Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Innofactor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.35 EUR
Kurssi: 1.17 EUR
Kurssi hetkellä: 29.6.2022 - 6:31 Analyysi päivitetty: 28.6.2022

Innofactorin tuloskäänne eteni vakuuttavasti pari vuotta Suomen liiketoiminnan vahvan vedon ajamana. Viime vuonna tuloskasvu pysähtyi ja nyt haetaan paluuta kasvu-uralle. Innofactor muokkasi viime vuonna organisaatiorakennetta ja tarkensi strategiaa tukemaan vahvempaa kasvua. Odotamme maltillista tuloskasvua tänä vuonna ja pidemmällä tähtäimellä vahvempi kasvu vaati ehjää kokonaisuutta Pohjoismailta. Perusta pohjoismaisen kasvustrategian toteuttamiselle on kunnossa, mutta vaati näyttöjä toteutuksesta. Osakkeen tuottopotentiaali, joka muodostuu tuloskasvusta (~8 %) ja osinkotuotosta (>5 %) puoltaa edelleen positiivista näkemystä. Toistamme lisää suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 1,35 euroon arvostusympäristön muutoksien ja tuottovaatimuksen nousun takia.

Jatkuvien palveluiden kasvu tukee tuloskuntoa

Innofactor on historiassaan kasvanut voimakkaasti yritysostoin kotimaassa ja kansainvälisesti konsolidoimalla Microsoftiin erikoistuneiden IT-toimittajien kenttää. Useiden yritysostojen jälkeen yhtiö siirtyi vuonna 2016 strategiassaan vaiheeseen, jossa fokus siirtyi yhtenäisen pohjoismaisen organisaation rakentamiseen. Vuosien 17-18 kuopan jälkeen yhtiön tuloskäänne eteni kolme vuotta ja jatkuvien palveluiden osuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina (2017: 35 % liikevaihdosta ja 2021: 56 %), mikä tuo jatkuvuutta liiketoimintaan ja laskee riskiprofiilia.

Strategiatarkennus tukemaan vahvempaa kasvua

Innofactor on viime vuosina panostanut yhtenäisen pohjoismaisen organisaation rakentamiseen. Viime syksynä Innofactor uudisti strategiansa ja organisaatiorakenteen tukemaan entistä vahvemmin kasvua ja tehokkuutta. Kesäkuussa yhtiö vahvisti dataosaamistaan yritysostolla, strategian mukaisesti. On myös kriittistä, että yhtiö saa käännettyä Ruotsin ja erityisesti Suomen liiketoiminnot takaisin kasvuun. Pitkällä aikavälillä yhtiö pyrkii luomaan arvoa yhtenäisen pohjoismaisen organisaation synergioista ja tehokkuudesta.

Ennustamme maltillista tuloskasvua ja potentiaalin realisoituminen vaati näyttöjä

Innofactor on kääntänyt kannattavuuden kestävästi tyydyttävälle tasolle, saanut vahvan tilauskannan, vahvistanut tasetta sekä nostanut jatkuvan myynnin osuutta tuntuvasti (>50 %). Tänä vuonna Innofactor keskittyy erityisesti kasvuun ja ennustamme yhtiön liikevaihdon kasvavan 5 % Invenco-yritysoston johdolla. Odotamme käyttökatteen (oik.) pysyvän vuoden 2021 tasolla 11,4 %:ssa parempien laskutusasteiden tukemana ja palkkainflaation painamana. Pidämme yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita (kasvu 20 % ja käyttökate 20%) mahdollisena, mutta toteutuakseen ne vaativat taakseen koko pohjoismaisen organisaation vahvaa yhtenäistä tekemistä. Odotamme liikevaihdon kasvavan orgaanisesti 3 %:n vauhtia ja käyttökate-%:n olevan 12 %:n tasolla vuosina 22-25. Keskeisimmät riskit liittyvät yhtenäisen pohjoismaisen organisaation rakentamisen pitkittymiseen ja kasvustrategian toteutukseen.

Tuottopotentiaali puoltaa positiivista näkemystä

Näkemyksemme mukaan Innofactorin arvostuksen asemointi on asteittain vankistumassa tuloskone-lokeroon, mutta vaatii taakseen jatkuvia näyttöjä. Osakkeen arvostus on vuoden 2022 kertoimilla (EV/EBIT 9x ja PE ja 11x) näkemyksemme mukaan neutraali ja vuoden 2023 vastaavilla kertoimilla (8x ja 9x) houkutteleva, joihin kuitenkin sisältyy epävarmuutta. Osakkeen tuottopotentiaali, joka muodostuu tuloskasvusta ja osinkotuotosta vajaaseen 15  %:iin puoltaa positiivista näkemystä. Konservatiivisesti laadittu kassavirtalaskelma (1,57 euroa) indikoi myös osakkeen olevan houkuttelevasti hinnoiteltu.

Käy kauppaa. (Innofactor)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 66,4 69,9 74,6
- kasvu-% 0,3% 5,3% 6,8%
Liikevoitto (EBIT) 6,5 5,3 5,7
- EBIT-% 9,8% 7,7% 7,7%
EPS (oik.) 0,07 0,11 0,13
Osinko 0,08 0,05 0,06
P/E (oik.) 23,2 11,1 9,2
EV/EBITDA 6,3 6,5 5,6
Osinkotuotto-% 5,3% 4,3% 5,1%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.