Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Kemira
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 15.00 EUR
Kurssi: 13.75 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2021 - 8:51 Analyysi päivitetty: 18.7.2021

Kemira julkisti aamulla Q3-raporttinsa. Yhtiön liikevaihdon kasvu oli odotuksia ripeämpää ja myös odotuksia korkeamman kannattavuuden ansiosta Q3:n operatiivinen tulos ylitti odotukset. Yhtiö toisti odotetusti kuluvalle vuodelle annetun ohjeistuksensa. Kokonaisuutena raportti oli linjassa odotuksien kanssa ja se todennäköisesti lieventää markkinoiden suurimpia huolia yhtiön kannattavuuden kestävyydestä nykyisessä kustannustennousun värittämässä toimintaympäristössä. Kemiran Q3-tulostilaisuutta voi seurata klo 10.30 alkaen tästä linkistä.

Kemiran liikevaihto kasvoi Q3:lla 16 % vertailukaudesta 693 MEUR:oon, mikä ylitti konsensuksen odotukset ja on yhtiölle uusi kvartaalikohtainen ennätystaso. Liikevaihdon kasvua veti Industry & Water -segmentti (+ 23 %), jonka alla etenkin Oil & Gas -liiketoiminta kasvoi voimakkaasti (+ 81 %) liuskeöljy ja -kaasu teollisuuden kysynnän elpymisen tuomaa volyymikasvua peilaten. Pulp & Paperin liikevaihto vastaavasti kasvoi niin ikään huimat 11 % vertailukaudesta, minkä taustalla oli myyntimäärien laaja-alainen kasvu sekä myyntihintojen nousu. Valuuttakurssit eivät vaikuttaneet kasvuun Q3:lla ja siten kasvu oli täysin orgaanista.

Kemira ylsi Q3:lla 116 MEUR:n operatiiviseen käyttökatteeseen, joka ylitti odotukset. Tämä vastaa 16,7 %:n operatiivista käyttökatemarginaalia, mikä on yhtiölle hyvä taso. Huomioitavaa on, että operatiivista tulosta tuki lievästi neljännekselle kirjatut päästöoikeushyvitykset, jotka olivat aavistuksen edellisvuotta suuremmat (7 MEUR vs. 5 MEUR) ja jotka kirjattiin täysimääräisesti Q3:lle (vs. 2020 jakautuminen Q3 ja Q4). Vertailukaudesta laskeneen kannattavuuden taustalla vaikutti odotetusti etenkin muuttuvien kustannuksien tuntuva nousu, joka on seurausta voimakkaasti nousseista raaka-aineiden hinnoista. Segmenteittäin katsottuna Industry & Waterin kannattavuus oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla, kun taas Pulp & Paperin kannattavuus ylitti odotuksemme hieman. Kemira kirjasi Q3:lle 8 MEUR:n kertaerät, kun taas ennusteemme eivät sisältäneet kertaeriä. Näin ollen Q3:n 0,25 euron osakekohtainen tulos ylitti ennusteemme hienoisesti ja vastasi konsensusodotuksia.

Kemira toisti odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan sen vuoden 2021 liikevaihto (2020: 2427 MEUR) kasvaa (paikallisissa valuutoissa ja yritysjärjestelyt pl.) ja operatiivinen käyttökate on samalla tasolla tai hieman (< 5 %) pienempi suhteessa vuoden 2020 tasoon (2020: 435 MEUR). Markkinakommenttien mukaan Kemira odottaa vahvojen kustannusinflaatiopaineiden jatkuvan tulevina neljänneksinä ja erityisesti Q4’21:lla. Ennen raporttia sekä meidän että konsensuksen tulosennusteet kuluvalle vuodelle odottivat noin 2-4 %:n operatiivisen käyttökatteen laskua. Siten alustavan arviomme mukaan emme tule tekemään merkittäviä ennustemuutoksia raportin jälkeen. 

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 2 427,1 2 566,9 2 665,0
- kasvu-% -8,7% 5,8% 3,8%
Liikevoitto (EBIT) 215,9 204,2 235,7
- EBIT-% 8,9% 8,0% 8,8%
EPS (oik.) 1,00 0,96 0,99
Osinko 0,58 0,58 0,58
P/E (oik.) 12,9 14,3 13,9
EV/EBITDA 6,6 7,1 6,4
Osinkotuotto-% 4,5% 4,2% 4,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Kemira on kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Yhtiön kilpailuetu perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen.