Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Glaston
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.11 EURKurssi hetkellä: 22.10.2019 - 6:10

Glaston julkistaa Q3-raporttinsa maanantaina 28.10. klo 13. Lokakuun alun ilmoitus odotettua heikompaa kysyntää seuranneista yt-neuvotteluista Suomessa lämpökäsittelykoneita valmistavassa yksikössä vei tunnelman osakkeen ympärillä matalaksi. Ongelmat  kuitenkin koskevat vain rajallista, noin 30 % liikevaihdosta tuovaa osaa yhtiöstä. On joka tapauksessa selvää, että sijoittajien luottamuksen palauttaminen yhtiöön edellyttää positiivisia uutisia ja uskomme näitä saatavan lähikuukausina. Glastonin 2019-ohjeistus säilytettiin em. ilmoituksessa, joten se tultaneen uusimaan. Osakkeen arvostus on suunnilleen linjassa verrokkien kanssa. Säilytämme osakkeen lisää-suosituksen ja 1,30 euron tavoitehintamme ennen raporttia, mutta muistutamme sijoittajia kurssipotentiaalin realisoitumisen edellyttämästä kärsivällisyydestä.

Glaston ei Q3:lla julkistanut erikseen yhtään uutta tilausta ja em. yt-neuvottelu-ilmoituksessa Glaston arvioi lämpökäsittelykoneiden Q3-tilauskertymän jäävän noin 20 % vuotta aiempaa alemmaksi. Toisaalta eristyslasikoneiden kysyntä oli jatkunut vahvana ja huoltopalvelujen kysyntä säilynyt hyvällä tasolla. Tällä perusteella arvioimme Q3:n tilauskertymäksi 42,7 MEUR (-4 % v/v). Arviossamme Glastonin muiden yksiköiden tilaukset kasvoivat Q3:lla 0-4 % v/v. Ennusteemme konsernin Q3-liikevaihdoksi on 52,5 MEUR (vertailukelpoisesti +11 % v/v ja Q3’18:lla tehty 2,6 MEUR:n liikevaihtoperuutus eliminoituna +5 % v/v). Kasvun taustalla on Bystronicin tavanomaista korkeampi toimitusmäärä Q2-Q3’19:lla. Odotuksemme oikaistuksi Q3-liiketulokseksi on 2,2 MEUR ja marginaaliksi edelleen vaatimaton 4,2 %. Raportoitua liiketulosta rasittavat vielä arviomme mukaan 2,6 MEUR:n kertakulut Bystronic-integraatiosta sekä synergiaohjelmista.

Loppuvuonna 2019 ja siitä eteenpäin Glastonin kehitystä rasittavat Euroopan ja etenkin Saksan talouskasvuhaasteet ja yleisemminkin rakentamisen laskeneet kasvuennusteet. Ongelmat koskevat etupäässä lämpökäsittelykoneita eivätkä yhtä paljon Bystronicia, Emerging Technologiesia tai palveluja. Glastonin vuoden 2019 ohjeistus vertailukelpoisen pro forma EBITA:n asettumisesta vuoden 2018 kanssa samalle (11,5 MEUR) tasolle tai hieman sitä korkeammalle on uskottava. Oma ennusteemme vastaavaksi luvuksi on 12,4 MEUR, mikä näyttää haastavalta, mutta paljon riippuu nimenomaan Bystronicin loppuvuoden kannattavuudesta suhteessa vuoden takaiseen. Q3-numeroiden ja ohjeistuksen taustojen lisäksi meitä kiinnostaa Glastonissa edelleen 1) tilanne kiinalaisen asiakkaan Glaston Air -koneen tilauksessa; 2) Heliotropen kanssa kehitettävän älylasikoneen viimeaikaiset kehitysaskeleet sekä 3) päivitys Glastonin ja Bystronicin yhdessä toimittamien isojen konekokonaisuuksien potentiaalista.  

Glastonin osakkeen vuoden 2020 P/E-kerroin (12x) ja EV/EBITDA.kerroin (6x) ovat vastaavasti 2 % yli ja 3 % alle verrokkien mediaanin. Sitä vastoin osakkeen DCF-arvoon on yli 55 % nousuvaraa, mikä kuvastaa osakkeen potentiaalin realisoitumista vasta pidemmällä aikavälillä. Lyhyemmällä aikavälillä osake tarvitsee noustakseen tukea uutisvirrasta.   

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 101,1 185,0 214,6
- kasvu-% -7,8% 82,9% 16,0%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 -1,4 7,5
- EBIT-% 3,7% -0,8% 3,5%
EPS (oik.) 0,10 0,06 0,09
Osinko 0,03 0,04 0,05
P/E (oik.) 20,2 18,3 11,9
EV/EBITDA 13,5 26,2 6,2
Osinkotuotto-% 1,5% 3,6% 4,5%
Uusimmat ennusteet