Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Harvia: Selkeä aliarvostus korjaantunut

Analyytikon kommentti 19.12.2022 6:16 Harvia
Yhtiö: Harvia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 21.00 EUR
Kurssi: 18.33 EUR
Kurssi hetkellä: 19.12.2022 - 6:01 Analyysi päivitetty: 4.11.2022

Harvian kurssin voimakas nousu Q3-raportin jälkeen on korjannut mielestämme osakkeen selkeän aliarvostuksen. Näemme osakkeen tuotto-odotuksen kuitenkin olevan yli 10 % sekä lyhyellä että pidemmällä horisontilla. Tämä muodostuu lähinnä tuloskasvusta ja osingoista arvostuksen korjattua mielestämme oikealle tasolle. Olemme nostaneet hieman ennusteitamme, minkä seurauksena tarkistamme tavoitehintamme 21 euroon (aik. 20e). Kurssinousun myötä laskemme suosituksen lisää-tasolle (aik. osta).

Ennusteita ylöspäin etenkin 2023-marginaalin osalta

Olemme nostaneet marginaaliodotustamme etenkin vuodelle 2023 ja odotamme nyt vajaan 20 %:n liikevoittomarginaalia, edelleen hieman alas tähän vuoteen nähden. Ennusteiden nosto johtuu Harvian hyvästä Q322-marginaalista isosta liikevaihdon ja volyymien laskusta huolimatta, yhtiön sopimista lisäjoustoista kulupohjaansa (mm. mahdolliset lomautukset, jos kysyntä edelleen laskee) sekä laskevista raaka-ainekuluista, jotka voisivat näkyä positiivisesti marginaalissa ensi kesästä alkaen. Marginaaliodotuksen nosto aiheutti 4-5 % ennustenousun 2023 tulokseen. Samalla myös 2024 marginaaliodotuksemme on hieman noussut, mutta ennustemuutokset jäävät 1 %:n suuruisiksi. 2024 odotamme liikevoittomarginaalin paranevan noin 21 %:n tasoon.

Lähikvartaalit tulevat olemaan odotetun vaikeita, kassavirran pitäisi olla hyvää

Harvia ei anna ohjeistusta tai lyhyen aikavälin näkymiä. Harvian johto kommentoi Q3-tuloksen yhteydessä, että jakelijoiden varastotasot Keski-Euroopassa ovat vielä korkeahkot, Pohjoismaissa ei kovin korkeat mutta jakelijoilla vielä halua madaltaa niitä, ja Euroopan ulkopuolella normaalit. Käsityksemme mukaan tilanne on säilynyt Q4:n aikana samankaltaisena eli Keski-Euroopassa kysyntä on heikointa ja Euroopan ulkopuolella edelleen suhteellisen hyvää. Kaiken kaikkiaan näkymät eivät lähiajalle ole kovin positiiviset, mutta uutta negatiivista iskuakaan ei nähdäksemme ole tulossa. Tulevien kvartaalien heikkous onkin jo odotuksissa ja koronan jälkeen normalisoituvan kausiluonteisuuden pitäisi tarkoittaa, että Q4 ja Q1 ovat vahvempia kvartaaleja kuin Q2 ja Q3. Kysynnän muutokset voivat toki edelleen sekoittaa tätä perinteistä, tasaisessa markkinassa, nähtävää jakaumaa. Heikentyvästä tuloksesta huolimatta Harvian kassavirran pitäisi olla jatkossa vahvaa, kun se odottaa käyttöpääomatasonsa laskevan, eikä sillä ei ole merkittäviä investointitarpeita. Tämä tukee taseen parantumista, joka mahdollistaa esim. yritysostot ja/tai ennusteitamme korkeamman osingonjaon.

Osake ja yhtiö on edelleen kiinnostavia, mutta tuotto-odotus maltillistunut noin 10 % pa. tasolle

Arvostusmielessä ensi vuodelle ennustamamme P/E 15x ja EV/EBIT 12x ovat nähdäksemme hyväksyttävällä arvostustasolla Harvialle, eikä osakkeessa siten ole enää selkeää aliarvostusta. Vuoden 2023 pitäisi mielestämme olla lähivuosista heikoin, joten odotamme tuloskasvun/tuloskasvuodotusten sen jälkeen ajavan osaketta. Tuotto-odotus 12 kuukauden päähän on mielestämme kurssinoususta huolimatta edelleen mielestämme positiivinen, kun ennustamme tuloksen kääntyvän 2024 yli 10 %:n kasvuun ja osinkotuoton olevan noin 3 %. Vuodesta 2025 alkaen uskomme Harvian tuottavan 5-10 % vuosittaista tuloskasvua, jonka lisäksi sijoittaja saa 3-4 % osinkotuoton. Pidemmän ajan tuotto-odotus on siis hieman yli 10 %, joka on myös houkutteleva.

Käy kauppaa. (Harvia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 179,1 172,0 159,4
- kasvu-% 64,2% -3,9% -7,3%
Liikevoitto (EBIT) 46,6 34,8 31,3
- EBIT-% 26,0% 20,2% 19,6%
EPS (oik.) 1,85 1,51 1,25
Osinko 0,60 0,61 0,62
P/E (oik.) 31,7 12,2 14,7
EV/EBITDA 21,6 9,3 9,6
Osinkotuotto-% 1,0% 3,3% 3,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Harvia on vuonna 1950 perustettu, liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiöllä on kattava tarjooma kiukaista ja kiuaskomponenteista aina kokonaisiin sauna- ja spa-ratkaisuihin. Harvian asiakkaita ovat niin kuluttaja-asiakkaat kuin sauna- ja spa-alan ammattilaiset. Harvian tuotteita myydään jälleenmyyntiverkoston kautta maailmanlaajuisesti.