Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Honkarakenne
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 4.96 EUR
Kurssi hetkellä: 25.8.2022 - 6:28 Analyysi päivitetty: 25.8.2022

Honkarakenteen H1-tulos oli odotuksiamme parempi, mutta heikentynyt kysyntäympäristö tulee arviomme mukaan aiheuttamaan ensi vuoden tulostasoon selvän pudotuksen. Olemme kuitenkin valmiita katsomaan arvostuksessa tuloskuopan yli ja näemme osakkeen tarjoavan kärsivälliselle sijoittajalle nykytasoilta positiivisen tuotto-odotuksen. Tarkistamme tavoitehinnan 5,5 euroon (aik. 6,0e) ja toistamme lisää-suosituksemme.

Vahva kasvu siivitti yhtiön selvään operatiiviseen tulosylitykseen

Honkarakenteen liikevaihto kasvoi H1:llä 24 %:lla 36,7 MEUR:oon ja ylitti reippaalla marginaalilla 31,4 MEUR:n ennusteemme. Selvästi ennusteitamme korkeamman liikevaihtokuorman ansiosta liikevoitto kohosi H1:llä 2,2 MEUR:oon ja ylitti reippaasti 1,4 MEUR:n odotuksemme. Yhtiön nettorahoituskulut olivat H1:llä poikkeuksellisen suuret (-0,6 MEUR) ja tämän taustalla olivat rahoitusvarojen negatiiviset arvonmuutokset sekä Japanin jenin aiheuttamat valuuttakurssivaikutukset. Näin ollen EPS jäi liikevoittoylityksestä huolimatta lopulta ennusteemme tasolle 0,22 euroon. Honkarakenne toisti H1-raportissa aiemmin toukokuussa palautetun ohjeistuksensa.

Kysyntänäkymät heikentyneet huomattavasti

Honkarakenteen tilauskanta laski H1:llä 15 % vertailukaudesta ja oli kesäkuun lopussa 51,3 MEUR. Tilauskannan laskuun heijastui osaltaan yhtiön maaliskuussa tekemä päätös Venäjän myynnin keskeyttämisestä. Yhtiön mukaan näkymät myynnin kehitykseen ovat tällä hetkellä alavireiset ja kysyntään vaikuttavat negatiivisesti mm. kiihtyvä inflaatio ja nouseva korkotaso. Selvästi heikkenevästä kysynnästä indikaatiota antavat myös rakennus- ja asuntotuotannon kesäkuun luvut. Honkarakenteelle keskeisissä pientaloissa rakennuslupia myönnettiin H1:llä kuutiomäärällä mitattuna noin 19 % viime vuotta vähemmän. Myös koronapandemian aikainen mökkibuumi vaikuttaisi olevan lupakehityksen perusteella ohi, sillä vapaa-ajan asunnoissa lupamäärät laskivat H1:llä noin 30 %.

Lähivuosien ennusteet laskivat tuntuvasti

Olemme tarkistaneet heikentyvää kysyntäympäristöä mukaillen vuosien 2023-2024 ennusteitamme selvästi alaspäin. Vuonna 2023 ennustamme Honkarakenteen liikevaihdon laskevan 15 %:lla 61,8 MEUR:oon Venäjän liikevaihdon poistuman ja muiden markkina-alueiden volyymilaskun johdosta. Odotamme yhtiön kannattavuuden saavan tukea laskevista raaka-ainehinnoista, mutta Venäjän myynnin poistumalla tulee arviomme mukaan olemaan negatiivinen vaikutus myyntikatteeseen. Ilman merkittäviä sopeutuksia arvioimme yhtiön operatiivisten kustannusten joustavan liikevaihdon laskiessa vain rajallisesti ja tämän myötä ennustamme yhtiön liikevoiton tipahtavan ensi vuonna 1,7 MEUR:oon (EBIT-% 2,7 %). Vuonna 2024 odotamme Honkarakenteen liikevaihdon kasvavan noin 6 %:lla 65,6 MEUR:oon ja liikevoiton nousevan noin 3,1 MEUR:oon (EBIT-% 4,7 %).

Katsomme arvostuksessa tuloskuopan yli

Honkarakennetta hinnoitellaan toteutuneesta 12kk tuloksesta laskettuna EV/EBIT-kertoimella 3,5x. Arvostus on hyvin matala ja nykykurssi hinnoitteleekin sisäänsä jo merkittävää tulosheikennystä. Vaikka tulostrendissä suunta onkin lyhyellä aikavälillä selvästi alaspäin, olemme valmiita katsomaan arvostuksessa heikon vuoden 2023 yli ja vuoden 2024 tuloskertoimet (EV/EBIT 4,9x) tarjoavatkin mielestämme arvostukselle jo selvää nousuvaraa. Nousuvarasta indikaatiota antaa myös DCF-malli (7,4 euroa) ja 20-40 % historiallisten tasojen alapuolella olevat tase- ja liikevaihtoperusteiset arvostuskertoimet.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Honkarakenne)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 69,7 72,7 61,8
- kasvu-% 31,8% 4,3% -15,0%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 4,1 1,7
- EBIT-% 5,3% 5,6% 2,7%
EPS (oik.) 0,56 0,50 0,23
Osinko 0,25 0,23 0,10
P/E (oik.) 13,1 9,8 21,5
EV/EBITDA 5,6 2,7 4,4
Osinkotuotto-% 3,4% 4,6% 2,1%
Uusimmat ennusteet

Honkarakenne on vuonna 1958 perustettu yhtiö, joka valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut rakennuksia yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa. Yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi, Saksa, Ranska, Venäjä ja Japani.