Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Finanssivalvonta kertoi eilen suosittavansa vakuutusyhtiöitä pidättäytymään voitonjaosta sekä suurten muuttuvien palkkioiden maksamisesta. Aiemmin 24.3.2020 Finanssivalvonta oli kehottanut vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä noudattamaan suurta pidättyvyyttä voitonjaossa ja muuttuvien palkkioiden maksamisessa vallitsevassa poikkeustilanteessa. Suositus pohjautuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) 2.4.2020 antamaan kannanottoon. Suositus on voimassa niin kauan kunnes COVID-19 -tilanteen aiheuttamien epävarmuustekijöiden on arvoitu poistuneen.

Nyt annettu suositus koskettaa Helsingin pörssin seuraamistamme yhtiöistä suoraan Sampoa (vakuutuskonserni) ja epäsuorasti Taaleria (omistaa Garantian) sekä Aktiaa (henkivakuutustoiminta). Taaleri on jo käsittääksemme nostanut osingon Garantiasta ja Aktia on jo valmiiksi lykännyt voitonjakoaan Finanssivalvonnan luottolaitoksia koskevan suosituksen mukaisesti.

Sammon kannalta tilanne taas on hankalampi. Sammolla on ollut läpi koko kriisin pyrkimyksenä pitää kiinni alun perin lupaamastaan 2,2 euron osingosta ja yhtiön vakavaraisuus ei aseta tälle ongelmia. Finanssivalvonnan suositus on kuitenkin poikkeuksellinen ja meillä ei ole täyttä varmuutta Sammon reaktiosta tähän. Finanssivalvonnan suositus on valvottavan näkökulmasta myös hankala, sillä se on hyvin epämääräinen aikataulun suhteen toisin kuin EKP:n suositus, joka suositti pidättäytymään voitonjaosta 1.10.2020 asti. Tiedotteen perusteella pidämme mahdollisena, että myös Sampo lykkää osinkoaan pidemmälle syksyyn. Olemme käsitelleet Sammon osingonjakoa tarkemmin viime viikolla, kun Nordea kertoi lykkäävänsä osinkoaan. Sampo todennäköisesti ottaa tähän asiaan kantaa jo lähipäivinä, jolloin saamme asiaan lisäselvyyttä. Korostamme, että osingon mahdollisella siirtymisellä ei ole vaikutusta Sammon käypään arvoon.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sampo-konserni on merkittävä pohjoismainen vakuutuskonserni ja yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä.

Sampo Oyj listautui Helsingin pörssiin (nykyinen Nasdaq Helsinki) vuonna 1988. Konserni toimii vakuutusalalla. Konsernilla on toimintaa tytäryhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.