Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kesla
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.90 EURKurssi hetkellä: 9.1.2020 - 6:04

Keslan yt-neuvottelujen päättyminen ilman uutisia irtisanomisista oli pieni positiivinen uutinen ja kertoo yhtiön uskosta hankalan markkinatilanteen väliaikaisuuteen. Omat ennusteemme ovat toistaiseksi ennallaan. Osakkeen arvostuskertoimet eivät ole korkeita, mutta vuonna 2020 odottamamme tuloslasku ja positiivisten ajureiden puute puoltavat vähennä-suosituksemme sekä 5,00 euron tavoitehintamme säilyttämistä.   

Kesla kertoi eilen päättäneensä 9.12.2019 aloittamansa yt-neuvottelut. Neuvotteluissa oli kyse enintään 9 henkilön irtisanomisesta sekä koko henkilöstön enintään 90 päivän lomautuksista 30.6.2020 mennessä. Neuvottelujen taustalla oli yhtiön vuoden 2019 loka-marraskuun selvästi pienentynyt tilauskertymä suhteessa vuoden 2018 loka-marraskuuhun. Eilen Kesla kuitenkin totesi, että irtisanomistarvetta ei ole, mikä indikoi yhtiön käsitystä kysynnän vähentymisen väliaikaisuudesta. Lomautukset sen sijaan ”toteutetaan neuvotteluissa sovittujen lomautusmenettelyjen mukaisesti 30.6.2020 mennessä”. Uskomme Keslan toteuttavan lomautukset jo aiemmin käytössä olleella mallilla, jossa Joensuun tehdas seisoo kerrallaan viikon tai kaksi kysynnän ja tuotannon tasapainottamiseksi. Varsin vahvasti alihankintaan nojaavan valmistustavan ansiosta mittavaa prosessien alas- ja ylösajoa ei tehtaan seisottamisen vuoksi tarvita.

Arviomme mukaan Keslan tilauskertymä on ollut heikointa puunkorjuulaitteissa (mm. ajokone- ja harvesterinostureissa), mihin yhtiön joulukuinen tiedotekin viittasi. Nykyinen arviomme Q4’19:n tilauskertymäksi on 12,1 MEUR (-24 % v/v). On kuitenkin huomattava, että Q4’18:n tilauskertymä (15,9 MEUR) oli poikkeuksellisen korkea, joten nyt on enemmän kyse tilausten normalisoitumisesta kuin isommasta romahduksesta. Kertoessaan yt-neuvotteluista Kesla ei muuttanut aiemmin 11.11. tulosvaroituksessa annettua 2019-ohjeistusta liikevoiton jäämisestä vudoen 2018 tasolle. Omat ennusteemme ovat toistaiseksi tulosvaroitusta seuranneen raporttimme mukaisia.    

Pidämme 8x-9x P/E-kertoimia sopivina Keslan osakkeelle, kun huomioidaan yhtiön pienen koon ja osakkeen alhaisen likviditeetin aiheuttama diskontto. Osakkeen vuoden 2020 P/E-kerroin (9x) on siten hyväksyttävällä tasolla eivätkä lyhyen tähtäimen kurssiajurit ole mielestämme kovinkaan positiivisia.

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 49,2 47,3 47,2
- kasvu-% 9,2% -4,0% -0,3%
Liikevoitto (EBIT) 2,5 2,6 2,7
- EBIT-% 5,0% 5,5% 5,7%
EPS (oik.) 0,70 0,57 0,60
Osinko 0,20 0,20 0,20
P/E (oik.) 7,0 8,6 8,2
EV/EBITDA 7,1 6,4 5,5
Osinkotuotto-% 4,1% 4,1% 4,1%
Uusimmat ennusteet