Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kotimaisen IT-palvelusektorin Q2-tuloskausi oli kaksijakoinen. IT-palvelumarkkinan kasvu jatkui vahvana ja oli orgaanisesti keskimäärin 10 % Q2:lla. Sektorin asiakaskysynnän näkymät ovat parantuneet lyhyellä aikavälillä, kun yksityisen sektorin pieni epävarmuus on asteittain purkaantunut. Julkisen sektorin kysyntä vetää edelleen hyvin.

Oikaistu liikevoitto-% oli keskimäärin 10 % Q2:lla. Kannattavuutta painoi henkilöstön korkea vaihtuvuus, joka vaikuttaa kiihtyneen vuoden edetessä. Yhtiökohtaisia eroja on toki. Henkilöstön vaihtuvuus rauhoittuu arviomme mukaan syksyn jälkeen, kun selkein koronan jälkeinen vaihtuvuuden patouma on purkautunut. Isossa kuvassa osaajakilpailu jatkuu kuitenkin kovana, kun käytännössä kaikki toimijat rekrytoivat. Kova osaajakilpailu toimii pullonkaulana ja rajoittaa kasvua sektorilla. Näin hyvä työnantajaimago ja mielenkiintoisten projektien tärkeys kilpailuetuna korostuu edelleen.

Keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä arvioimme sektorin kysyntäfundamenttien vahvistuneen, kun korona on pakottanut useat nukkuneet toimialat digitalisoitumaan ja vahvistamaan IT-ydintään. Tämä tarjoaa IT-palveluyhtiöille hyvinkin suotuisan kasvuympäristön. Hyvän tulostason ja vahvan kassavirran myötä yhtiöiden taseet ovat tänä vuonna vahvistuneet entisestään, mikä tarjoaa hyvin liikkumavaraa strategian toteutukseen. Yritysjärjestelymarkkinan olleessa kuuma on vahvan taseen saaminen tuottavaan työhön kuitenkin haastavaa. Yleisesti sektorin suomalaisten yhtiöiden arvostustasot ovat ennusteillamme edelleen houkuttelevalla tasolla (2022e EV/EBIT ~11x ja P/E ~14x).

Alla lyhyet yhtiökohtaiset kommentit Q2 tai H1:stä ja vuoden 2021 ennusteemme.

Bilotin H1-raportti oli kaksijakoinen, kun liikevaihto kasvoi odotuksia vahvemmin, mutta tulos jäi hieman odotuksista. Liikevaihto kasvoi H1:llä 70 % 14 MEUR:oon yritysoston vetämänä. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 15 %. Bilot rekrytoi vahvasti H1:llä, mutta henkilöstön määrä kasvoi vain kahdella vuoden 2020 lopusta, mikä kertoo vaihtuvuuden olleen korkea. H1:llä Bilot teki 0,9 MEUR:n EBITA:n, mikä vastaa 7 % liikevaihdosta. Tulosta painoivat korkean henkilöstön vaihtuvuuden lisäksi johtajavaihdokset. Ennustamme liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 47 % 27 MEUR:oon, mikä on ohjeistuksen ylälaidassa. Arvioimme yhtiön orgaanisen kasvun olevan 12 % ja EBITA-%:n nousevan 8 %:iin orgaanisen kasvun ja paranevien laskutusasteiden sekä CastorIT:n rakenteellisesti hieman paremman kannattavuuden tukemana (2020: 4 %). Viimeisin yhtiöpäivitys Bilotista on luettavissa täältä.

Digian Q2-liikevaihto kasvoi 10 % vertailukaudesta yrityskauppojen vetämänä. Orgaanisesti arvioimme liikevaihdon laskeneen 2 %. Liikevaihdon kasvua hidasti odotetusti omien asiantuntijoiden hyödyntäminen sisäisen liiketoiminta-alustan kehityksessä, jonka vaikutus oli noin 2 %-yksikköä. EBITA-% oli 9 % ja selvästi alle 11 %:n ennusteemme. Kannattavuutta painoivat odotettua enemmän investoinnit omaan liiketoimintaan, kohonneet rekrytointikulut ja orgaanisen liikevaihdon lasku. Ennustamme liikevaihdon kasvavan 10 % yritysostojen vetämänä ja varovaisesti laskevan orgaanisesti 2 % koronan painamana vuonna 2021. Lisäksi ennustamme EBITA-%:n laskevan 10,5 %:iin (2020: 11,5 %), mutta olevan hieman yli 10 %:n ohjeistuksen. Viimeisin yhtiöpäivitys Digiasta on luettavissa täältä.

Goforen liikevaihto kasvoi 43 % Q2:lla yritysostojen ansiosta. Orgaaninen kasvu oli arviomme mukaan hieman alle 10 %. EBITA-% oli 13,0 % ja jäi hieman ennusteestamme. Tulosta rasitti kohonnut työntekijöiden vaihtuvuus ja ison hankeen sopimiskauden vaihtuminen Q2:lla. Ennustamme Goforen kasvavan 29 % yrityskauppojen vetämänä vuonna 2021 ja orgaanisen kasvun olevan noin 10 %. Ennustamme oikaistun EBITAn kasvavan 24 % ja olevan 13,5 % liikevaihdosta vuonna 2021 (2020: 13,8 %). H1-yhtiöpäivitys Goforesta on luettavissa täältä.

Innofactorin tuloskasvu jatkui 10. neljännettä peräkkäin, vaikka se jäi hienoisesti ennusteistamme. Q2-liikevaihto kasvoi 3 % ja orgaanisesti kasvu oli 8 %. Q2:n käyttökate kasvoi 2 % ja oli 12 % liikevaihdosta (EBIT-% 8 %). Tilauskanta (+28 %), tehostunut kulurakenne ja loppuvuonna vahvistuvat ulkomaan toiminnot tukevat edelleen tuloskasvun jatkumista H2:lla. Ennustamme Innofactorin kasvavan 4,0 % (orgaanisesti 7 %) vuonna 2021 nousevien laskutusasteiden ajamana. Ennustamme vertailukelpoisen käyttökatteen kasvavan linjassa liikevaihtoon ja olevan 12 % liikevaihdosta. Yhtiöllä on taseen ja rahoitusjärjestelyiden myötä nyt myös aikaisempaa paremmat mahdollisuudet epäorgaaniseen kasvuun. Q2-yhtiöpäivitys Innofactorista on luettavissa täältä.

Netumin H1-raportti oli kokonaisuudessa hyvä ja linjassa odotuksiimme. Liikevaihto kasvoi 22 % H1:llä ja kasvu oli täysin orgaanista. Yhtiön rekrytointitahti oli alkuvuoden aikana hurja ja käsittääksemme myös uusien asiakkaiden lukumäärä oli selvästi kaksinumeroinen, mikä tukee kasvun jatkumista. Vahvasta kasvusta huolimatta myös kannattavuus pysyi sektorin kontekstissa hyvin vahvalla (EBITA 15 %) tasolla. Ennakoimme Netumin liikevaihdon kasvavan 23 % ja oikaistun EBITA-%:n olevan 16 % vuonna 2021. Netumin H1-raportti on luettavissa täältä.

Siilin Q2 sujui operatiivisesti odotustemme mukaisesti ja kehitys jatkui positiivisena usealla rintamalla, vaikka parannettavaa vielä on. Liikevaihto kasvoi yrityskaupan vetämänä 15 % ja orgaanisesti 3 %. Siilin Suomen Core-liiketoiminnan kasvu ja kannattavuuskehitys ei ole ollut toivottua ja arviolta tämän takia yhtiö etsii nyt uutta toimitusjohtajaa. EBITA-% nousi 9 %:iin edellisvuoden 8 %:sta. Ennusteemme Siilin liikevaihdolle on 96 MEUR ja oikaistulle liikevoitolle 9,1 MEUR, mikä on ohjeistuksen keskivälissä. H1-yhtiöpäivitys Siilistä on luettavissa täältä ja kommentti toimitusjohtajavaihdoksesta täältä.

Solteqin tekeminen jatkui vahvana Q2:lla molemmissa segmenteissä ja tulos ylitti jälleen ennusteemme. Q2-liikevaihto kasvoi 23 % ja orgaanisesti 18 %. Liikevoitto-% oli 13 %.  Solteq Softwaren liikevoitto-% jäi odotuksista osin henkilöstöpanostusten painamana ja oli 9 %. Solteq Digitalin liikevoitto-% nousi sektorin kontekstissa vahvalle 16 %:n tasolle. Solteqin sijoittajatarina on viimeisen reilun vuoden aikana vahvistunut kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Ennustamme liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 18 % ja liikevoitto-%:n nousevan 13 %:iin liikevaihdosta (2020: 10 %). Ennusteemme ovat linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa. Q2-yhtiöpäivitys Solteqista on luettavissa täältä.

TietoEVRYn edellinen neljännes oli jälleen odotuksia parempi, kun liikevaihto kääntyi kasvu-uralle (+5 %) ja kasvoi orgaanisesti 2 %. Lisäksi oikaistu EBITA-% oli 12 % ja ylitti markkinaodotukset.  Kokonaisuutena vahva strategian toteutus, hyvä läpinäkyvyys liiketoimintaan ja suunnitelmiin sekä ennakoitava suorittaminen laskee yhtiön riskiprofiilia. Ennusteemme on linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa ja ennustamme liikevaihdon kasvavan 2 % ja oikaistun liikevoitto-%:n nousevan tänä vuonna 13,2 %:iin (2020: 12,7 %). Q2-yhtiöpäivitys TietoEVRYstä on luettavissa täältä.

Vincitin liikevaihto kasvoi Q2:lla 19 % ja orgaanisesti arvioimme yhtiön kasvaneen 13 %. Q2:lla oikaistu liikevoitto-% oli Vincitille hyvin heikko ~6 % (Q1’21 11,5 %). Kannattavuutta painoivat Q2:lla tehdyt rekrytoinnit ja rekrytoitujen työntekijöiden matalat laskutusasteet, mikä liittyi Suomen palveluliiketoimintaan. Lisäksi yhtiö on varautunut suurten sopimusten voittamiseen ja alkamiseen syksyllä, mikä painoi laskutusasteita hieman. Vuonna 2021 ennustamme liikevaihdon kasvavan 21 % yritysostojen tukemana (7 %-yksikköä). Arvioimme liikearvopoistoista oikaistun liikevoiton laskevan 11,6 %:iin (2019: 14,5 %) pääosin kasvun painamien matalien laskutusasteiden myötä. H1-yhtiöpäivitys Vincitistä on luettavissa täältä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.