Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Hoivatilat
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.30 EUR
Kurssi: 10.75 EUR
Kurssi hetkellä: 22.8.2019 - 8:56

Hoivatilat julkaisi tänään aamulla operatiivisesti odotuksiamme selvästi paremman Q2-raportin. Kasvu jatkui voimakkaana ja kulut skaalautuivat tehokkaasti, minkä seurauksena Q2:n operatiivinen tulos kasvoi yli 60 % ylittäen ennusteemme selvästi. Yhtiön hankekanta nousi uuteen ennätykseen ja uusia hankkeita saatiin sovittua tärkeällä Ruotsin markkinalla. Hoivatilat myös tarkensi 2019-ohjeistustaan kannattavuuden osalta ylöspäin. Alustavan arviomme mukaan Hoivatilojen ennusteisiimme kohdistuu nousupaineita Q2-raportin myötä. Seuraa tänään klo 10.00 alkavaa tulosinfotilaisuuden webcast-lähetystä suorana täältä.

Hoivatilojen Q2-liikevaihto kasvoi uusien valmistuneiden ja hankittujen kiinteistöjen myötä noin 38 % ja oli hieman ennustamaamme korkeampi. H1’19:n aikana valmistui 5 kohdetta, minkä lisäksi yhtiö hankki 2 kohdetta. Q2:n operatiivinen tulos kasvoi kuitenkin yli 60 % vertailukaudesta ja ylitti ennusteemme kirkkaasti noin 20 %:lla. Tämän taustalla olivat mm. odotuksiamme pienemmät henkilöstökulut ja rahoituskulut. Olimme arvioineet yhtiön kasvupanostusten nostavan kuluja, mutta näin ei merkittävissä määrin tapahtunut ja yhtiön kasvu skaalautui. Tämän myötä operatiivisen tuloksen osuus liikevaihdosta nousi korkealle noin 51 %:n tasolle.

Raportoitu kirjanpidollinen Q2-tulos 7,9 MEUR jäi oman ennusteemme (9,0 MEUR) alapuolelle. Tämän taustalla oli arviomme mukaan se, että Hoivatilojen kiinteistöjen tuottovaatimukset eivät laskeneet kesäkuun lopun ulkopuolisessa arvonmäärityksessä niin alhaisiksi kuin olimme itse ennakoineet. Arvonmäärityksen nettovuokratuotto-% laski noin 6,12 %:iin viime vuoden lopun 6,15 %:sta. Tuottovaatimus oli kuitenkin laskussa ja pidämme edelleen todennäköisenä, että tämä lasku tulee jatkumaan. Todennäköisesti tällä ei tule olemaan vaikutusta vuoden 2019 lopun 6,0 %:n tuottovaatimuksen ennusteeseemme.

Hyvin myönteistä Q2-raportissa oli yhtiön keskeneräisten ja aloittamattomien kiinteistöjen hankekanta, joka nousi uuteen ennätykseen eli noin 174 MEUR:oon. Tämän myötä näkyvyys yhtiön tulevaan kasvuun on parantunut. Myönteistä oli myös mm. se, että yhtiö kertoi kauden päättymisen jälkeen valmistuneen 15 kiinteistökohdetta, jotka alkavat tuottaa vuokrakassavirtaa elokuusta lähtien. Lisäksi yhtiö kertoi sopineensa kahdesta erityisryhmien hoivakotihankkeesta Ruotsissa ja Ruotsissa on näiden myötä sovittu hankkeita 16 MEUR:n edestä.

Kasvun rahoitus on arviomme mukaan vuoden 2019 osalta turvattu, sillä yhtiöllä oli kesäkuun lopussa käytettävissä olevia rahoituslähteitä noin 123 MEUR:n edestä, minkä lisäksi Hoivatiloilla on optio 20 MEUR:n lisärahoitukseen Euroopan investointipankilta.

Hoivatilat tarkensi aikaisempaa 2019 ohjeistustaan ja arvioi nyt vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 23 MEUR, operatiivisen tuloksen olevan vähintään 40 % liikevaihdosta (aikaisemmin yhtiö oli arvioinut operatiivisen tuloksen olevan noin 40 % liikevaihdosta). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan olevan 2019 lopussa edelleen 460-490 MEUR. Emme olleet odottaneet ohjeistuksen tarkennusta ja tämän tarkennuksen ja Q2-raportin myötä 2019 operatiivisen tuloksen ennusteisiimme kohdistuu nousupaineita.

 

Käy kauppaa. (Hoivatilat)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 17,2 23,1 30,8
- kasvu-% 38,9% 34,5% 33,4%
Liikevoitto (EBIT) 48,5 39,5 38,6
- EBIT-% 282,2% 171,0% 125,0%
EPS (oik.) 1,45 1,12 0,94
Osinko 0,17 0,19 0,22
P/E (oik.) 5,4 9,6 11,4
EV/EBITDA 7,4 13,9 16,9
Osinkotuotto-% 2,2% 1,8% 2,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Hoivatilat on hoiva- ja päiväkotitilojen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistunut palveluyhtiö. Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja varhaiskasvatuksen ja hoivan alalla pääosin yksityisille palveluntarjoajille mutta myös kunnille ja kaupungeille. Hoivatilojen mallissa tilan käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ns. avaimet käteen -periaatteella, yhdellä sopimuksella. Tilojen tuottamisen lisäksi yhtiö hoitaa kaikki rakentamiseen liittyvät sopimus- ja lupaprosessit.