Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Fellow Finance
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.50 EUR
Kurssi: 2.30 EUR
Kurssi hetkellä: 15.7.2020 - 7:18

Toistamme Fellow Financen lisää-suosituksen ja 2,5 euron tavoitehinnan. Korona ja väliaikaisesti kiristyvä sääntely jarruttavat tänä vuonna liiketoimintaa, mutta arvioimme yhtiön tulevan myrskyn silmästä lopulta ulos suhteellisesti vahvemmista asemista. Voimakkaan kurssilaskun myötä alustaliiketoiminnan erittäin matalaksi painuneen arvostuksen valossa osakkeen laskuvara alkaa mielestämme olla rajallinen, mutta kasvunäkymän kirkastuessa nousupotentiaali on merkittävä. Siten käännettä ennakoiva sijoittaja rohkenee nykyarvostuksella jo varovasti ostaa osaketta. Fellow Financesta tänään julkaisemamme laaja analyysiraportti on luettavissa täältä.

Pohjoismaiden suurin vertaislaina-alusta

Fellow Finance on vuonna 2013 perustettu ja vuonna 2014 toimintansa aloittanut joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, joka yhdistää rahoitusta tarvitsevat yksityishenkilöt ja yritykset sijoittajien kanssa. Kuluttajalainojen lisäksi yhtiö välittää lainamuotoista joukkorahoitusta sekä laskurahoitusta (factoring) yrityksille. Sijoittajille alusta tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan, joka on historiallisesti tarjonnut hyvän tuotto/riski-suhteen.

Sijoitusprofiili muuttunut kasvuyhtiöstä käänneyhtiöksi

Fellow Financen osake on laskenut voimakkaasti kesän 2019 jälkeen, kun yhtiön ansainnan kannalta kriittisen lainavolyymin kehitys on jäänyt selvästi odotuksista. Lyhyellä tähtäimellä kasvuun liittyviä riskejä on realisoitunut, kun kilpailu Suomen kulutusluotoissa on uuden sääntelyn myötä kiristynyt ja laskurahoituksen sekä kv-lainavolyymien kehitys on jäänyt odotuksista. Lisäksi koronakriisin myötä lyhyen aikavälin näkymät heikkenivät entisestään. Osakkeen voimakkaan kurssilaskun jälkeen myös odotukset lähivuosien kehityksen osalta ovat laskeneet selvästi ja näkemyksemme mukaan yhtiön sijoitusprofiili on muuttunut kasvuyhtiöstä käänneyhtiöksi. Fellow Financen toimitusjohtaja jätti hetki sitten yllättäen tehtävänsä ja tulevan toimitusjohtajan keskeisin tehtävä onkin mielestämme kiillottaa himmentyneen kasvutähden sakara ja kääntää yhtiö takaisin kannattavan kasvun polulle. Fellow Finance kasvoi vuosina 2015-2019 keskimäärin 37 % vuodessa ja alustaliiketoiminnan erittäin skaalautuvan luonteen ansiosta kasvu voi kiihtyä jälleen nopeasti, jos kansainväliset markkinat lähtevät avautumaan yhtiölle.

Ensi vuonna odotuksissa käänne koronakuopasta ylöspäin

Olemme nostaneet kesä-heinäkuun kehityksen perusteella hieman loppuvuoden lainavolyymiennusteita ja odotamme nyt noin 9 MEUR:n kk-volyymia (aik. 8 MEUR). Odotamme nyt lainavolyymin laskevan tänä vuonna 38 % 124 MEUR:oon. Laskeva volyymi iskee Fellow Financen liikevaihtoon (2020e: 11,0 MEUR, -23 %), josta merkittävä osa tulee lainojen välityspalkkioista. Laskevan volyymin vaikutusta tulokseen (2020e EBIT: -0,5 MEUR) pehmentävät kuitenkin olennaisesti volyymin mukana alaspäin joustavat asiakashankinnan kulut. Ennustamme ensi vuonna lainavolyymin ja liikevaihdon (2021e: 150 MEUR ja 12,3 MEUR) elpyvän, mutta jäävän vielä selvästi vuoden 2019 (201 MEUR ja 14,2 MEUR) tason alle. Koronan ja väliaikaisen sääntelyn hellittäessä eväät kasvukäänteelle ovat mielestämme hyvät, etenkin matala lähtötaso huomioiden. Näkyvyys tuleville vuosille on kuitenkin edelleen heikko.

Nojaamme varovasti alustaliiketoiminnan matalaan arvostukseen

Fellow Financen alustaliiketoiminnan arvostus (2020e-2021e EV/S 0,8x-0,7x) on painunut erittäin matalaksi osien summa -laskelmassa, missä Lainaamo arvotetaan sen lainakannan arvoiseksi. Matalan arvostuksen purkautuminen vaatii kuitenkin näkyvyyden parantumista ja lainavolyymin trendin käännettä ylöspäin, johon korona ja kiristynyt sääntely luovat edelleen merkittävää epävarmuutta. Nykyisellä arvostuksella osakkeen tuotto/riski-suhde kuitenkin jo varovaisesti houkuttelee käänteen ennakointia.

Käy kauppaa. (Fellow Finance)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 14,2 11,0 12,3
- kasvu-% 18,7% -22,8% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 -0,5 0,4
- EBIT-% 11,6% -4,4% 3,2%
EPS (oik.) 0,08 -0,18 -0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 54,7 -13,0 -29,4
EV/EBITDA 22,4 -754,1 43,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen pankkirahoitus suoraan lainaukseen ihmisten ja yritysten välillä. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 660 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä palvellen yli 900 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.