Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Fortum
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 16.96 EUR
Kurssi hetkellä: 3.8.2020 - 6:40

Fortum tiedotti päättäneensä arvioida strategisia vaihtoehtoja 50 %:n omistukselleen Stockholm Exergi Holding AB:ssa, joka tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä Tukholmassa. Fortum on aiemmin myynyt kaukolämpöliiketoimintojansa Joensuussa ja Järvenpäässä, ja yhtiöllä on vastaavanlaisia liiketoimintoja strategisessa selvityksessä (eli myynnissä) tällä hetkellä Puolassa ja Baltiassa. Tukholman kaukolämpöliiketoiminta linjattiin aiemmin kuulumaan ydinliiketoimintaan, mutta nyt tämäkin liiketoiminta laitetaan käytännössä myyntiin. Odotamme markkinoiden ottavan uutinen positiivisesti vastaan, vaikka asiaa osattiin jossain määrin odottaa aiempien divestointien jälkeen.

Fortumin Joensuun ja Järvenpään liiketoiminnoista saamat hinnat olivat mielestämme erittäin korkeita. Joensuun myynnin EV/EBITDA oli noin 28x ja Järvenpään noin 34x edellisvuosien tulokseen verrattuna. Tukholman käyttökate (EBITDA) oli noin 2,8 miljardia Ruotsin kruunua eli nykykurssilla noin 275 MEUR, joten vastaavien arvostuskertoimien soveltaminen johtaisi todella korkeaan hintaan myös Fortumin 50 %:n omistusosuudella. Jos sovellamme Tukholmalle 20x EV/EBITDA-kerrointa ja huomioimme Exergin korolliset nettovelat (2019: noin 12,6 mrd. SEK) saisimme Fortumin omistukselle reilun 2,1 miljardin euron arvon. Karu arvio Fortumin Tukholman omistuksen mahdollisesta kauppahinnasta on noin 2,5 miljardia, mutta arvion virhemarginaali on suuri.

Markkinatilanne on tällä hetkellä erittäin suotuisa tämän tyylisten (vakaa mutta alhainen tuotto-odotus) omaisuuserien myyntiin. Suurin syy tähän on nollakorkoympäristö ja turvallisien tuottojen puute. Todennäköisesti tämä on vaikuttanut myös Fortumin päätökseen asettaa monta kokoluokkaa suurempi Tukholman kaukolämpöliiketoiminta myyntiin. Liiketoiminnan ennustettavuuden lisäksi omaisuuserän arvoa nostaa mahdollisesti sijainti Pohjoismaiden suurimman kaupungin alueella.

Mahdollinen myynti olisi siis merkittävä Fortumille, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä noin 15 miljardia euroa. Yhtiön taloudellinen tilanne vakautuisi ja huolet luottoluokituksen mahdollisesta laskusta voitaisiin toistaiseksi unohtaa. Samalla yhtiö tietenkin menettäisi Exergin tarjoaman tasaisen tulovirran, mutta myyntihinnan ollessa riittävä tämä ei ole suuri ongelma. Vuonna 2019 Fortum kirjasi 24 MEUR:n osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tulokseen Stockholm Exergistä. Luku sisältää kuitenkin Fortumin osuuden, -22 MEUR arvonalentumisesta, joka johtui Stockholm Exergin viimeisen hiilikäyttöisen tuotantolaitoksen ennenaikaisesta käytöstä poistamisesta.

Yhtiön mukaan päätös on linjassa Fortumin strategian ja liiketoimintaportfolion jatkuvan kehittämisen periaatteen kanssa, ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Osana arviointiprosessia Fortum on aloittanut keskustelun aiheesta Tukholman kaupungin kanssa, joka omistaa toiset 50 % Stockholm Exergistä. 50/50-omistuksen taustalla olevat mahdolliset osakassopimukset eivät ole meillä tiedossa, mutta oletamme, etteivät ne aseta Fortumille merkittäviä esteitä. Strategisten vaihtoehtojen arviointi ei välttämättä johda toimenpiteisiin, ja Fortum tiedottaa asiasta lisää, jos ja kun se on ajankohtaista.

Fortum on omistanut Stockholm Exergin yhdessä Tukholman kaupungin kanssa vuodesta 2002 ja tänä aikana yhtiön energian tuotantoa on kehitetty hyödyntämään enenevässä määrin uusiutuvia ja kierrätettyjä energialähteitä. Stockholm Exergin tuotanto on lähes täysin hiilidioksidipäästötöntä ja tavoitteena on, että toiminta on ilmastopositiivista vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2014 Stockholm Exergi on toiminut itsenäisenä yhtiönä, jolla on oma hallinnointi ja Fortum on vain edustettuna yhtiön hallituksessa. Vuonna 2019 Stockholm Exergin kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti oli 8,5 terawattituntia (TWh) ja sähkön myynti 1,4 TWh.

Käy kauppaa. (Fortum)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 5 446,0 43 781,7 56 871,0
- kasvu-% 3,9% 703,9% 29,9%
Liikevoitto (EBIT) 1 110,0 2 097,6 1 846,7
- EBIT-% 20,4% 4,8% 3,2%
EPS (oik.) 1,74 1,60 1,25
Osinko 1,10 1,10 1,10
P/E (oik.) 12,6 10,6 13,5
EV/EBITDA 11,1 6,5 6,3
Osinkotuotto-% 5,0% 6,5% 6,5%
Uusimmat ennusteet

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.