Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kemira
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 13.00 EURTavoitehinta päivitetty: 21.7.2019
Kurssi: 13.74 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 6:03

Kemira julkistaa Q3-raporttinsa torstaina noin klo 8.30. Konsensuksen ja meidän odotuksissamme on selvä operatiivisen tuloksen kasvu suhteessa vertailukauteen. Odotamme Kemiran toistavan sen operatiivisen käyttökatteen kasvua ennakoivan ohjeistuksen kuluvalle vuodelle, jonka yhtiö myös arviomme mukaan saavuttaa ongelmitta. Raportissa huomiomme kohteena on etenkin myyntihintojen ja raaka-aineiden hintojen suhteellinen kehitys ja kassavirran kehitys.

Odotamme Kemiran Q3-liikevaihdon kasvaneen noin 4 % 699 MEUR:oon ja konsensuksen vastaava ennuste on 686 MEUR:ssa. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua suhteessa vertailukauteen ajaa etenkin Industry & Water (+7,5 %), mutta myös Pulp & Paperin odotamme yltäneen maltilliseen liikevaihdon kasvuun. Arviomme mukaan markkinatilanteessa ei ole tapahtunut lyhyellä tähtäimellä suuria muutoksia ja kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Konsernitasolla merkittävää kasvua volyymeista ei kuitenkaan arviomme mukaan saada, vaan kasvun painopiste on pääasiassa hintojen nousun varassa. Poikkeuksena tästä on kuitenkin Oil & Gasin kausiluonteiset toimitukset.

Operatiivisen käyttökatteen ennusteemme Q3:lle on 110 MEUR (EBITDA-% 15,8 %), mikä on linjassa konsensuksen vastaavan 109 MEUR:n ennusteen kanssa. Odotamme kannattavuuden saaneen tukea liikevaihdon kasvusta sekä parempikatteisesta myynnistä yhtiön fokusoiduttua vahvasti myynnin katteisiin volyymikasvun sijaan. Operatiivisen käyttökatteen kasvua vertailukaudesta vauhdittaa lisäksi IFRS 16 -standardi, jonka vaikutus kvartaalitasolla konsernin lukuihin on käsityksemme mukaan noin 7-8 MEUR positiivinen. Alemmilla riveillä emme odota rahoituskuluihin tai veroihin yllätyksiä ja siten osakekohtaisen tuloksen ennusteemme nousee 0,25 euroon operatiivista tulosparannusta heijastellen. Konsensuksen vastaava ennuste on 0,25 euroa, joten ennusteemme on konsensuksen ylälaidalla.

Raportissa huomiomme kohdistuu etenkin myyntihintojen kehitykseen suhteessa raaka-aineiden hintoihin. Hintojen korotuksien rullauduttua läpi vahvasti edelliskvartaalien aikana ovat yhtiön kommentit liittyen raaka-ainekustannuksien odotettuun kehitykseen erityisen mielenkiintoisia lyhyentähtäimen marginaalikehityksen kannalta. Lisäksi meitä kiinnostaa kassavirran kehitys, sillä sen pitäisi arviomme mukaan vahvistua selvästi loppuvuoden aikana alkuvuoden heikommalta tasolta. Odotamme Kemiran toistavan aiemman ohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2019 operatiivinen käyttökate kasvaa edellisvuodesta (pl. IFRS 16 vaikutus). H1’19:n etumatkan ja hyvän H2:n näkymän ansiosta ei yhtiöllä ole arviomme mukaan ongelmia saavuttaa ohjeistustaan. 

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 2 592,8 2 687,8 2 766,5
- kasvu-% 4,3% 3,7% 2,9%
Liikevoitto (EBIT) 148,2 222,2 225,5
- EBIT-% 5,7% 8,3% 8,2%
EPS (oik.) 0,75 0,97 0,97
Osinko 0,53 0,53 0,53
P/E (oik.) 13,1 14,2 14,2
EV/EBITDA 7,1 7,1 6,8
Osinkotuotto-% 5,4% 3,9% 3,9%
Uusimmat ennusteet