Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fodelia: Kannattavuudelta vaaditaan enemmän

Analyytikon kommentti 04.05.2022 5:00 Fodelia
Yhtiö: Fodelia
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 7.40 EUR
Kurssi: 7.00 EUR
Kurssi hetkellä: 4.5.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 3.5.2022

Fodelian Q1-raportti kertoi vahvasta kasvusta ja odotuksiamme heikommasta kannattavuudesta. Nykyisessä markkinaympäristössä osakkeen tarjoama nousupotentiaali ei mielestämme riitä kompensoimaan riskejä ja korkeaa arvostustasoa. Laskemme suosituksen tasolle vähennä (aik. lisää) tavoitehinnalla 7,4 euroa.

Kasvu odotuksiamme parempi, kannattavuus jäi alle odotusten

Fodelian Q1-raportti oli kaksijakoinen, sillä odotettua vahvemmasta liikevaihdon kasvusta huolimatta yhtiön kannattavuus jäi heikoksi. Liikevaihto oli 9,2 MEUR (Inderes: 9.0 MEUR) ja kasvoi 23 % vertailukaudesta, minkä taustalla oli erityisesti Feelian voimakas kasvu uusien hoiva-alan asiakkaiden vetämänä. Myös verkkokaupan hyvänä jatkunut kasvu ja foodservice-kanavan toipuminen tukivat Feelian liikevaihdon kasvua. Real Snacksin, Perniön Lihan ja Pita Factoryn liikevaihdot laskivat, koska pääsiäinen ajoittui tänä vuonna huhtikuun puolelle. Raportoitu liikevoitto oli 0,25 MEUR (2,7 % liikevaihdosta) ja parani selvästi suhteessa heikkoon vertailukauteen (-0,04 MEUR), jolloin mm. tuotannon investointeihin liittyvät kustannukset ja foodservice-markkinan heikkous heikensivät kannattavuutta. Kannattavuusparannuksesta kuitenkin merkittävä osa (~0,2 MEUR) syntyi Muut yksiköt –riviltä, joka oli kertaluontoisten tekijöiden johdosta poikkeuksellisesti positiivinen. Liiketoiminta-alueista Feelian kannattavuus oli selvästi odotuksiamme alhaisempi (EBIT: 5 %), mihin vaikuttivat mm. verkkokauppaan tehdyt kasvupanostukset.

Kasvuajurit yhä paikallaan, mutta tuloskunto jättää vielä parantamisen varaa

Yhtiö piti ohjeistuksensa ennallaan ja odottaa liikevaihdon kasvavan 40-50 MEUR:oon (2021: 34,1) sekä liikevoiton paranevan absoluuttisesti ja suhteellisesti edellisvuodesta (2021: 1,2 MEUR eli 3,5 % liikevaihdosta). Koronapandemian lisäksi yhtiö nostaa näkymiä heikentävänä epävarmuustekijänä esiin Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon. Nousevien kustannusten kanssa on toimittu jo muutaman kvartaalin ajan, joten riskit dramaattiselle kannattavuustason laskulle ovat mielestämme pienet. Kasvaneet poistot ja jatkuva kustannuspaine tulevat kuitenkin jossain määrin rajoittamaan kannattavuuden kehitystä kuluvan vuoden aikana, minkä vuoksi leikkasimme 2022e liikevoittoennusteitamme 9 %:lla. Kasvun voidaan odottaa säilyvän hyvänä foodservice-markkinan elpyessä ja Feelian kasvattaessa markkinaosuuttaan hoivasektorilla.

Toimintaympäristön haasteet ja ohentuneet marginaalit tekevät arvostuksesta vaikean

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset vuosien 2022 ja 2023 oikaistut EV/EBIT-luvut ovat 25x ja 17x, joten oletettu kannattavuuden parantuminen ja liikevaihdon kasvu syövät edelleen nopeasti osakkeen nykyistä arvostuspreemiota suhteessa verrokkiryhmään (EV/EBIT 16x ja 14x). Pidämme yhtiön kasvuprofiilia sektorille poikkeuksellisen vahvana, joten kannattavuuden toipumiseen uskovan sijoittajan kannattaa maksaa osakkeesta preemiota suhteessa verrokeihin. Toisaalta luottamuksemme yhtiön kannattavuusprofiiliin on kärsinyt viime aikoina, eikä Q1:n laadultaan heikko liikevoitto auttanut asiaa. Nousevien korkojen ympäristössä kasvuosakkeiden arvostuskertoimiin on tullut painetta. Vaikka vuoden 2023 EV/EBIT-kerroin (17x) alkaa lähestyä verrokkiryhmän tasoa, niin emme näe tämän arvostustason tarjoavan riittävästi nousuvaraa nykyisessä markkinaympäristössä ottaen vielä huomioon kannattavuuden parantumiseen liittyvän epävarmuuden.

Käy kauppaa. (Fodelia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 34,1 41,7 48,5
- kasvu-% 48,3% 22,6% 16,1%
Liikevoitto (EBIT) 1,2 2,2 3,5
- EBIT-% 3,5% 5,3% 7,1%
EPS (oik.) 0,13 0,25 0,40
Osinko 0,04 0,08 0,13
P/E (oik.) 58,0 27,5 17,6
EV/EBITDA 28,5 16,6 11,5
Osinkotuotto-% 0,5% 1,1% 1,9%
Uusimmat ennusteet

Fodelia on suomalainen vuonna 2019 perustettu elintarvikeyritysten holdingyhtiö. Konsernin portfolioon kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustettu yhteisyritys, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Pitaleipää ja välipalatuotteita Jokioisissa valmistava Pita Factory liittyi Fodelia-konserniin tammikuussa 2021. Yhtiöiden kotipaikka on Pyhäntä ja siellä toimivat myös niiden tehtaat.