Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Italian pääministeri Giuseppe Conte allekirjoitti eilen uutistietojen (ml. esim. Bloomberg) mukaan määräyksen, joka pysäyttää merkittävän osan maan elinkeinoelämää Reutersin mukaan huhtikuun 3. päivään asti. Reutersin mukaan uusien rajoitusten piiriin tulevilla yhtiöillä on aikaa ajaa toimintojaan alas keskiviikkoon asti. Ainoastaan kaupat, apteekit, pankit, postit ja yhteiskunnan kannalta olennaiset toimialat (energia, vesi) saavat pysyä toiminnassa, samoin maatalous ja ruuantuottajat. Virallista vahvistusta uutistiedoille sekä uusien rajoitusten mittakaavalle ei kuitenkaan käsityksemme mukaan saatu, joten tilanne on jäänyt vielä epäselväksi.

Määräys oli Italian talouden kannalta dramaattinen, sillä se kirjaimellisesti tarkoittaa äkkipysäystä elinkeinoelämälle. Toimiin oli kuitenkin ryhdyttävä, sillä Italiassa koronavirukseen menehtyneiden määrä on ylittänyt jo Kiinan luvut, eli asukaslukuun suhteutettuna kasvu on ollut todella kovaa. Olemme koonneet alle Italian toimien vaikutuksia seurannassamme oleviin Helsingin pörssin yhtiöihin, joilla on yhtiöiden kokonaisuuden kannalta merkittävää tuotannollista toimintaa maassa. Toistaiseksi yksikään yhtiö ei myöskään ole tiedottanut Italian mahdollisten lisärajoitusten vaikutuksista operaatioihinsa, ja kuten sanottu, tarkennuksia Italian mahdollisista toimista ei ole vielä saatu.

Suominen operoi Italiassa kahta tehdasta (yhteensä Suomisella on 8 tehdasta). Tehtaat sijaitsevat Lombardiassa Milanon pohjoispuolella ja alue on kärsinyt koronaviruksen aiheuttamista tuhoista pahasti. Käsityksemme mukaan Suominen on myös toistaiseksi pystynyt pitämään erityisjärjestelyjen avulla Italian tehtaansa jokseenkin normaalissa tuotannossaan. Suominen ei raportoi liikevaihtoja tehdastasolla, mutta yhtiön vuosina 2014 ja 2017 joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskujen yhteydessä julkaistujen esitteiden perusteella arvioimme yhtiön Italian tehtaiden liikevaihtotason olevan vajaan 100 MEUR:n kokoluokassa. Tämä vastaisi noin 25 % yhtiön viime vuoden liikevaihdosta. Suomisen Italiassa valmistamasta kuitukankaasta jalostetaan kuitenkin ympäristön puhtaana pitämisen kannalta tärkeitä pyyhintätuotteita, joilla on rooli pandemian hidastamisessa ja torjumisessa. Siten arvioimme lähtökohtaisesti, että Suomisen tehtaat voivat olla tuotantoaan jatkavien välttämättömien yksiköiden piirissä ja niiden tuotanto voi jatkua Italian hallituksen kiristyksistä huolimatta.

Ahlstrom-Munksjöllä on Torinossa tehdas, joka valmistaa suodatinmateriaaleja ja irrokepapereita. Yhtiö ei julkaise tehdaskohtaisia liikevaihtolukuja, mutta arviomme mukaan Torinon tehtaan on liikevaihto karkeasti 300 MEUR:n kokoluokassa, mikä vastaisi noin 10 % konsernin viime vuoden liikevaihdosta. Uskomme Torinon tehtaan olevan myös melko selvästi konsernin keskiarvoa kannattavampi kokoluokkansa ja tuotemixinsä ansiosta. Siten Torino on arviomme mukaan yksi Ahlstrom-Munksjön tärkeimpiä tehtaita. Toistaiseksi Torinon tehdas on käsityksemme mukaan toiminut jokseenkin normaalisti, mutta pidämme hyvin mahdollisena, että tehdas kuuluu Italian hallituksen kiristyneiden rajoitusten piiriin. Vaikka Ahlstrom-Munksjöllä on yhteensä 45 tehdasta ja siten keskimääräistä paremmat mahdollisuudet paikata yksittäisten tehtaiden tuotantokatkoja muilta laitoksilta, olisi Torinon tehtaan tuotannon väliaikainen alasajo arviomme mukaan tietty rasite yhtiön lyhyen ajan liikevaihdolle ja tulokselle.

Lähtökohtaisesti emme kuitenkaan usko, että lyhyellä tuotantokatkolla olisi pidemmän ajan vaikutuksia (esim. pysyviä asiakkaiden ja markkinaosuuksien menetyksiä). Ahlstrom-Munksjö ohjeisti tilinpäätöksen yhteydessä odottavansa oikaistun käyttökatteen paranevan tänä vuonna, mutta ohjeistuksen antamisen jälkeen rajusti heikentyneen globaalin taloustilanteen ja tiettyjen muiden rasitteiden takia (ml. Torinon tuotannon mahdollinen alasajo) tavoite alkaa näyttää haastavalta. Näin ollen emme yllättyisi, jos yhtiö joutuisi jo lähiaikoina tiedottamaan Torinon tehtaan tuotantokatkosta ja antamaan myös tulosvaroituksen koko vuoden oikaistusta käyttökatteestaan. Mielestämme osakekurssissa on kuitenkin jo huomioitu yhtiön vuoden 2020 näkymien raju heikentyminen, sillä Ahlstrom-Munksjön osakekurssi on laskenut helmikuussa saavutetulta kuluvan vuoden huipultaan jo yli 40 %.

KONEen Peron tehdas Italiassa on toimitusvolyymiltään yhtiön toiseksi suurin tehdas Kiinan Kunshanin tehtaan jälkeen. KONE ei ole julkistanut tehtaan tuotantomäärää, mutta arvioimme sen olevan 6000-8000 hissiä vuosittain (4-6 % KONEen koko volyymistä) tehtaan liikevaihdon oltua vuonna 2018 reilu 210 MEUR (4 % KONEen koko uuslaitemyynnistä). Peron tehtaan volyymien osittainen korvaaminen sitä pienemmän Usti Nad Labemin (Tsekki) tuotannolla lienee mahdollista. Sitä vastoin Hyvinkään, Kunshanin tai Chennain tehtaiden käyttö tähän tarkoitukseen lienee haastavampaa tuote- ja asiakasportfolioiden poiketessa toistaan. Kaikkiaan Peron tehtaan sekä hissien sähköistyksiä valmistavan Caterazzen tehtaan väliaikainen sulkeminen ei ole kovinkaan ison mittaluokan asia, mutta toisi kuitenkin KONEelle lisäpaineita vuoden 2020 ohjeistuksen saavuttamiseen.

Wärtsilän Triesten tehtaan väliaikaisen sulkemisen vaikutukset olisivat tuskin kovin dramaattisia. Wärtsilän tehdas Italian Triestessä on yksi yhtiön kahdesta päätehtaasta toisen ollessa Vaasassa. Triesten tehdas keskittyy iskutilavuudeltaan suurempien moottoreiden tuotantoon ja Vaasaa enemmän merimoottoreihin. Työntekijöitä on selvästi vähemmän kuin Vaasassa (noin 1200 vs. noin 2800). Triesten tuotannon seisahtuminen olisi todennäköisesti lyhyellä aikavälillä hankalaa korvata Vaasassa, vaikka viime mainitussa olisikin kapasiteettia ja vaikka moottoreiden modulaarisuutta onkin vuosien mittaan selvästi lisätty. Ellei Triesten tehtaan seisahtuminen jatku kuukausia, uskomme konsernitason taloudellisten vaikutusten jäävän vuositasolla vähäisiksi. Uskomme tehtaan kykenevän menetetyn tuotannon kiinniajoon uudelleen käynnistyksen jälkeen, sillä arviomme mukaan kapasiteetti ei tällä hetkelläkään ole täyskäytössä. Lopputulos tietenkin riippuu siitä, hyväksyvätkö asiakkaat pitkittyneet toimitusajat.

Revenion omistaman CenterVuen tuotekehitys ja tuotanto sijaitsevat Pohjois-Italian Padovassa. CenterVue vastaa arviomme mukaan reilua kolmannesta Revenion tämän vuoden liikevaihdosta ja Italian markkinan osuus Revenion liikevaihdosta on hyvin pieni. Viime viikolta saamamme viimeisimmän tietomme mukaan CenterVuen toiminnot ovat tähän asti pyörineet normaalisti. Käsityksemme mukaan tuoreet kiristykset eivät koske terveysteknologialaitteiden valmistusta, mutta emme ole saaneet tiedolle vielä vahvistusta.

Kemiralla on Italiassa polymeeritehdas, joka on suhteellisen pieni osa yhtiön laajalle levittynyttä tehdasverkostoa ja arviomme mukaan sen osuus liikevaihdosta on melko pieni eli vain muutamia prosentteja konsernin liikevaihdosta. Käsityksemme mukaan yhtiön tuottamat vedenkäsittelykemikaalit ja niitä tukevat toiminnot luetaan yhteiskunnan kannalta kriittisiksi toiminnoiksi ja siten niiden tulisi voida jatkaa toimintaansa nykyisessä ympäristössä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot
Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.