Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Koronaviruksen nopea muuttuminen Kiina-spesifistä ongelmasta pandemiaksi on tehnyt ongelman kvalitatiivisestakin arvioinnista hyvin haastavaa, puhumattakaan sen kvantifioimisesta. Isoissa konepajayhtiöissä Q4-raportointipäivän jälkeen nähty 14-21 %:n kurssilasku onkin mielestämme nähtävä vain koronaepidemian vuoksi äkisti kohonneen riskiprofiilin ja tuottovaatimuksen heijastumana kuin osoituksena merkittävästi heikentyneestä pidemmän aikavälin tulosnäkymästä. Nykyiset suosituksemme ja tavoitehintamme sektorilla perustuvat oletukseen siitä, että koronaviruksen aiheuttamat ongelmat ovat väliaikaisia ja koskevat etupäässä Kiinaa. Mikäli saamme jatkossa enemmän ja tarkempia tietoja epidemian merkittävistä vaikutuksista eri konepajayhtiöihin myös muualla, otamme näkemyksemme uuteen tarkasteluun.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden koronariskikeskustelussa ansaitustikin eturivissä olleet isot konepajat ovat toistaiseksi antaneet vain melko Kiina-spesifejä kommentteja riskeistään ja niiden toteutumisesta. Olemme kooneet oheiseen taulukkoon sekä yhtiöiden ilmoittamia tietoja että omia arvioitamme yhtiöiden operaatioista Kiinassa:

Kuten taulukko osoittaa, suurin suhteellinen alttius koronaepidemian aiheuttamille ongelmille Kiinassa on selvästi KONEella. Kiinaan keskittyminen riskianalyysissa on tietenkin jo jälkijättöistä epidemian vaikutusten tai ennen kaikkea vaikutuksiin varautumisen saatua jo globaalit mittasuhteet. Konepajojen numeroihin epidemia voi vaikuttaa monella eri tasolla:

  • Tilauskertymä. On selvää, että epidemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti tilauskertymään ainakin Q1’20:llä ja hyvin todennäköisesti myös Q2’20:lla. Vaikutuksen suuruus on kuitenkin täysin hämärän peitossa.
  • Liikevaihto. Negatiivinen vaikutus voi ilmetä missä tahansa toimitusketjun vaiheessa alihankinnan (heikentynyt toimituskyky), oman valmistuksen (mm. tehtaiden sulkemiset), logistiikan tai asiakkaiden oman toiminnan (mm. keskeytyneet projektit) aiheuttamana.
  • Kannattavuus. Negatiiviset vaikutukset ovat monimuotoisia, mutta tulevat arviomme mukaan pääasiassa alentuneen kapasiteetin käyttöasteen, pullonkaulojen syntymisen sekä vaihtoehtoisten toimittajien ja asiakkaiden hankkimiskustannusten seurauksena.

Keskeisin ja samalla ehkä vaikein arvioitava on epidemian ja siihen liittyvien varotoimenpiteiden ajallinen kesto. Konepajoilta kysymyksiimme saamat vastaukset ovat yhdenmukaisia: ”vaikutukset ovat toistaiseksi melko vähäisiä”, ”on aivan liian varhaista arvioida koronan vaikutuksia” ja ”tilannekuva selkiytyy kunnolla vasta Q1-numeroita kasattaessa”. Mielenkiintoisen vertailukohdan tarjosi kuitenkin eilen globaali monialayhtiö General Electric yhtiön esittäessä arvion, että korona tulee leikkaamaan Q1’20:n liikevoitosta 200-300 miljoonaa dollaria (eli 10-15 % Bloomberg-konsensusennusteesta ennen eilistä). GE ei kuitenkaan eilen muuttanut koko vuoden ohjeistustaan vaan totesi, että koronaviruksen vaikutus mahtuu annetun 2020-ohjeistushaarukan (mm. EPS 0,50-0,60 dollaria) piiriin. Arvioimme, että GE:llä on kohtuullisen vahva luottamus koronan jäämiseen lyhytaikaiseksi ongelmaksi, mutta tiedossamme ei tietenkään ole, mihin tällainen luottamus voisi perustua.

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi