Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Goforen huhtikuu sujui odotuksia paremmin

Analyytikon kommentti 11.05.2020 8:23 Gofore
Yhtiö: Gofore
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.42 EURKurssi hetkellä: 11.5.2020 - 8:08

Gofore tiedotti perjantaina sen huhtikuun liikevaihdon olleen 6,4 MEUR, mikä vastaa noin 17 %:n kasvua vertailukaudesta. Liikevaihto ylitti 0,2 MEUR:lla ennusteemme. Huhtikuussa Gofore voitti Verohallinnon neljän vuoden kilpailutuksen, jonka arvioitu kokonaisarvo on 2 MEUR. Lisäksi yhtiö voitti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin viiden vuoden sopimuksen, minkä kokonaisarvo on 4,1 MEUR ja sopimukset tukevat hyvin lähivuosien kasvua. Yhtiö kertoi myös vuoden 2020 NPS indeksistä, joka nousi 54:ään viime syksyn 50:stä ja oli yli tutkimuksen verrokkiyritysten 37:n.

Goforessa yhtiön oman henkilöstömäärän ja kokonaiskapasiteetin muutos indikoivat parhaiten tulevaa kasvua. Goforen henkilöstön lukumäärä oli 596 huhtikuun lopussa, kokonaiskapasiteetti oli 559 (10 maaliskuusta) ja alihankinta 80 (+7 maaliskuusta). Goforen henkilöstömäärän, kokonaiskapasiteetin ja alihankinnan kasvu huhtikuussa oli positiivinen yllätys ja indikoi kysynnän olevan hyvää lähikuukausina.

Korona tulee arviolta kuitenkin hidastamaan kasvuvauhtia H2:lla, mutta yhtiön vahva tase (2019: omavaraisuusaste 65 % ja 22 MEUR:n kassa), liiketoiminnan painottuminen julkiselle sektorille (70 % liikevaihdosta) ja hyvä näkyvyys kuukausittaisten liiketoimintakatsauksien myötä laskevat riskiprofiilia. Arvioimme Goforen edelleen saavuttavan ohjeistuksensa, joka odottaa liikevaihdon sekä vertailukelpoisen oikaistun EBITA-liikevoiton kasvua vuoteen 2019 verrattuna. Ennusteemme nousi noin 3 % huhtikuun hieman odotettua paremman liikevaihdon, rekrytointien ja alihankinnan myötä. Odotamme liikevaihdon kasvavan 11 % 71,1 MEUR:oon ja oikaistun EBITA-liikevoiton kasvavan 10 % 8,8 MEUR:oon. Ennustamme EBITA-%:n pysyvän viime vuoden yhtiölle heikolla 12,5 %:n tasolla vuonna 2020 (2016-2018 ~15 %). Kasvuennuste pitää sisällään keskimäärin 0,4 henkilön kuukausittaisen henkilöstökasvun sekä vertailukauden tasolla olevan asiakashintojen tai laskutusasteen nousun vaikutuksen laskutukseen (huhtikuun arviomme +2 %). Arvioimme laskutusasteiden lievän nousuvaran kompensoivan koronan luoman lievän hintapaineen.

Gofore arvioi kohdemarkkinan jatkavan lähivuosina selvästi yleistä talouskasvua sekä ICT-palvelusektoria vauhdikkaampaa kasvua, mutta vauhdin jäävän alle 10 %:iin. Gofore on todennut markkinoiden kasvun ylittämisen ja 15 %:n EBITA -marginaalin ennen liikearvopoistoja olevan hyviä tavoitteita myös jatkossa. Vuosina 2021-2022 ennustamme liikevaihdon kasvavan 8-9 % ja EBITA-%:n olevan 13-14 %. Ennusteemme liikevaihdolle ovat linjassa tai hieman alle yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden ja EBITA:n osalta hieman alle pitkän aikavälin 15 %:n tavoitteen.

Tavoitehinnallamme (8,0 euroa) lasketut liikearvopoistoista oikaistut EV/EBIT-kertoimet vuosille 2020-2021 ovat 11x ja 9x tai vielä noin 25 % alle verrokkien. Goforen nettokassasta johtuen suosimme EV-pohjaisia kertoimia verrattaessa yhtiötä verrokkeihin. Näkemyksemme mukaan Goforen absoluuttinen ja erityisesti suhteellinen arvostus on houkutteleva. Lisäksi vahva tase antaa huomattavaa liikkumavaraa yritysjärjestelyissä.

Käy kauppaa. (Gofore)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus - oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 64,1 69,1 75,4
- kasvu-% 26,7% 7,9% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 6,1 5,8 7,5
- EBIT-% 9,5% 8,4% 10,0%
EPS (oik.) 0,47 0,53 0,57
Osinko 0,20 0,25 0,27
P/E (oik.) 16,0 14,1 12,9
EV/EBITDA 10,9 10,9 8,5
Osinkotuotto-% 2,7% 3,4% 3,6%
Uusimmat ennusteet