Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme laatineet First North -listalle listautumista suunnittelevasta Fellow Financesta laajan sijoitustutkimuksen, joka on luettavissa maksutta tästä linkistä. Yhtiön tänään klo 18 alkavaa yhtiöesittelytilaisuutta voi seurata täältä. Fellow Finance on vertaislaina-alusta, jolla on erittäin skaalautuva liiketoimintamalli, kunnianhimoinen ja selkeä kasvustrategia sekä vahvat näytöt kannattavasta kasvusta Suomessa. Lisäksi yhtiön liiketoiminnassa on alustayhtiölle tyypillisiä verkostovaikutuksia. Nyt yhtiö tavoittelee Suomessa saavutetun menestyksen skaalaamista Euroopassa ja alustalla välitettyjen lainavolyymien moninkertaistamista strategiakaudellaan 2018-2023. Vaikka kansainvälistymisstrategian onnistumiseen liittyy vielä merkittäviä riskejä, on osakkeen tuotto/riski -suhde listautumishinnalla erittäin houkutteleva huomioiden merkittävä arvonluontipotentiaali kasvun realisoituessa.

  • Fellow Finance on vuonna 2013 perustettu ja vuonna 2014 toimintansa aloittanut joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, joka yhdistää rahoitusta tarvitsevat yksityishenkilöt ja yritykset sijoittajien kanssa. Yhtiö välittää tällä hetkellä kuluttajien vertaislainojen lisäksi lainamuotoista joukkorahoitusta sekä laskurahoitusta (factoring) yrityksille. Sijoittajille alusta tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan, joka on historiallisesti tarjonnut hyvän tuotto/riski -suhteen. Fellow Finance on sijoittajaprofiililtaan täysiverinen kasvuyhtiö. Yhtiö on läpi historiansa kasvanut erittäin voimakkaasti (2015-2018e CAGR 45 %) ja sen alusta on osoittanut toimivuutensa Suomessa.
  • Fellow Financen erottaa tyypillisistä alkuvaiheen teknologiayhtiöistä se, että yhtiön alusta on osoittanut skaalautuvuutensa jo Suomessa ja tämän ansiosta yhtiö on jo tässä vaiheessa kasvustrategiaansa erittäin kannattava (2017-2018e EBIT-% 29-27 %). Yhtiön liiketoimintamallissa on sijoittajan olennaista huomioida, että hyvin skaalautuvan kulurakenteen lisäksi myös yhtiön tase on erittäin hyvin skaalautuva, sillä lainojen välitysliiketoiminta sitoo hyvin rajallisesti pääomaa.
  • Fellow Financen strategia tähtää voimakkaaseen ja kannattavaan orgaaniseen kasvuun niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Rahoitusmarkkinoiden murroksen ansiosta yhtiön markkinat kasvavat tällä hetkellä erittäin voimakkaasti ja markkinan absoluuttinen koko ei tule toimimaan pullonkaulana yhtiön kasvulle. Yhtiön strategiakausi voidaan jakaa kahteen osaan, missä 2018-2020 luodaan kansainvälisen kasvun perusta uusien toimintamaiden avauksilla ja 2021-2023 lainavolyymeja lähdetään kasvattamaan voimakkaasti. Strategiaan liittyvät riskit painottuvatkin strategiakauden loppupuolelle, sillä lähivuosien kasvu nojaa vielä vahvasti Suomen liiketoiminnan hyvän kehityksen jatkumiseen. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvun jatkuvan voimakkaana (2018-2023 CAGR 37 %), mutta liiketoiminnan skaalautuvuus jää strategiakaudella vielä kasvupanostusten alle etenkin vuosina 2021-2022 (EBIT-% 20-23 %). Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvavan 61 MEUR:oon vuonna 2023, mikä jää selvästi yhtiön oman tavoitteen (80 MEUR) alle.
  • Listautumisannin arvostuksella (45 MEUR) Fellow Financen 2018e-2019e P/E-kertoimet ovat 28x ja 18x ja vastaavat EV/Liikevaihto-kertoimet 4,8x ja 3,5x. Huomioiden Fellow Financen historiallisen kasvun, tulevien vuosien kasvunäkymät sekä vahvan kannattavuuden, ovat arvostuskertoimet hyvin maltillisia. Kertoimet ovat myös selvästi alle listattujen verrokkiyhtiöiden tason. Olemme painottaneet arvonmäärityksessämme DCF-laskelmaa, verrokkiryhmän kertoimia sekä osien summa -laskelmaa, joiden mukainen yhtiön osakekannan arvo ennen listautumisantia on 66 MEUR. Vaikka yhtiö tuleekin jatkamaan voimakasta kasvuaan myös Suomessa, ei tämä kasvu itsessään riitä perustelemaan näkemystämme yhtiön käyvästä arvosta.

Käy kauppaa. (Fellow Finance)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Fellow Finance on vuonna 2013 perustettu Pohjoismaiden suurin joukkorahoitus ja vertaislaina-alusta, joka yhdistää lainaa tarvitsevat kuluttajat ja yritykset tehokkaasti sijoittajien kanssa. Fellow Finance -konsernin muodostavat emoyhtiö Fellow Finance Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Lainaamo Oy, Fellow Finance Sp. z o.o., Fellow Finance Estonia OÜ ja Fellow Finance Česko s.r.o. Fellow Finance välittää kuluttaja- ja yritysrahoitusta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä. Fellow Finance on listattuna Helsingin pörssin First North -kauppapaikalla.