Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesko: Laadusta voi jo nykyhinnan verran maksaa

Analyytikon kommentti 03.12.2020 6:14 Kesko
Yhtiö: Kesko
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 22.00 EUR
Kurssi: 20.70 EUR
Kurssi hetkellä: 3.12.2020 - 5:59

Kesko järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa eri segmenttien kasvustrategioita ja realisoimatonta potentiaalia käytiin tarkemmin läpi. Emme tehneet tilaisuuden perusteella ennustemuutoksia, mutta luottamuksemme pidemmän aikavälin tuloskasvunäkymään on vahvistunut. Nykyhinnalla Keskon pitkän aikavälin tuotto-odotus ylittää tuottovaatimuksemme, jota laskee yhtiön vahva historiallinen suoriutuminen sekä matalat korko-odotukset. Toistamme tavoitehintamme 22,0 € ja nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä).

Päivittäistavarakaupan strategiaa toteutetaan systemaattisesti ja varaa on vielä parantaa

Päivittäistavarakaupan (PT) kannattavuus on jo saatu viritettyä käsityksemme mukaan Euroopan parhaalle tasolle samalla markkinaosuutta sekä asiakastyytyväisyyttä  kasvattaen. Kesko kertoi kuitenkin, että tilaa on vielä parantaa nykyisen strategian systemaattisella toteutuksella. Tärkeimpiä elementtejä ovat kauppakohtaisen liikeidean laajentaminen kaikkiin kauppoihin (vasta 50 % kaupoista), myös uusien datatyökalujen tuonti mm. valikoiman ja hinnoittelun hallintaan sekä ravintolatasoisen ruuan (sushi, pizza) lisäys enenevässä määrin kauppoihin. Myös verkkokaupan edelläkävijyyden vahvistaminen ja tehostaminen on agendalla (nykyinen markkinaosuus nyt 55 %).

Rakentamisessa ja talotekniikassa asemia vahvistetaan yritysostoin sekä operaatioita jatkuvasti tehostamalla

Rakentamisessa ja talotekniikassa (R&T) maakohtainen strategia on tuottanut hyviä tuloksia ja kaikki toimintamaat ovat nousseet selvästi voitolle. Osin tämä on johtunut koronan nostamasta kuluttajien remontointibuumista. Kesko muistutti kuitenkin, että 70 % R&T:n myynnistä on B2B-kauppaa, jossa positiivista vaikutusta ei olla nähty. Kesko korosti myös että hyväkatteisessa korjausrakentamisessa sen asema on vahva, mikä pehmentää uudisrakentamisen hidastumista. Rohkaisevaa on, että Suomessa markkinaosuudet ovat edelleen vahvistuneet (K-Rauta 43 % ja Onninen 38 %). Norjassa ja Ruotsissa, joissa markkinaosuudet ovat vielä matalia, jatketaan synergistisiä yritysostoja, sillä aiemmat hankinnat ovat olleet onnistuneita ja skaalaetujen vahvistaminen on edelleen tärkeää.

Emme tehneet ennustemuutoksia, mutta luottamuksemme pidemmän ajan tuloskasvuun vahvistui

Johto maalasi mielestämme uskottavan tien, miten päivitettyihin keskipitkän ajan taloudellisiin tavoitteisiin päästään asteittain, vaikka koronan antama myötätuuli poistuu. Operaatioiden tuottamaa ennätystasolle noussutta kassavirtaa (viim. 12kk 1117 MEUR) allokoidaan edelleen myös systemaattisesti parhaiten tuottaviin kohteisiin, mikä luo edellytyksiä myös tulevalle tuloskasvulle. Tulevia investointeja ovat erittäin kannattaviksi osoittautuneet kauppojen uudistukset, investoinnit asiakastyytyväisyyttä tai kustannustehokkuutta tukevaan teknologiaan sekä leasing-autokannan kasvattamiseen. Ennusteemme ovat silti hieman uusia tavoitteita alempana, sillä liikevoittomarginaali nousee 2023 ennusteessamme parhaimmillaan 5,3 %:iin.

Pitkän aikavälin tuotto-odotus jää suhteellisen matalaksi, mutta riskit huomioiden riittäväksi

Keskon tulospohjainen arvostus (P/E 2020-21e 22x) on laskenut yhtiölle hyväksymällemme tasolle. Keskon kertoimia tukevat erinomainen laatu (EPS-kasvu nykyjohdon alaisuudessa noin 13 % 2016-2020e CAGR) sekä vahva markkina-asema pääliiketoiminnoissa sekä ennen kaikkea pitkän ajan korko-odotusten mataluus. Haarukoimamme tuotto-odotus jää matalaksi, mutta ylittää silti lievästi tuottovaatimuksemme. Tuotto-odotus muodostuu 2020-2022 ennustamastamme loivasta tuloskasvusta sekä reilun 3 %:n osinkotuotosta.

Käy kauppaa. (Kesko)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 10 720,3 10 587,9 10 340,0
- kasvu-% 3,3% -1,2% -2,3%
Liikevoitto (EBIT) 447,8 590,8 538,6
- EBIT-% 4,2% 5,6% 5,2%
EPS (oik.) 0,74 0,92 0,93
Osinko 0,63 0,66 0,68
P/E (oik.) 21,3 22,5 22,1
EV/EBITDA 9,7 9,6 10,4
Osinkotuotto-% 4,0% 3,2% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.