Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Honkarakenne
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 4.83 EUR
Kurssi hetkellä: 13.2.2023 - 5:45 Analyysi päivitetty: 25.8.2022

Ennustamme Honkarakenteen liikevaihdon kääntyneen viime vuoden jälkipuoliskolla laskuun, mutta odotamme sahatavaran hinnanlaskun tukevan kannattavuutta ja pitävän operatiivisen tuloksen lähes vertailukauden tasolla. Emme ole tehneet tulospäivän alla ennusteisiimme muutoksia, mutta viime kuukausina heikentyneen markkinatilanteen johdosta ennusteriskit ovat näkemyksemme mukaan nousseet. Tarkastelemme ennustemuutostarpeita tarkemmin kuitenkin vasta torstain tulosraportin jälkeen.

Ennustamme liikevaihdon kääntyneen H2:lla noin 10 % laskuun

Odotamme Honkarakenteen liikevaihdon laskeneen H2’22:lla noin 10 %:lla ennätyskorkeasta vertailukaudesta. Yhtiön Venäjän toimitukset päättyivät viime vuoden puolivälissä, ja tämän myötä viennin liikevaihto tulee arviomme mukaan laskemaan selvästi vertailukaudesta. Kotimaasta odotamme yhtiön kerryttäneen vuoden jälkipuoliskolla kuitenkin kohtuullisen hyvän myynnin. Honkarakenne ohjeistaa sen liikevaihdon kasvaneen vuonna 2022 vertailukaudesta ja koko vuoden ennusteemme (+4 % v/v) mukailee annettua ohjeistusta.

Sahatavaran hinnanlasku tukee kuitenkin kannattavuutta ja odotamme lähes vertailukauden tasoista tulosta

Honkarakenteen kannattavuutta rasittivat H2’21-vertailukaudella tuntuvasti poikkeuksellisen korkeat raaka-aine- ja alihankintatuotteiden kustannukset. Sahatavaran hintataso kääntyi viime vuoden loppupuolella kuitenkin selvään laskuun ja odotamme tämän tukevan konsernin myyntikatetta. Yhtiön operatiivisen kulutason arvioimme puolestaan olevan avainhenkilörekrytointien johdosta vertailukauden yläpuolella. Parantuvan myyntikatteen ansiosta odotamme yhtiön yltäneen vuoden jälkipuoliskolla kuitenkin lähes vertailukauden tasoiseen tulokseen. Ennustamme vertailukelpoisen liikevoiton asettuneen H2:lla 1,9 MEUR:oon, mikä vastaa 5,2 %:n EBIT-marginaalia (H2’21: 5,0 %).

Tuloslaskelman alimpien rivien odotamme pitävän sisällään pienet nettorahoituskulut (H2’22e: -0,1 MEUR). Veroasteen arvioimme vastaavasti jääneen 20 % yhteisöverokantaa matalammaksi yhtiön hyödyntäessä aikaisempien vuosien tappioihin liittyviä verosaamisia. Edellisiä odotuksia mukaillen ennustamme Honkarakenteen osakekohtaisen tuloksen asettuneen H2:lla 0,28 euroon (H2’21: 0,31 euroa).

Honkarakenteella ei ole julkilausuttua voitonjakopolitiikkaa, mutta yhtiön mukaan viime kevään voitonjakopäätös (pääomapalautus 0,25 euroa/osake ja voitonjakosuhde 45 %) antaa viitteitä yhtiön tahtotilasta voitonjaon suhteen. Ennustamme tätä mukaillen yhtiön hallituksen ehdottavan tilikaudelta 2022 pääomanpalutusta 0,23 euroa osaketta kohden (2021: 0,25 euroa/osake).

Toimialan näkymät ovat kuluvalle vuodelle alavireiset ja selvästi laskevaa liikevaihtoa sekä tulosta koskeva ohjeistus on selviö

H2-raportissa päähuomiomme kiinnittyy Honkarakenteen tilauskannan kehitykseen sekä kysyntäympäristöä koskeviin kommentteihin. Hirsitaloteollisuuden näkymät ovat käsityksemme mukaan heikentyneet muun rakentamisen mukana viime kuukausina selvästi ja arviomme mukaan kuluvasta vuodesta tulee toimialalle yleisesti ottaen haastava. Honkarakenteen kohdalla myynnin kehitykselle vastatuulta tulevat aiheuttamaan vuonna 2023 myös viime vuoden puolivälissä loppuneet Venäjän toimitukset. Nämä tekijät huomioiden odotammekin, että Honkarakenne tulee ohjeistamaan kuluvalle vuodelle liikevaihdon ja tuloksen selvää laskua.

Torstain tulospäivänä meitä kiinnostavat näkymien ohella yhtiön kommentit vientivetoisten kehityshankkeiden edistymisestä, sillä näissä onnistuminen olisi Venäjän liikevaihtomenetysten korvaamisen sekä pidemmän aikavälin kasvunäkymien kannalta tärkeää. Lisäksi meitä kiinnostavat heikentyneen kysyntäympäristön johdosta myös toiminnan ja kustannustason sopeuttamiseen liittyvät kommentit.

Käy kauppaa. (Honkarakenne)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 72,7 61,8 65,6
- kasvu-% 4,3% -15,0% 6,2%
Liikevoitto (EBIT) 4,1 1,7 3,1
- EBIT-% 5,6% 2,7% 4,8%
EPS (oik.) 0,50 0,23 0,43
Osinko 0,23 0,10 0,21
P/E (oik.) 9,7 21,1 11,3
EV/EBITDA 2,7 4,3 2,7
Osinkotuotto-% 4,7% 2,1% 4,4%
Uusimmat ennusteet

Honkarakenne on vuonna 1958 perustettu yhtiö, joka valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut rakennuksia yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa. Yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi, Saksa, Ranska, Venäjä ja Japani.