Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Glaston Q4: Näkymä kirkastumassa

Analyytikon kommentti 12.02.2020 6:43 Glaston
Yhtiö: Glaston
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.15 EURKurssi hetkellä: 12.2.2020 - 6:28

Glastonin Q4-raportissa oli sekä ilonaiheita että pettymyksiä. Liikevaihto ja vertailukelpoinen kannattavuus olivat odotuksiamme parempia, mutta tilauskertymä jäi odotuksistamme. Glaston maalasi varovaisen optimistisen kuvan vuoden 2020 markkinanäkymistä. 2020-ohjeistus ei ole kovin vaativa ja sen saavuttamiseen riittää tavoiteltujen synergioiden osittainenkin toteutuminen. Vahvat synergiat ovatkin saaneet meidät nostamaan kannattavuusennusteitamme. Glastonin arvostustarkastelussa todentuu jälleen kerran nousupotentiaalin muodostuminen vasta pidemmällä aikavälillä. Säilytämme osakkeen lisää-suosituksen entisellä 1,30 euron tavoitehinnalla.

Q4-numerot muutoin hyvät, mutta tilauksissa oli pehmeyttä

Glastonin Q4-tilaukset laskivat 22 % v/v odotettuamme itse 15 %:n v/v laskua. Tilausten putoaminen oli odotettavissa toimialan syklin ollessa kaksivuotinen lasialan tärkeiden, joka toinen vuosi järjestettävien Glastec-messujen vuoksi, jotka kohottivat reippaasti vertailukauden tilauskertymää. Q4:n liikevaihto kasvoi 5 % v/v pro forma ja ylitti 3 %:lla odotuksemme. Kasvu oli kokonaan Bystronicin varassa, pääasiassa eristyslasien ansiosta. Konsernin oikaistu pro forma EBITA-marginaali oli 5,3 % eli oman 4,6 %:n odotuksemme yläpuolella ja parani myös reippaasti vuoden takaisesta 0,2 %:sta. Kannattavuuden parantumisen takana olivat 1) Bystronicin vahvat ja aiempaa parempikatteiset projektituloutukset sekä 2) synergiahyödyt ja muut etenkin kiinteisiin kuluihin kohdistuneet säästötoimet. Koska yhtiö maksoi veroja myös negatiivisesta raportoidusta tuloksesta ennen veroja jäi osakekohtainen tulos ennusteidemme alapuolelle. ”Osinko” eli pääoman palautus oli odotustemme mukainen 0,02 euroa.

Ennusteet ylös vahvojen synergioiden ansiosta

Glaston totesi, että lämpökäsittelykoneiden markkinan aallonpohja on jo takana kysynnän alettua elpyä Q4’19:llä. Toisen keskeisen segmentin eli eristyslasin kysyntäajurit ovat vahvat ja trendin uskotaan jatkuvan 2020. Glaston ohjeisti vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 pro forma EBITA:sta (12,1 MEUR). Tavoite ei ole mielestämme kovinkaan haastava. Glastonin hyvä Q4-kannattavuus sekä synergioiden odotettua nopeampi tulosvaikutus on saanut meidät nostamaan vuosien 2020-2022 liikevoittoennusteitamme 6-10 %:lla. Samalla ennusteemme oikaistuksi EBIT-marginaaliksi ovat noussseet 0,3-0,5 %-yksiköllä 4,9-6,5 %:iin.

Kurssipotentiaali tarjolla vain pitkällä tähtäimellä

Glastonin osakkeen vuosien 2020 ja 2021 verrokkiarvostus on melko neutraali. Kassavirtamallimme indikoi osakkeelle 38 %:n nousuvaraa. Potentiaali on huomattava, mutta muistutamme samalla malliin ja etenkin sen pitkän tähtäimen oletuksiin aina liittyvästä riskistä. Ennustamamme nopea tuloskasvu vuosina 2020-2021 nostaa kokonaistuoton huomattavan korkealle (22 % p.a.), mikä kertoo osakkeen isosta pidemmän tähtäimen potentiaalista. Arvostustarkastelumme osoittaa jälleen sijoittajien kärsivällisyyden tarpeen, mutta mielestämme Glastonin Q4-raportti ja 2020-ohjeistus antoivat kuitenkin vihiä potentiaalista, joka kärsiväliselle sijoittajalle on tarjolla. Tämän potentiaalin osatekijöitä ovat toipuva lämpökäsittelykoneiden markkina, hyvään kasvuun matkalla oleva eristyslasikonemarkkina, älylasilinjojen näköpiirissä oleva kaupallistaminen sekä odotuksia paremmin muodostuvat Bystronic-synergiat.

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 181,0 204,7 228,6
- kasvu-% 79,0% 13,1% 11,7%
Liikevoitto (EBIT) -1,3 6,8 13,0
- EBIT-% -0,7% 3,3% 5,7%
EPS (oik.) 0,02 0,08 0,10
Osinko 0,02 0,05 0,06
P/E (oik.) 61,6 15,2 11,1
EV/EBITDA 18,7 7,6 5,5
Osinkotuotto-% 1,6% 4,3% 5,2%
Uusimmat ennusteet