Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Innofactor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.80 EUR
Kurssi: 0.75 EURKurssi hetkellä: 30.10.2019 - 7:49

Nostamme Innofactorin tavoitehinnan 0,80 euroon (aik. 0,68) heijastellen nousseita ennusteita. Toistamme samalla osakkeen lisää-suosituksen. Innofactorin Q3-raportti oli nyt kolmas neljännes kun kannattavuuskäänne jatkui. Q3:lla tilauskanta jatkoi myös vahvaa kasvua, mikä luo pohjaa tulevalle kehitykselle. Operatiiviset riskit ovat vielä hieman koholla, mutta yhtiö näyttää saaneen pahimmat haasteet ratkottua. Kurssinousu ja nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2019e P/E 12x) ja tuotto-odotus tarjoavat riskeihin nähden hyvän tuotto-odotuksen osakkeelle.

Käänne jatkui Q3:lla erityisesti kannattavuuden osalta

Innofactorin Q3-liikevaihto kasvoi 1 % 14,0 MEUR:oon ja jäi 14,3 MEUR:n ennusteestamme. Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi Suomessa, Norjassa ja Q3:lla myös Tanska kääntyi kasvuun. Kipupisteenä on vielä Ruotsi, missä liikevaihto laski edelleen. Yhtiö odottaa Ruotsin kääntyvän kasvuun Q4:llä käynnissä olevien toimenpiteiden myötä. Q3:n käyttökate oli 1,5 MEUR tai 11 % liikevaihdosta ja ylitti selvästi 1,0 MEUR:n ennusteemme. Käyttökatteen parantuminen johtui erityisesti Q4’18:llä tehdyistä toiminnan uudelleenjärjestelystä ja tehostamisesta, kulusäästöistä sekä IFRS 16 -muutoksista. Erityisesti kannattavuuden osalta suunta oli oikea ja etenkin päämarkkinalla Suomessa tilanne näyttää paremmalta.  

Merkit käänteen jatkumiselle löytyvät

Innofactorilla on edelleen töitä tehtävänä tuloskäänteessä, mutta kuluvan vuoden kehitys ja vahvasti kehittynyt tilauskanta antavat tukea positiivisen kehityksen jatkumiselle. Yhtiön tilauskannan kasvu vahvistui 107 %:iin (Q2: 87 %), mutta samalla tilauskanta on pidentynyt. Lyhyellä aikavälillä epävarmuutta on yhtiön kyvyssä toimittaa tilaukset ja kasvun kulmakertoimessa. Toimituskyvykkyys parani hieman Q3:lla kun henkilöstömäärä kääntyi lievään kasvuun. Muutoin viime vuoden lopulla toteutettu tehostamisohjelma (2,4 MEUR:n) vaikutta tehonneen tukien kannattavuutta. Käsityksemme mukaan vähennykset koskivat pääasiassa ei-laskuttavaa henkilöstöä.

Nostimme tulosennusteita selvästi vuosille 2019-2021

Käänteen jatkumisen ja odotettua paremman Q3-tuloksen myötä nostimme tulosennusteita selvästi vuosille 2019-2021. Ennustamme vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan 0,7 % ja käyttökatteen olevan 5,1 MEUR (EBITDA-% 8,1 %). Innofactor odottaa vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2018 ja käyttökatteen kasvavan 4-6 MEUR:oon. Liikevaihdon osalta yhtiössä on arviomme mukaan pieni tulosvaroitusriski loppuvuonna, mutta kasvua olennaisempaa yhtiössä on kannattavuuskäänteen jatkuminen. Vuosina 2020-2021 ennustamme tuloksen kasvavan vuosittain reilut 10 % yhtiön yltäessä vaatimattomalle noin 9 %:n EBITDA-marginaalin tasolle.

Osakkeen arvostus ja tuotto-odotus edelleen hyvä

Innofactor asemoituu arvostukseltaan edelleen sektorin edullisimmin arvostettujen joukkoon, mikä on perusteltua yhtiön viime vuosien heikkojen näyttöjen jälkeen. Arvioimme kuitenkin aliarvostuksen kaventuvan hiljalleen yhtiön tuloskäänteen jatkuessa ja luottamuksen palautuessa. Innofactor on ollut tunnetusti erittäin heikosti ennustettava yhtiö ja arvostuksen nojaaminen ennusteisiin on ollut vaarallista, mutta nyt etenkin tilauskanta antaa ennusteille selkänojaa, jota aiemmin ei ole ollut. Ennusteillamme tavoitehintaamme vastaavat P/E-kertoimet vuosille 2019-2020 ovat noin 12x ja vajaa 20 % alle verrokkien. Nykyinen 11,5x P/E-luku (2019e) yhdistettynä lähivuosien ennustettuun reiluun 10 %:n tuloskasvuun ja arvostuskertoimien lievään nousuvaraan tarjoavat riskeihin nähden hyvän tuotto-odotuksen osakkeelle.

Käy kauppaa. (Innofactor)

Vuonna 2000 perustettu Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ratkaisuihin keskittyneitä ohjelmistotoimittajia. Yhtiön liiketoiminta koostuu järjestelmäintegraattorina toimimisesta IT-projekteissa sekä omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämisestä ja myynnistä. Yhtiössä työskentelee yli 600 henkilöä Suomessa, Tanskassa, Norjasssa ja Ruotsissa. Innofactorin nykyinen rakenne on syntynyt lukuisten yrityskauppojen seurauksena. 

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 63,1 63,6 65,9
- kasvu-% -3,8% 0,7% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) -3,9 0,9 1,8
- EBIT-% -6,1% 1,5% 2,8%
EPS (oik.) -0,07 0,07 0,07
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -4,9 11,5 11,1
EV/EBITDA -27,4 9,2 7,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet