Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Kesla
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.30 EUR
Kurssi: 4.88 EUR
Kurssi hetkellä: 23.4.2021 - 7:56

Keslan Q1-liiketoimintakatsauksessa oli hyvää ja huonoa. Tilauskertymä oli reippaasti odotuksiamme parempi, mutta Valko-Venäjän pakotteet iskivät voimalla liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Tilanne on sittemmin korjaantunut ja Keslan jatkonäkymät sekä volyymi- että kannattavuuskehityksen suhteen ovat hyvät. Ennustenostomme vuosille 2021-2023 ovat merkittäviä ja koska osakkeen arvostus on houkutteleva, säilytämme lisää-suosituksen. Linjassa ennustemuutostemme kanssa nostamme tavoitehinnan 5,30 (aik. 4,80) euroon.

Valko-Venäjän pakotehankaluudet voitettiin

Keslan Q1-tilauskertymä (14,2 MEUR) kasvoi 32 % v/v ja ylitti reippaasti 11,2 MEUR:n ennusteemme. Tilaukset kasvoivat kaikissa muissa paitsi puunkorjuuliiketoiminnoissa. Valko-Venäjän pakotepäätöksen seurauksena tuotannosta peruttiin 1,7 MEUR:n tilaukset Amkodorille, mikä vaikutti liikevaihtoon tammi-helmikuussa eikä Amkodorin tilauksia korvaavan tuotannon järjestäminen ollut mahdollista ostomateriaalien toimitusaikojen vuoksi. Positiivista oli kuitenkin, että tammikuun oltua vielä raskaasti tappiollinen saatiin tilanne maaliskuussa jo normalisoitua. Keslan mukaan jatkossa ongelmia voi aiheutua lähinnä pullonkauloista toimitusketjussa ja pidentyneistä toimitusajoista. Yhtiön ohjeistus pysyy ennallaan eli vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.

Markkinan imu on vahva ja olemme nostaneet Keslan ennusteita

Puun loppuasiakasmarkkinat (rakentaminen, selluteollisuus) ovat hyvässä kasvussa lähes kaikkialla, mikä on saanut meidät nostamaan ennusteitamme puunkorjuuvolyymeiksi. Olemme nostaneet Keslan liikevaihtoennusteita 6 %:lla vuosille 2021-2023. Ennustenostot saavat tukea yhtiön vahvasta tilauskertymästä Q1’21:llä, joka on jatkunut myös Q2’21:n puolella. Keslan voimakkaan tulosvivun ansiosta liikevaihdon kasvu johtaa myös suhteellisen kannattavuuden paranemiseen ja vuosien 2021-2023 liikevoittoennusteemme ovat nousseet 9-14 %:lla. Kesla arvioi pystyvänsä omilla 5 %:n suuruusluokkaa olevilla hinnankorotuksillaan kompensoimaan komponenteista aiheutuvan kustannuspaineen. Pitkällä aikavälillä Keslan NOSTE-hanke eli investoinnit automaation ja laadun kohottamiseen ja läpimenoaikojen lyhentämiseen parantaa marginaaleja edelleen. 

Osakkeen arvostus hyvin edullinen

Osakkeen kokonaistuotto-odotus ylittää tuottovaatimuksen, vaikka soveltaisimme Keslaan 20 % verrokkiryhmän mediaania alempia kertoimia. Riskikorjattu kokonaistuotto on siten houkutteleva. Osakkeen vuosien 2021-2022 P/E-kertoimet ovat reilu 30 % ja EV/EBITDA-kertoimet noin 20 % verrokkien mediaanin alapuolella. Suhteellinen arvostus on siten alhainen vielä melko merkittävilläkin diskonttokertoimilla. Kassavirtamallimme indikoi osakkeelle 12 %:n nousuvaraa. Potentiaali on suhteellisen vähäinen verrattuna muihin arvostusmittareihin ja kuvastaa mm. osakkeelle asettamaamme korkeaa tuottovaatimusta. 

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 39,6 45,7 51,0
- kasvu-% -16,3% 15,2% 11,6%
Liikevoitto (EBIT) 0,6 1,8 2,3
- EBIT-% 1,4% 4,0% 4,5%
EPS (oik.) 0,16 0,37 0,49
Osinko 0,10 0,17 0,22
P/E (oik.) 26,5 13,3 10,1
EV/EBITDA 13,0 8,5 7,6
Osinkotuotto-% 2,3% 3,5% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Kesla on vuonna 1960 perustettu metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia materiaalinkäsittelyratkaisuja. Yhtiön liiketoimintaalueita ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Kaikki Keslan tuotteet valmistetaan Suomessa kolmessa tehtaassa Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, joilla kullakin on omat fokuksensa. Keslan asiakkaita ovat loppuasiakkaat, teolliset asiakkaat sekä laitteiden jakelijat.