Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Koronaviruksen nopea muuttuminen Kiina-spesifistä ongelmasta pandemiaksi on tehnyt ongelman kvalitatiivisestakin arvioinnista hyvin haastavaa, puhumattakaan sen kvantifioimisesta. Isoissa konepajayhtiöissä Q4-raportointipäivän jälkeen nähty 14-21 %:n kurssilasku onkin mielestämme nähtävä vain koronaepidemian vuoksi äkisti kohonneen riskiprofiilin ja tuottovaatimuksen heijastumana kuin osoituksena merkittävästi heikentyneestä pidemmän aikavälin tulosnäkymästä. Nykyiset suosituksemme ja tavoitehintamme sektorilla perustuvat oletukseen siitä, että koronaviruksen aiheuttamat ongelmat ovat väliaikaisia ja koskevat etupäässä Kiinaa. Mikäli saamme jatkossa enemmän ja tarkempia tietoja epidemian merkittävistä vaikutuksista eri konepajayhtiöihin myös muualla, otamme näkemyksemme uuteen tarkasteluun.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden koronariskikeskustelussa ansaitustikin eturivissä olleet isot konepajat ovat toistaiseksi antaneet vain melko Kiina-spesifejä kommentteja riskeistään ja niiden toteutumisesta. Olemme kooneet oheiseen taulukkoon sekä yhtiöiden ilmoittamia tietoja että omia arvioitamme yhtiöiden operaatioista Kiinassa:

Kuten taulukko osoittaa, suurin suhteellinen alttius koronaepidemian aiheuttamille ongelmille Kiinassa on selvästi KONEella. Kiinaan keskittyminen riskianalyysissa on tietenkin jo jälkijättöistä epidemian vaikutusten tai ennen kaikkea vaikutuksiin varautumisen saatua jo globaalit mittasuhteet. Konepajojen numeroihin epidemia voi vaikuttaa monella eri tasolla:

  • Tilauskertymä. On selvää, että epidemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti tilauskertymään ainakin Q1’20:llä ja hyvin todennäköisesti myös Q2’20:lla. Vaikutuksen suuruus on kuitenkin täysin hämärän peitossa.
  • Liikevaihto. Negatiivinen vaikutus voi ilmetä missä tahansa toimitusketjun vaiheessa alihankinnan (heikentynyt toimituskyky), oman valmistuksen (mm. tehtaiden sulkemiset), logistiikan tai asiakkaiden oman toiminnan (mm. keskeytyneet projektit) aiheuttamana.
  • Kannattavuus. Negatiiviset vaikutukset ovat monimuotoisia, mutta tulevat arviomme mukaan pääasiassa alentuneen kapasiteetin käyttöasteen, pullonkaulojen syntymisen sekä vaihtoehtoisten toimittajien ja asiakkaiden hankkimiskustannusten seurauksena.

Keskeisin ja samalla ehkä vaikein arvioitava on epidemian ja siihen liittyvien varotoimenpiteiden ajallinen kesto. Konepajoilta kysymyksiimme saamat vastaukset ovat yhdenmukaisia: ”vaikutukset ovat toistaiseksi melko vähäisiä”, ”on aivan liian varhaista arvioida koronan vaikutuksia” ja ”tilannekuva selkiytyy kunnolla vasta Q1-numeroita kasattaessa”. Mielenkiintoisen vertailukohdan tarjosi kuitenkin eilen globaali monialayhtiö General Electric yhtiön esittäessä arvion, että korona tulee leikkaamaan Q1’20:n liikevoitosta 200-300 miljoonaa dollaria (eli 10-15 % Bloomberg-konsensusennusteesta ennen eilistä). GE ei kuitenkaan eilen muuttanut koko vuoden ohjeistustaan vaan totesi, että koronaviruksen vaikutus mahtuu annetun 2020-ohjeistushaarukan (mm. EPS 0,50-0,60 dollaria) piiriin. Arvioimme, että GE:llä on kohtuullisen vahva luottamus koronan jäämiseen lyhytaikaiseksi ongelmaksi, mutta tiedossamme ei tietenkään ole, mihin tällainen luottamus voisi perustua.

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Cargotec on vuonna 2005 Kone Oyj:n jakautuessa syntynyt lasti- ja kuormankäsittelyratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla tarjoava yritys. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmar tarjoaa kontinkäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluita satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja eri teollisuudenaloille. Hiab on maailman johtava kuormankäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka asiakkaat edustavat maakuljetusalaa ja lukuisia muita toimialoja.