Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kemira: Tuotto-odotus peittoaa riskit

Analyytikon kommentti 28.04.2021 6:27 Kemira
Yhtiö: Kemira
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 13.32 EUR
Kurssi hetkellä: 28.4.2021 - 6:12 Analyysi päivitetty: 11.2.2021

Kemiran eilen julkaisemat Q1-luvut olivat linjassa ennusteidemme kanssa ja odotuksiemme mukaisesti aiempi ohjeistus toistettiin. Näin ollen teimme vain hyvin pieniä ennusteiden tarkistuksia vuosille 2021-2023. Osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan maltillinen ja sen nousuvara yhdessä osinkotuoton kanssa tarjoaa mielestämme hyvän tuotto-odotuksen riskeihin suhteutettuna. Näin ollen nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja toistamme 14,5 euron tavoitehintamme.

Q1-luvut vastasivat hyvin odotuksiamme

Kemiran Q1-liikevaihto laski 6 % vertailukaudesta 606 MEUR:oon, mikä alitti lievästi odotukset. Hieman odotuksiamme parempaa kannattavuutta peilaten Q1:n operatiivinen käyttökate oli kuitenkin 105 MEUR ja täysin linjassa ennusteemme kanssa. Q1:n operatiivinen käyttökatemarginaali oli hyvällä tasolla 17,3 %:ssa heijastellen sekä muuttuvien että kiinteiden kustannusten laskua. Raportoitua tulosta tukivat pienet kertaerät uudelleenjärjestelyistä, mutta vastaavasti velkojen uudelleenjärjestelystä aiheutuneen positiivisen rahoitustuoton ansiosta rahoituskulut olivat selvästi odotuksia pienemmät. Näin ollen Q1:n osakekohtainen tulos ylsi 0,25 MEUR:oon ylittäen myös ennusteemme.

Ohjeistus toistettiin odotetusti, nousujohteisia ajureita sekä volyymeissa että kustannuksissa

Kemira toisti odotetusti vuodelle 2021 annetun ohjeistuksen, jonka mukaan se odottaa liikevaihtonsa paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2020 (2 427 MEUR). Operatiivisen käyttökatteensa se odottaa olevan samalla tasolla tai hieman (< 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 MEUR). Lyhyellä tähtäimellä liikevaihdon ajureista etenkin toimitusmäärien ajurit ovat positiivisia, kun Pulp & Paperin kokonaiskysyntä on arviomme mukaan kasvava ja Industry & Water saa myötätuulta palautuvasta öljy- ja kaasuliiketoiminnasta. Samanaikaisesti kustannusinflaatio aiheuttaa marginaalipainetta, sillä keskeisten raaka-aineiden ja logistiikan kustannukset ovat nousussa ja myös osa viime kvartaaleita tukeneista tilapäisistä säästöistä poistunee. Lisäksi myös valuuttojen kehityksestä tulee lievää vastatuulta. Tämä kokonaiskuva on kuitenkin mielestämme pääpiirteittäin aikaisempien odotuksiemme mukaisella kehityskaarella ja siten teimme raportin jälkeen ennusteisiimme hyvin pieniä muutoksia. Odotamme vuodelta 2021 2,5 %:n liikevaihdon kasvua ja noin 3 %:n operatiivisen käyttökatteen laskua ennen paluuta tuloskasvu-uralle vuonna 2022.

Tuotto/riski-suhde kallistuu houkuttelevan puoleiseksi

Kemira hinnoitellaan vuosien 2021-2022 ennusteillamme P/E-kertoimilla 14x ja 13x. Vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat noin 12x. Kuluvan vuoden arvostuskertoimet ovat hieman alle edellisten viiden vuoden keskiarvojen (oik. P/E ~15x ja EV/EBIT ~14x) ja tuloskasvun myötä vuoden 2022 arvostuskertoimet painuvat jo melko selvästi alle pidemmän aikavälin tasojen. Osake arvostetaan keskeisillä lähivuosien tulospohjaisilla kertoimilla 20 %:n alennuksella suhteessa verrokkeihinsa. Tätä taustaa vasten näemmekin absoluuttisissa arvostuskertoimissa nousuvaraa ja tätä mielestämme myös suhteellisen arvostuksen kokonaiskuva tukee. Arvostuksen nousuvarasta ja houkuttelevasta reilun 4 %:n lähivuosien osinkotuoton ennusteestamme muodostuva tuotto-odotus nousee arviomme mukaan matalalle kaksinumeroiselle tasolle. Tämä mielestämme riittää kompensoimaan tiettyjä kustannusinflaatiosta muodostuvia riskejä ja siten tuotto/riski-suhde taipuu mielestämme houkuttelevaksi.

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 2 427,1 2 487,7 2 607,4
- kasvu-% -8,7% 2,5% 4,8%
Liikevoitto (EBIT) 215,9 224,2 235,3
- EBIT-% 8,9% 9,0% 9,0%
EPS (oik.) 1,00 0,96 1,00
Osinko 0,58 0,58 0,58
P/E (oik.) 12,9 13,8 13,4
EV/EBITDA 6,6 6,6 6,2
Osinkotuotto-% 4,5% 4,4% 4,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi