Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kotimaisen IT-palvelusektorin Q3-tuloskausi sujui odotuksia paremmin tai linjassa odotuksiin käytännössä kaikilta seuraamiltamme yhtiöiltä. Neljänneksellä oli havaittavissa pientä liikevaihdon kasvun hidastumista koronan myötä, mutta yhtiöiden kannattavuudet olivat kautta linjan vahvoilla tasoilla. Vahvojen tulosten taustalla ovat osittain koronasta aiheutuneet kulusäästöt, pienet tehostamistoimet sekä kasvuhakuisuuden jarruttaminen. Arvioimme yhtiöiden myös jatkossa pystyvän torjumaan mahdollisen liikevaihdon pehmeyden vaikutuksen tulokseen. Käsittelimme sektorin tuloskautta viime viikolla myös inderesTV:ssä.

Näkymien osalta kesällä sektorilla oli havaittavissa pientä epävarmuutta, joka on kuitenkin hälventynyt loppuvuotta kohden asiakkaiden käynnistellessä jäihin laitettuja hankkeita. Kuulemamme mukaan hankkeita ei juurikaan ole peruutettu, mutta niitä on lykätty tai jarrutettu. Kokonaisuutena IT-palvelumarkkinan kysyntäkuva säilyy terveenä, vaikka markkinan viime vuosien vahva kasvu kääntynee tänä vuonna pieneksi miinukseksi.  Tilanne on lisäksi rauhoittanut viime vuosina ylikuumentunutta rekrytointimarkkinaa.

Pidemmällä tähtäimellä arvioimme sektorin kysyntäfundamenttien vahvistuneen, kun korona on pakottanut useat nukkuneet toimialat digitalisoitumaan ja vahvistamaan IT-ydintään. Tämä tarjoaa sektorille hyvän kasvuympäristön. Hyvän tulostason ja vahvan kassavirran myötä sektorin yhtiöiden taseet ovat tänä vuonna vahvistuneet entisestään, mikä antaa selkänojaa epävarmuudessa ja tarjoaa hyvin liikkumavaraa strategian toteutukseen. Ympäristö yrityskauppa-aktiviteetille on siten otollinen. Yleisesti sektorin suomalaisten yhtiöiden arvostustasot ovat ennusteillamme edelleen houkuttelevalla tasolla (2021e EV/EBIT ~10x ja P/E ~13x).

Digian Q3-liikevaihto jäi hieman odotuksista ja tulos ylitti selvästi ennusteemme. Yhtiön tuloskasvu on nyt jatkunut vahvana jo 11 neljännestä. Orgaaninen liikevaihto laski arviomme mukaan 2 % ja EBITA-% oli vahva 14 % liikevaihdosta. EBITA-liikevoiton 90 %:n kasvua tuki noin kolmanneksen osalta koronan myötä laskenut kulurakenne, kolmanneksen osalta parantunut projektihallinta sekä viimeisen kolmanneksen osalta muut tehostamistoimet. Digia on osoittanut olevansa laadukas ja vakaa tuloskasvaja vahvalla taseella. Ennustamme liikevaihdon kasvavan 5 % tänä vuonna ja EBITA-%:n nousevan 12 %:iin (2019: 8 %) toiminnan tehostumisen ajamana. Viimeisin yhtiöpäivitys Digiasta on luettavissa täältä.

Gofore liikevaihto kasvoi 22 % Q3:lla ja kasvu kiihtyi 30 %:iin lokakuussa. Liikevaihtoa vauhditti syyskuusta konsolidoitu Qentinel-yritysosto. Goforen EBITA-% oli Q3:lla 11,3 % liikevaihdosta (Q3’19: 9,2 %) ja jäi ennusteestamme. Tulosta painoivat ennustettua matalammat käyttöasteet, mikä johtui normaalia kovemmasta projektien loppumisesta kesällä ja keväällä tehdyistä voimakkaista etupainotteisista rekrytoinneista. Kommentit syyskuusta olivat kuitenkin positiiviset ja myyntiputki on ymmärryksemme mukaan hyvä, mikä tukee liikevaihdon kehityksen jatkumista ja käyttöasteiden nousemista Q4:llä. Ennustamme Goforen vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan 21 % ja EBITA-%:n nousevan 14 %:iin (2019: 12,5 %). Q3-yhtiöpäivitys Goforesta on luettavissa täältä ja kommentti lokakuusta tästä.

Innofactorin Q3-luvut oli pitkälti odotustemme mukaisia ja kommentit loppuvuodesta ja ensi vuodesta olivat rohkaisevia. Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja käyttökate-% 11 % Q3:lla (Q3’19: 11 %). Yhtiön tilauskanta, tehostunut kulurakenne ja vahva Suomen toiminta tukevat tuloskasvun jatkumista myös loppuvuonna sekä vuonna 2021. Arvioimme Innofactorin liikevaihdon kasvavan 2 % tänä vuonna ja käyttökate-%:n paranevan selvästi 11 %:iin (2019: 8 %) Q3-yhtiöpäivitys Innofactorista on luettavissa täältä.

Siilin asteittainen kannattavuusparannus jatkui Q3:lla EBITA-%:n noustessa 6,4 %:iin edellisvuoden 5,0 %:sta. Liikevaihto kuitenkin laski 2 %. Korona hidastaa kasvua selvästi erityisesti Siili Auto -liiketoiminnassa, mutta kotimaassa yhtiön kehitys on vakaampaa. Siili on nyt saanut kannattavuusperustaansa kuntoon ja tase on vahva, mikä antaa sille hyvät edellytykset toteuttaa terävöitettyä kasvustrategiaa. Yhtiön kannattavuus on vielä selvästi jäljessä verrokkeihin nähden, joten potentiaalia parannukseen pitäisi olla. Arvioimme Siilin liikevaihdon kasvavan 4 % tänä vuonna ja EBITA-liikevoiton olevan 7,3 % (2019: 6,4 %).Q3-yhtiöpäivitys Siilistä on luettavissa täältä. Siili piti Q3:n jälkeen myös pääomamarkkinapäivän ja valotti Q3:lla julkaistua terävöitettyä strategiaa. Kommentti pääomamarkkinapäivästä on luettavissa tästä.

Solteqin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 9 % ja erityisesti tuoteliiketoiminnan trendi on vahva. Yhtiö kommentoi, että pandemialla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön suoriutumiseen kokonaisuutena tähän saakka, mikä lisää luottamusta hyvän trendin jatkumiseen myös tulevina neljänneksinä. Q3:n käyttökate-% oli vahva 20 % ja liikevoitto-% 10 %, mikä oli selvästi yli ennusteemme sekä loikka vertailukaudesta. Solteqin tulosta tukivat yleisesti alkuvuodesta tehdyt tehostamistoimet ja niiden tuomat kustannussäästöt. Arvioimme Solteqin kuluvan vuoden liikevaihdon kasvavan 3 % ja oikaistun liikevoitto-%:n nousevan 9 %:iin (2019: 6%) Q3-yhtiöpäivitys Solteqista on luettavissa täältä.

TietoEVRY palautti ennen Q3-raporttia tuloskasvua indikoivan ohjeistuksensa. Yhtiön Q3-liikevaihto laski orgaanisesti 4 % koronan painamana. Oikaistu liikevoitto oli vahva 14,0 % liikevaihdosta (Q3’19: 13,2 %) ja ylitti ennen raporttia nostetut ennusteemme. Yhtiön integraatio etenee ja synergiat realisoituvat odotetusti Q3:lla. Seuraava mielenkiinnon kohde on joulukuussa, kun TietoEVRY avaa pääomamarkkinapäivällä uuden yhdistyneen yhtiön liiketoimintaa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Ennustamme yhtiön jatkavan vakaata tuloskasvua ja jakavan vahvaa osinkoa tulevina vuosina. Q3-yhtiöpäivitys TietoEVRYstä on luettavissa täältä.

Vincitin liikevaihto kasvoi Q3:lla 4 % ja jäi hieman ennusteestamme. Vincit kommentoi alkuvuoden rekrytointien jäädyttämisen hidastaneen kasvua neljänneksellä. Yhtiö alkoi Q3:lla jälleen rekrytoimaan ja odottaa orgaanisen kasvuvauhdin kiihtyvän talvea kohti. Q3:lla EBITA oli vahva 18 % liikevaihdosta (Q3’19: 9 %). Kannattavuutta veti palveluliiketoiminnan vahva kannattavuus (EBITA 19 %) ja painoivat edelleen tuoteliiketoiminnan investoinnit. Arvioimme Vincitin liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 4 % ja oikaistun liikevoiton nousevan 14 %:iin (2019: 7 %). Q3-yhtiöpäivitys Vincitistä on luettavissa täältä.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com