Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Fortum
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 21.00 EUR
Kurssi: 21.75 EURKurssi hetkellä: 21.10.2019 - 6:46

Fortum julkistaa Q3-raporttinsa torstaina noin kello 9.00. Odotamme yhtiöltä selkeää parannusta vertailukelpoiseen tulokseen, joka oli vertailukaudella heikko alhaisen vesivoiman saatavuuden takia. Pohjoismaiden vesitasot ovat olleet nytkin matalia, mutta käsityksemme mukaan tilanne on kuitenkin parempi kuin vuosi sitten. Raportoitua tulosta nostaa lisäksi Uniperin hyvä Q2-tulos ja tuloksessa on todennäköisesti jälleen muitakin poikkeuksellisia eriä. Sijoittajat seuraavat lisäksi tarkasti edistymistä Uniperin suhteen ja todennäköistä yhdistymistä Fortumin lukuihin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.  

Odotamme Fortumin liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 1027 MEUR:oon (Q3’18: 971 MEUR). Ennustamme Generation -segmentin sähkön tukkumyyntihinnan olleen Q3:lla keskimäärin noin 36,5 €/MWh eli reilut 5 % vuoden takaista korkeampi (Q3’18: 34,6 €/MWh). Nordpoolin Fortumin tuotantoalueilla painotetut markkinahinnat ovat laskeneet Q3:lla (arvio 40,5 €/MWh) selvästi vuoden takaisesta (noin 52,8 €/MWh), mutta korkeiden suojausasteiden ja nousseiden suojaushintojen takia sähkön keskimääräinen myyntihinta on arviomme mukaan pysynyt vähintään vakaana. Odotamme kohtuullista kasvua myös muista segmenteistä, vaikka jakso on kausiluontoisesti vaisu monille liiketoiminnoille.

Vertailukelpoisen liikevoiton arvioimme olleen Q3:lla noin 126 MEUR, mikä tarkoittaisi selvää parannusta heikosta vertailukaudesta. Q3’18:lla vertailukelpoinen liikevoitto oli vain 96 MEUR sisältäen 26 MEUR:n myyntivoiton aurinkovoimayhtiöstä Intiassa. Odottamamme tulosparannus tulee valtaosin Generation-segmentistä, jossa vertailukausi on todella heikko. Vertailukaudella ongelmia aiheutti vesivoiman saatavuus, joka heikensi huomattavasti tuotantomixiä ja nosti kustannuksia. Haasteita voi olla myös nyt, mutta Nordpoolin tilastojen mukaan tilanne on ollut hieman parempi. Jos vesivoimatuotanto jäisi kuitenkin alhaiseksi myös nyt, tämä heijastuisi arviomme mukaan sekä Generationin saavuttamaan hintapreemioon että tuotantokustannuksiin. Muiden segmenttien suhteen katseet kääntyvät erityisesti Venäjälle, jossa voidaan mielestämme odottaa pientä tulosparannusta. Olemme tehneet ennusteisiimme pieniä tarkennuksia ennen Q3-tulosta, mutta nettotasolla muutokset jäivät mitättömän pieniksi. Konsensusennusteet ovat korkeampia, mutta Infrontin konsensus on hieman vanha ja osallistujamäärä rajallinen (6).

Uniperin osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli Q2:lla hyvällä 157 MEUR:n tasolla (Q2’18: -660 MEUR), mikä heijastuu Fortumin osakekohtaisen tulokseen positiivisesti Q3:lla. Uniperin hyvän kontribuution ansiosta odotamme raportoidun EPS:n olevan 0,20 euroa (Q3’18: 0,05 €). Uniperin tulos raportoidaan osakkuusyhtiöiden alla, kunnes Fortumin omistusosuus nousee virallisesti Q1’20:lle yli 70,5 %:n tason. Tämän jälkeen Uniper yhdistetään Fortum-konserniin. Fortumin ja vielä suuremmassa määrin Uniperin raportoitua tulosta sekoittavat muun muassa suojauksiin liittyvät johdannaisten arvonmuutokset, minkä takia suosittelemme keskittymään operatiiviseen kehitykseen.

Fortum ei anna varsinaista tulosohjeistusta, joten näkymissä katseet kiinnittyvät erityisesti Generation-segmentin suojauksiin pohjoismaiselle tuotannolle. Q2:n lopussa nämä olivat loppuvuodeksi 2019 noin 80 % hintaan 33 €/MWh ja vuodeksi 2020 noin 60 % hintaan 31 €/MWh. Suojaustasot ovat todennäköisesti jälleen hieman nousseet, ja Q3:n yhteydessä Fortum kertonee myös vuoden 2021 suojauksista ensimmäistä kertaa. Eniten markkinoita kiinnostaa kuitenkin jälleen mahdolliset kommentit Uniperiin tilanteen kehitykseen liittyen. Emme kuitenkaan usko, että yhtiöllä on asiasta uutta merkittävää kerrottavaa näin nopeasti viimeisimmän käänteen jälkeen. Silti yhtiö joutunee toistamaan aiempia lausuntoja vielä monta kertaa, todennäköisesti myös Q3-raportin yhteydessä.

Käy kauppaa. (Fortum)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 5 242,0 5 492,9 5 631,7
- kasvu-% 16,0% 4,8% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 1 138,0 1 029,4 1 142,9
- EBIT-% 21,7% 18,7% 20,3%
EPS (oik.) 0,79 1,73 1,41
Osinko 1,10 1,10 1,10
P/E (oik.) 24,1 12,6 15,4
EV/EBITDA 10,0 12,1 11,1
Osinkotuotto-% 5,8% 5,1% 5,1%
Uusimmat ennusteet