Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.20 EUR
Kurssi: 6.64 EUR
Kurssi hetkellä: 23.8.2021 - 5:42

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli kesäkuussa 127 MEUR ja se kasvoi noin 18 % vuodentakaisesta. Koko toimialan kehitys on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluihin, jotka vastasivat noin 86 %:sta alan liikevaihdosta. Kesäkuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli noin 109 MEUR:ssa. Tämä vastaa niin ikään 18 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja vain noin 5 % matalampaa tasoa suhteessa vuoden 2019 kesäkuuhun.

Liikevaihdon kehitykseen heijastuvat tietyt kausiluonteiset tekijät, minkä takia liikevaihdon kehitystä on mielestämme mielekkäämpää tavanomaisesti seurata vuositasolla. Tällä hetkellä voimakkaampi taustalla vaikuttava tekijä on kuitenkin koronapandemia, minkä takia seuraamme myös kuukausitason kehityksen trendiä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto oli kesäkuussa noin 1121 MEUR ja kasvoi kuukausitasolla 1,5 % vertailukaudesta.

Kesäkuun luvut osoittavat markkinan elpymisen jatkuneen rivakkana kesäkuussa, mikä oli kuitenkin jo pääpiirteittäin tiedossa Eezyn julkaistua Q2-raporttinsa jo aiemmin tässä kuussa. Kesäkuun liikevaihtotaso kuitenkin lupaa mielestämme hyvää markkinan lyhyen tähtäimen kehitystä ajatellen, sillä näin hyvä kehitys suhteessa ”normaaliin” eli vuoden 2019 tasoon verrattuna ei olisi mahdollista ilman laaja-alaista talouden hyvää kehitystä. Tätä heijastellen HPL:n kyselyyn vastanneet myös arvioivat kuluvan vuoden Q3:n kasvun säilyvän kesäkuun tasolla. Eezyn jo raportoitua Q2-lukunsa ei kesäkuun luvuilla ole tässä vaiheessa enää suurta merkitystä ennusteidemme kannalta.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 202,5 251,3
- kasvu-% 12,2% 6,3% 24,1%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 12,1 17,1
- EBIT-% 2,9% 6,0% 6,8%
EPS (oik.) 0,16 0,28 0,50
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 23,8 13,3
EV/EBITDA 14,0 10,8 8,1
Osinkotuotto-% 2,5% 2,3% 3,0%
Uusimmat ennusteet

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.