Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Kamux
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 7.40 EUR
Kurssi: 5.64 EUR
Kurssi hetkellä: 26.2.2019 - 5:30 Analyysi päivitetty: 22.11.2018

Autoliikeketju Kamux julkistaa Q4-raporttinsa perjantaina. Yhtiö on vuoden aikana ilmoittanut kiihtyvään tahtiin uusien autoliikkeiden avauksista Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Odotamme tämän näkyvän hyvänä liikevaihdon kasvuna Q4:llä ja selvästi kiihtyvänä kasvuna vuonna 2019. Q4-luvuissa voi näkyä pieniä negatiivisia vaikutuksia WLTP-päästömittauksesta johtuvista markkinahäiriöistä ja Trafin sähköisten järjestelmien hetkellisestä sulkemisesta, mutta yhtiön pitkän aikavälin näkymiin näillä ei ole erityistä vaikutusta.

Odotamme Q4-liikevaihdon kasvaneen 17 % vertailukaudesta 134 MEUR:oon. Kasvua ajavat autoliikkeiden lukumäärän lisääntyminen sekä autoliikekohtaisen myynnin kasvu. Syyskuussa 2018 voimaantullut WLTP-päästömittausmenetelmä aiheutti koko Euroopassa autokauppaan merkittäviä häiriöitä loppuvuonna, millä saattoi olla negatiivinen vaikutus myös Kamuxin myyntilukuihin. WLTP:n käyttöönotosta johtuneet autojen toimitusviiveet koskivat uusia autoja, eikä tästä voi mielestämme vetää suoria johtopäätöksiä sen vaikutuksista käytettyjen autojen kauppaan. WLTP-häiriöiden lisäksi Trafin sähköisen palvelun sulkeminen joulukuussa saattoi hankaloittaa väliaikaisesti autokauppaan liittyviä rekisteröintitoimenpiteitä, mikä voi myös näkyä Q4-luvuissa.

Liikevoittoennusteemme on 4,2 MEUR (Q4’17: 3,3 MEUR), mikä on 3,1 % liikevaihdosta (Q4’17: 2,9 %). Liikevoiton kasvua ajavat arviomme mukaan liikevaihdon kasvu ja integroitujen palvelujen kasvu (palkkiot rahoitus- ja vakuutuspalveluista ja Kamux Plus), jotka vaikuttavat positiivisesti suhteelliseen kannattavuuteen. Suomen liiketoiminnot ajavat arviomme mukaan euromääräistä liikevoiton kasvua, mutta Ruotsi on kuudennen toimintavuoden aikana kääntynyt voitolliseksi ja arvioimme suurimman suhteellisen tulosparannuksen tulevan Ruotsista. Saksan tulos pysyy arviomme mukaan tappiolla ja odotamme sen kääntyvän plussalle vasta viidennen täyden toimintavuotensa aikana eli vuonna 2020. EPS-ennusteemme Q4:lle on 0,07 euroa (Q4’17: 0,05) ja koko vuoden osalta 0,33 euroa (2017: 0,30). Kamuxin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 30 % tilikauden voitosta. Meidän osinkoennusteemme on 0,16 euroa (2017: 0,12), mikä tarkoittaa noin 50 %:n osingonjakosuhdetta ja 2,8 %:n osinkotuottoa.

Kamux ei ole julkaissut lyhyen aikavälin näkymiä tai ohjeistusta vuodelle 2018, emmekä usko yhtiön antavan tarkempaa ohjeistusta myöskään vuodelle 2019. Yhtiöllä oli aiemmin keskipitkän aikavälin tavoite koskien vuotta 2019, joka oli tehdä 700 MEUR:n liikevaihtoa 4-5 %:n liikevoittomarginaalilla. Yhtiö kuitenkin julkisti joulukuussa 2018 uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2022 ja sen yhteydessä vanha 2019-tavoite ikään kuin ”unohdettiin”. Kamuxin uudet pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon yli 10 %:n kasvu, liikevoittomarginaali vähintään 4 % ja osinko vähintään 30 % tilikauden voitosta. Ennustamme vuonna 2019 Kamuxin liikevaihdon kasvuvauhdin kiihtyvän runsaiden myymäläavausten vetämänä 28 %:iin ja liikevaihtoennusteemme on 677 MEUR (2018e: 531 MEUR). Liikevoittomarginaaliennusteemme on aivan yhtiön tavoitetason alalaidalla (EBIT 4,1 %), mikä tarkoittaa 27 MEUR:n vertailukelpoista liikevoittoa (2018e: 22 MEUR).

Käy kauppaa. (Kamux)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018e 2019e 2020e
Liikevaihto 530,6 670,6 795,5
- kasvu-% 16,6% 26,4% 18,6%
Liikevoitto (EBIT) 19,2 27,3 32,3
- EBIT-% 3,6% 4,1% 4,1%
EPS (oik.) 0,41 0,51 0,61
Osinko 0,16 0,21 0,25
P/E (oik.) 13,7 11,2 9,3
EV/EBITDA 11,3 8,3 6,9
Osinkotuotto-% 2,8% 3,7% 4,4%
Uusimmat ennusteet

Kamux on vuonna 2003 perustettu käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut autoliikeketju. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, jossa Kamux on oman arvionsa mukaan markkinajohtaja sekä, Ruotsissa ja Saksassa. Liiketoimintamallinsa mukaisesti Kamux tarjoaa asiakkailleen myös autokauppaan liittyviä integroituja palveluita, kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten rahoitustuotteita. Lisäksi Kamux tarjoaa kolmansien osapuolten vakuutustuotteita ja sen omaa lisävastuusitoumustuotetta, Kamux Plussaa, auton korjauskustannusten varalle Suomessa ja Ruotsissa.