Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

F-Secure Q4: Yllätyksetön raportti

Analyytikon kommentti 12.02.2020 8:50 F-Secure
Yhtiö: F-Secure
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.41 EURKurssi hetkellä: 12.2.2020 - 8:35

F-Securen aamulla raportoima Q4-raportti oli numeroiden osalta pitkälti odotusten mukainen. Yhtiö toisti odotetusti joulukuun ohjeistuslaskun yhteydessä annetut näkymät, joiden mukaan yhtiön orgaaninen kasvu hidastuu tänä vuonna, mutta oikaistu käyttökate kasvaa selvästi. Alustavasti arviomme, että ennustemuutokset tulevat jäämään pieniksi Q4-raportin pohjalta ja yhtiöltä on lupa odottaa vakaata suoritusta vuonna 2020.

F-Securen Q4-liikevaihto kasvoi 4 % 56,1 MEUR:oon, mikä oli hieman alle ennusteemme (57,1 MEUR). Kasvua veti odotetusti yritystietoturva, jonka liikevaihto kasvoi orgaanisesti 10 % ollen 32,7 MEUR. Yritystietoturvan tuoteliikevaihto kasvoi 5 % ja konsultointi 16 %. Strategisesti tärkeiden havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR) liikevaihto kasvoi yhtiön mukaan hyvin. Uuden päätelaitteiden suojaustuotteita täydentävän EDR-tuotteen vaikutus kasvuun oli yhtiön mukaan vielä pieni. Tuoteliikevaihtoa jarrutti myös haasteet uusasiakashankinnassa Suomessa ja Japanissa, kun ei-strategisten tuotteiden myynti päätettiin lopettaa. Kokonaisuudessaan tuoteliikevaihdon kasvu oli lievä pettymys, sillä odotuksemme uusia MDR- ja EDR-ratkaisuja kohtaan ovat olleet korkealla. Yhtiö mainitsi myös päätelaitetietoturvamarkkinan kilpailutilanteen kiristyneen, minkä perusteella orgaaninen kasvu on jatkossakin kiven alla.

Kuluttajatietoturvan liikevaihto laski 2 %, kun odotimme sen pysyneen vertailukauden tasolla 24 MEUR:ssa. Operaattorikanavan liikevaihto laski hieman ja suoramyynti säilyi viime vuoden tasolla. Q4:llä yhtiö solmi ensimmäiset sopimukset uuden ID Protection -tuotteen osalta. Tuotteen vaikutus liikevaihtoon jää kuitenkin lyhyellä tähtäimellä arviolta maltilliseksi.

Q4:n oikaistu käyttökate oli 6,6 MEUR, kun ennusteemme oli 6,1 MEUR. Oikaistu liikevoitto oli 3,1 MEUR (ennusteemme 2,8 MEUR), mikä vastaa 5,6 %:n liikevoittomarginaalia. Q4:n tuloskehitys oli pitkälti linjassa odotustemme kanssa. Raportoituun liikevoittoon sisältyi 3,4 MEUR:n positiivinen vaikutus MWR-yritysostoon liittyvien erien uudelleenarvostuksesta sekä 4,6 MEUR uudelleenjärjestelykuluja. F-Secure investoi viime vuonna vielä merkittävästi yritystietoturvaan, mikä painoi yhtiön kannattavuutta. Raportoitu osakekohtainen tulos jäi siten koko vuoden osalta vaatimattomalle tasolle (0,02 euroa) ja yhtiö jättää odotetusti edelliskevään tavoin osingonmaksun välistä.

Yhtiö toisti odotetusti joulukuun ohjeistuslaskun yhteydessä annetut näkymät vuodelle 2020. F-Secure arvioi tänä vuonna yritystietoturvan orgaanisen kasvun hidastuvan edellisestä vuodesta (2019: n. 12 %) missä lopetettujen, ei-strategisten tuotteiden negatiivinen vaikutus kasvuun on muutamia prosenttiyksikköjä. Kuluttajatietoturvan liikevaihdon yhtiö odottaa pysyvän noin vuoden 2019 tasolla. Tuloksen osalta yhtiö ohjeistaa oikaistun käyttökatteen kasvavan selvästi vuodesta 2019. Ennusteemme vuodelle 2020 ennen Q4-raporttia olivat: yritystietoturva +9 %, kuluttajatietoturva +0,4 % ja oik. EBITDA 28,9 MEUR. Alustavasti ennustemuutokset tulevat jäämään pieniksi Q4-raportin pohjalta

Käy kauppaa. (F-Secure)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä. F-Securen laaja palvelukokonaisuus ja palkitut tuotteet käyttävät patentoituja tietoturvainnovaatioita ja sofistikoitunutta uhkatietoa suojatakseen tuhansia yrityksiä ja miljoonia kuluttaja-asiakkaita. Yhtiön asiantuntijat ovat osallistuneet useampaan kyberrikoksen tutkintaan kuin mikään muu eurooppalainen yritys markkinoilla. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

inderesTV

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 218,3 229,8 244,2
- kasvu-% 14,4% 5,3% 6,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 12,7 21,5
- EBIT-% 3,7% 5,5% 8,8%
EPS (oik.) 0,03 0,07 0,11
Osinko 0,00 0,03 0,06
P/E (oik.) 111,9 47,4 29,7
EV/EBITDA 17,4 19,1 14,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,9% 1,8%
Uusimmat ennusteet