Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Fiskars: Heikentyvä kysyntä iskee

Analyytikon kommentti 23.12.2022 7:24 Fiskars Group
Yhtiö: Fiskars Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 17.00 EUR
Kurssi: 15.22 EUR
Kurssi hetkellä: 23.12.2022 - 7:09 Analyysi päivitetty: 30.10.2022

Fiskars laski viime viikolla ohjeistustaan, joka aiheutti ennusteisiimme 4 % laskun tälle vuodelle. Uskomme edelleen heikon kuluttajakysynnän painavan Fiskarsin ensi vuoden liikevaihdon ja tuloksen laskuun. Tästä huolimatta näemme, että Fiskarsin tulostaso on rakenteellisesti selvästi korkeampi kuin ennen korona-aikaa ja yhtiön tulos nousee taas 2024 viime vuoden huipputasolle. Lähivuosien keskimääräinen tuloskasvu ja osinkotuotto vievät tuotto-odotuksen noin 15 %:iin, jota pidämme houkuttelevana. Toistamme lisää suosituksen, mutta laskemme tavoitehintamme 17 euroon (aik. 18) laskeneiden ennusteiden myötä.

Fiskars laski viime viikolla tulosohjeistustaan vuodelle 2022, koko vuoden ennusteemme 4 % alas

Fiskars ohjeisti alkuvuodesta asti oikaistun liikevoittonsa paranevan viime vuoden 154 MEUR:n huipputasolta, vaikka markkinaympäristö on ohjeistuksen antamisen jälkeen muuttunut huomattavasti sekä kysynnän että kulujen suhteen. Olemme pitäneet ohjeistusta suhteellisen haastavana ja ennusteemme on ollut alkukesästä asti viime vuoden tason tuntumassa, joten viime viikon ohjeistuksen laskua ei voi pitää yllätyksenä. Odotimme kuitenkin yhtiön saavuttavan aiemman ohjeistuksensa ja ennustimme aiemmin 156 MEUR:n oikaistua liikevoittoa vuodelle 2022. Fiskarsin mukaan eilinen tulosvaroitus johtui odotettua heikommasta kysynnästä ja etenkin USA:n vähittäiskauppojen varovaisuudesta ottaa varastoja. Uuden ohjeistuksen myötä laskimme vuoden 2022 tulosennusteita 4 %. Fiskarsin koko vuoden tulos on markkinaolosuhteet huomioiden silti mielestämme hyvä. Q4-tuloksen osalta uusi ohjeistus tarkoittaa 29 MEUR:n oikaistua liikevoittoa verrattuna viime vuoden 32 MEUR:oon ja aikaisempaan 35 MEUR:n ennusteeseemme. Laskimme myös 2023-24 ennusteita 4-5 % hieman varovaisemman marginaaliennusteen takia ja heikentyneen USD:n vuoksi.

Fiskarsin tulostaso on mielestämme rakenteellisesti parempi kuin ennen korona-aikaa

Mielestämme on tärkeä huomata, että vaikka korona-aika tuki Fiskarsin myyntiä ja tulosta, yhtiö on tehnyt runsaasti tehostamistoimia etenkin Vita-segmenttiin kuuluvan, aiemmin heikommin kannattaneen WWRD eli English & Crystal Brands yksikön osalta. Se onkin parantanut viime vuosina tulostaan, jonka uskomme olevan rakenteellista ja kestävää, eikä vain korona-ajan tilapäistä vaikutusta. Uskomme tämän tukevan Fiskarsin kasvua ja kannattavuutta tulevaisuudessa. Ensi vuoden osalta näemme markkinakysynnän heikkouden painavan yhtiön liikevaihdon kasvun lievästi negatiiviseksi ja liikevoiton tätä vuotta alemmaksi. Oikaistu liikevoitto on kuitenkin vuoden 2023 ennusteellamme edelleen selvästi korkeampi (133 MEUR) kuin vuosina 2016-20 keskimäärin (noin 100 MEUR). Liikevaihdon osalta 2023 ennusteemme tarkoittaa vajaan 5 %:n vuosittaista orgaanista kasvua vuoteen 2019 verrattuna eli yhtiön nykytavoitteen mukaista, mutta historiaa kovempaa kasvua. 2024 eteenpäin näemme yhtiölle kasvua ja kannattavuuden parantumista, liikevoiton yltäessä 2021 huipputasolle jo vuonna 2024.

Arvostus on maltillinen, tuloskasvu 2023 jälkeen tuotto-odotuksen pääajuri

Fiskarsin tämän ja ensi vuoden kertoimia nostaa jonkin verran isojen varastojen aiheuttama korkeampi velka- ja rahoituskulutaso. Tulospohjainen arvostus (oikaistu EV/EBIT: 9,5x ja P/E: 13x) vuodelle 2023 on yhtiön potentiaali huomioiden mielestämme maltillinen, mutta ei mitenkään räikeän halpa. Kurssinousu vaatiikin uskoa/näyttöjä siitä, että yhtiö pystyy parantamaan heikomman 2023 vuoden jälkeen tulostaan takaisin 2021-22 vuosien tasolle. Koska uskomme nykyisen strategian tuomaan kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen, näemme osakkeen noin 5 %:n osinkotuoton ja tuloskasvun muodostaman noin 15 %:n tuotto-odotuksen houkuttelevana.

Käy kauppaa. (Fiskars Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 254,4 1 293,1 1 242,0
- kasvu-% 12,4% 3,1% -4,0%
Liikevoitto (EBIT) 142,9 143,2 133,1
- EBIT-% 11,4% 11,1% 10,7%
EPS (oik.) 1,21 1,49 1,17
Osinko 0,76 0,76 0,82
P/E (oik.) 19,1 10,2 13,0
EV/EBITDA 9,3 6,8 6,8
Osinkotuotto-% 3,3% 5,0% 5,4%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Fiskars on vuonna 1649 perustettu suomalainen kuluttajatuoteyhtiö. Yhtiön päätuoteryhmät liittyvät kotiin, askarteluun, puutarhanhoitoon, ulkoiluun, ruoanlaittoon, sisustamiseen ja kattamiseen ja tuotteita myydään yli 100 maassa. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Fiskars palvelee ihmisiä ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwdood. Tuotteista noin puolet valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa ja noin puolet tulevat alihankkijoilta.