Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.30 EUR
Kurssi: 5.85 EUR
Kurssi hetkellä: 1.12.2020 - 8:57

Investors House (IH) tiedotti tänään, että sen hallitus on päättänyt ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saadun valtuutuksen perusteella 740 tuhannen Ovaro-osakkeen jakamisesta. Tehdyn jakopäätöksen mukaisesti jokainen IH:n osakkeenomistaja saa yhden (1) Ovaro-osakkeen kutakin omistamaansa kahdeksaa (8) Investors Housen osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaro-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisenä. 

IH:n hallitus päätti samalla myös osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan 2,0 prosentin varainsiirtoveron kattamisesta osakkeenomistajille erillisellä 0,02 euron rahana maksettavalla varojenjaolla per osake, joka maksetaan kaikille yhtiön osakkeenomistajille.

Osakevarojenjaon irtoamispäivä on 2.12.2020 ja täsmäytyspäivä 3.12.2020. Osakkeiden maksupäivä on 4.12.2020 ja osakevarojenjakoon liittyvän käteishyvityksen maksupäivä 10.12.2020. Rahana maksettavan varojenjaon irtoamispäivä on 2.12.2020 ja täsmäytyspäivä 3.12.2020. Varojenjaon maksupäivä on 11.12.2020. Varojenjaot suoritetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettinen esimerkki. Oletetaan, että Ovaron osakkeesta maksettu hinta on kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 4,15 euroa osakkeelta 18.11.2020 laskettuna (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti). Lisäksi oletetaan, että n. 740 tuhatta Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään. Tällöin osakkeina maksettavan varojenjaon ja erillisen 0,02 euroa rahana maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi yhteensä noin 3,2 MEUR eli noin 0,54 euroa osakkeelta.

Ovaro-osakkeiden maksupäivän (4.12.2020) jälkeen IH omistaa noin 30 000 Ovaro-osaketta, mikä vastaa noin 0,3 % omistusta yhtiöstä eli Ovaro on varojenjaon jälkeen yhtiölle vähäinen finanssisijoitus. IH tulee kirjaamaan Ovaro-osakkeiden jakamisesta noin 1,2 MEUR:n laskennallisen, ei-kassavirtavaikutteisen tappion Q4-tulokseensa ja eilen tiedotettu vaihtokauppa aiheuttaa yhtiölle puolestaan noin 1,0 MEUR:n laskennallisen tappion.

Ovaro-osakkeiden jakamisen ja irtaantumisen taustalla on IH:n näkemys siitä, että IH ja Ovaro ovat arvokkaampia erillisinä, koska näillä yhtiöillä on eri strateginen vaihe ja sijoitusprofiili ja toisaalta Ovaron viime vuosien heikko kehitys on haudannut IH:n positiivisen kehityksen alleen. Ovaron saneerausprosessi on käsityksemme mukaan osoittautunut IH:lle alkuperäisiä odotuksia raskaammaksi ja yhtiö onkin kertonut johdonmukaisesti jo kesästä 2019 alkaen, että Ovarosta tullaan ennen pitkää irtaantumaan. IH:n mukaan Ovarosta irtaantuminen on nyt ajankohtaista, kun yhtiön kaksi vuotta kestänyt saneerausprosessi on alkanut tuottamaan tulosta. Ovarosta irtautumisella IH tavoittelee liiketoiminnan fokusointia ja pääoman käytön tehostamista, mikä on linjassa yhtiön uuden Kiinteistökumppani-strategian kanssa.

Olemme huomioineet tiedotetun varojenjaon tänään julkaistussa yhtiöpäivityksessämme, eikä tiedotteella ole vaikutusta näkemykseemme osakkeesta. Toimitusjohtajan eilinen Q3-tuloshaastattelu on katsottavissa täältä.

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 11,5 9,3 7,8
- kasvu-% 38,5% -19,1% -16,1%
Liikevoitto (EBIT) 4,0 1,2 4,9
- EBIT-% 34,5% 13,1% 62,9%
EPS (oik.) 0,27 -0,05 0,54
Osinko 0,25 0,27 0,29
P/E (oik.) 23,5 -113,9 10,9
EV/EBITDA 21,6 42,0 11,3
Osinkotuotto-% 3,8% 4,6% 4,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.