securen liikevaihdon kasvaneen 6 % 57,1 MEUR:oon. Yritystietoturvan odotamme kasvaneen Q4:llä 11 % 33,1 MEUR:oon ja koko 2019 liikevaihdon olleen 123 MEUR (+28 %). Arvioimme kyberturvakonsultoinnin sekä strategisesti tärkeiden havainnointi- ja reagointituotteiden (MDR ja EDR) toimineen kasvun ajureina Q4:llä, vaikka molemmilla alueilla kasvu on jäänyt ohjeistuslaskun perusteella hieman aiempia odotuksia hitaammaksi. Kuluttajatietoturvan Q4-liikevaihdon ennustamme pysyneen edellisvuoden tasolla 24 MEUR:ssa.

Vuonna 2019 F-Secure investoi merkittävästi yritystietoturvaan, mikä on rasittanut yhtiön kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Vuodesta 2020 alkaen katse siirtyy yhä enemmän myös tulokseen ja sen kasvuun, kun käsityksemme mukaan suurin investointivaihe on takanapäin. F-Secure ohjeistaa vuodelle 2019 yli 21 MEUR:n oikaistua käyttökatetta ja ennusteemme (22,6 MEUR) on linjassa ohjeistuksen kanssa. Odotamme oikaistun Q4-liikevoiton pysyneen vertailukauden tasolla ja olleen 2,8 MEUR (EBIT-% 4,8 %). Koko vuoden raportoitu osakekohtainen tulos (2019e: 0,03 euroa) jää ennusteellamme matalaksi ja odotamme yhtiön jättävän edelliskevään tavoin osingonmaksun välistä.

Ohjeistuksen laskun yhteydessä F-Secure antoi myös jo näkymät vuodelle 2020, joten senkään osalta Q4-raportissa ei pitäisi olla merkittäviä yllätyksiä, vaikkakin ohjeistukseen voi arviomme mukaan tulla vielä numeerisia tarkennuksia esimerkiksi tuloksen osalta. Vuoden 2020 näkymät olivat aiempiin odotuksiimme nähden pettymys, sillä odotimme yhtiön yltävän lähivuosina yli 10 %:n orgaaniseen kasvuun yritystietoturvassa. Q4-raportissa huomio kiinnittyykin erityisesti orgaanista kasvua jarruttaviin tekijöihin, sillä mielestämme yhtiöllä on MWR-yritysoston myötä vahvistuneen tuoteportfolion sekä markkinatrendien valossa potentiaalia yltää vahvempaan kasvuun. F-Secure arvioi tänä vuonna yritystietoturvan orgaanisen kasvun hidastuvan vuodesta 2019 (arviomme n. 12-13 %), missä lopetettujen, ei-strategisten tuotteiden negatiivinen vaikutus kasvuun on muutamia prosenttiyksikköjä. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon yhtiö odottaa pysyvän noin vuoden 2019 tasolla. Tuloksen osalta yhtiö ohjeistaa oikaistun käyttökatteen kasvavan selvästi vuodesta 2019. Ennusteemme vuoden 2020 osalta ovat linjassa ohjeistuksen kanssa (yritystietoturva +9 %, kuluttajatietoturva +0,4 % ja oik. EBITDA 28,9 MEUR).  

 

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 218,3 229,8 244,2
- kasvu-% 14,4% 5,3% 6,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 12,7 21,5
- EBIT-% 3,7% 5,5% 8,8%
EPS (oik.) 0,03 0,07 0,11
Osinko 0,00 0,03 0,06
P/E (oik.) 107,0 45,3 28,4
EV/EBITDA 16,7 18,3 13,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,9% 1,8%
Uusimmat ennusteet