Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Glastonin CMD:ssä paljon optimismia

Analyytikon kommentti 12.11.2018 7:58 Glaston

Glaston järjesti perjantaina ensimmäisen pääomamarkkinapäivänsä pitkään aikaan. Tilaisuuden keskeinen anti oli seuraava:

  • Tasolasin kysynnän kasvu jatkuu. Rakennuslasin ja etenkin lämpökäsitellyn lasin kysyntää ajavat edelleen etenevä urbanisaatio kehittyvissä maissa, tiukentuvat turvallisuusmääräykset koskien lasin kestävyyttä (ratkaisuna karkaisu) ja murtumattomuutta (ratkaisuna laminointi) sekä lisääntyvät energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset. Freedonia ennustaa lasin globaalin markkinan kasvavan 70 mrd dollarista vuonna 2016 86 miljardiin dollarin vuonna 2021 (CAGR = 4,3 %).
  • Glastonin ykkösasema markkinoilla on säilynyt. Yhtiön markkinaosuus tasolasin lämpökäsittelykoneissa oli viime vuonna vajaa 40 % lähimpien kilpailijoiden eli kiinalaisten Northglassin ja Landglassin osuuksien oltua vastaavasti noin 30 % ja noin 15 %. Seuraavat kilpailijat ylsivät vain 5 %:iin tai sen alle.
  • Tähtäimessä on markkinaa nopeampi kasvu. Glastonin päivitetyn, vuosien 2018-2021 strategian mukainen markkinaa nopeampi kasvu perustuu kolmeen elementtiin: 1) Kasvuun tasolaminoinnissa, jossa aiotaan ylittää odotettu 5-7 %:n vuotuinen markkinakasvu nykyisen erittäin vahvan tuotevalikoiman avulla; 2) Automaation ja digitalisaation kasvavaan rooliin sekä laitemyynnissä että palveluissa. Laitepuolella strategiakauden kehitystavoitteena on täysin automaattinen lämpökäsittelykone, joka perustuu nykyisen Insight-etävalvontaratkaisun laajentamiseen tekoälysovelluksen avulla täysin itsenäiseksi. Palvelujen kasvun perustana taas on asennettu noin 2000 koneen kanta, joista Glastonin mukaan 500-1000 kpl voitaisiin liittää etävalvontaan, kun nykyisin vain noin 70-80 konetta on etävalvonnassa; 3) Kasvuun kehittyvissä teknologioissa, joiden ytimessä on älylasi (ks. edempänä).
  • Älylasin eli ominaisuuksiltaan säädettävän tai automaattisesti säätyvän lasin markkina kasvaa vauhdilla. Glastonin eri lähteistä kokoamasssa ennusteessa km. kasvu (CAGR) on 15 % vuosina 2018-2025 eli 3,1 mrd eurosta 9,5 mrd euroon. Säädettävyyden lisäksi kasvavia älylasisegmenttejä ovat ohuet (<2 mm) lasit mm. autoihin, lentokoneisiin ja aurinkopaneeleihin sekä aurinkoenergiaa keräävät ja varastoivat rakennusten ikkunat.
  • Glastonin älylasikumppanilla Heliotropella on vahvat kilpailuedut. Heliotropen nanokideteknologiaan perustuvan älylasin tuotantokustannukset ovat 215-270 USD/m2 kun lähimpien kilpailijoiden View’n, SageGlassin ja Kinestralin vastaavien tuotteiden tuotantokustannukset ovat 600-750 USD/m2. Glastonin edustaja totesi, että Heliotropella ei ole enää tuotteen markkinoitavuuden näkökulmasta tarvetta saada alennettua tuotantokustannuksia. Tämä lupaa hyvää Heliotropen tuotteiden valmistuslinjoja yksinoikeudella myyvälle Glastonille. Ensimmäisen hinnaltaan 10-20 MEUR:n tuotantolinjan tilausta odotellaan alkuvuoden 2019 aikana. 
  • Glastonin esittämässä havainnekuvassa liikevaihdon keskimääräinen kasvu vuosina 2018-2021 oli 9 %. Liiketoiminnoittain kasvu jakautui seuraaviin komponentteihin: divestoinnit -4 %-yks., Lämpökäsittelyteknologiat 3 %-yks., Huoltopalvelut 3 %-yks. ja Kehittyvät teknologiat 7 %-yks. Tämä on hyvin linjassa nykyisten ennusteidemme kanssa (vuosien 2018-2021 CAGR = 9 %), mutta Glastonin havainnekuvaa ei tietenkään pidä tulkita kirjaimellisesti tai ohjeistukseksi.
  • Glaston totesi 8 %n EBIT-marginaalitavoitteestaan vuoden 2021 loppuun mennessä, että 1) tavoite aiotaan ylittää ja että 2) tavoite voidaan saavuttaa ilman Kehittyvien teknologioiden myötävaikutustakin. Marginaaliparannus perustuu neljään tekijään: 1) paranevaan bruttomarginaaliin Lämpökäsittelyteknologiassa; 2) automaation ja skaalautuvien digitaalisten palvelujen kasvavaan osuuteen Huoltopalveluissa; 3) Glastonin isoon operatiiviseen vipuun eli liikevoiton kasvuun liikevaihtoa nopeammin (arviomme mukaan vipu on nykyisellä liikevaihtotasolla vähintään 2,5x) sekä 4) kasvuun Kehittyvissä teknologioissa (etenkin älylasissa), missä marginaalit ovat konsernin keskiarvoa paremmat. Mallinnuksemme perusteella pidämme tavoitetta ja keinoja sen saavuttamiseksi tai jopa ylittämiseksi uskottavina. Nykyisillä ennusteillamme Glaston saavuttaa 8,0 %:n EBIT-marginaalin jo vuonna 2020. On kuitenkin selvää, että tavoitteesta jäädään mikäli odotettu liikevaihdon kasvu ei toteudukaan.

Kaikkiaan Glastonin pääomamarkkinapäivä kasvatti luottamustamme yhtiön strategiaan ja tapaan sen toteuttamiseksi sekä tavoitteiden realistisuuteen. Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia. Pidämme osaketta edelleen houkuttelevasti hinnoiteltuna etenkin pidemmällä tähtäimellä: vuoden 2020e P/E on 9x ja EV/EBITDA 5x, jotka ovat 18-34 % verrokkien mediaanin alapuolella. Myös suosituksemme ja tavoitehintamme ovat ennallaan.

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 109,7 110,7 127,2
- kasvu-% 2,4% 0,9% 14,9%
Liikevoitto (EBIT) 4,6 5,1 8,8
- EBIT-% 4,2% 4,6% 6,9%
EPS (oik.) 0,02 0,02 0,03
Osinko 0,00 0,01 0,02
P/E (oik.) 31,1 20,6 11,9
EV/EBITDA 12,0 9,0 5,9
Osinkotuotto-% 0,0% 2,5% 5,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Glaston on vuonna 1870 perustettu lasinjalostusteollisuuden toimija, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä. Glaston toimii globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla. Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, autolasi-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuudelle. Suurin osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan rakennusteollisuudelle.