Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Kone
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 54.16 EURKurssi hetkellä: 6.9.2019 - 5:58

Saksalaisen Handelsblattin haastattelussa KONEen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth perustelee mahdollisen Thyssen Elevatorin hankinnan hyvää teollista logiikkaa KONEen näkökulmasta. Hän ei myöskään pidä kilpailuviranomaisia uhkana mahdolliselle fuusiolle eikä rahoituksenkaan järjestäminen olisi ongelma. Vaikka fuusion teollinen logiikka olisi ilmiselvä, olemme itse edelleen varovaisia EU:n kilpailuviranomaisten kannan suhteen ja loppu on kiinni kauppahinnan mielekkyydestä. Ehrnroothin haastattelu ei tuonut esiin sellaista oleellista uutta, että muuttaisimme ennusteitamme, myy-suositustamme tai tavoitehintaamme (41,00 euroa) KONEen osakkeelle.

Haastattelun ydinkohdat olivat seuraavat:

  • Kauppasodat eivät juuri heiluta hissiliiketoimintaa. KONEen mukaan hissiliiketoiminta on hyvin paikallista niin asiakkaiden, asennusten kuin huollonkin suhteen ja KONEen organisaatio on hyvin hajautettu. Kauppasodan vaikutukset liiketoimintaan ovat epäsuoria talous- ja investointi-ilmapiirin heikentymisen kautta. Tällä hetkellä Pohjoismaiden ja Iso-Britannian markkinoilla on heikkoutta, mutta Saksassa kasvu jatkuu edelleen. Kokonaisuudessaan markkinoiden kasvutahti on kuitenkin Ehrnroothin mukaan hidastumassa.
  • KONE ja Thyssen Elevator sopivat Ehrnroothin mukaan täydellisesti yhteen. Thyssen on vahva Etelä-Amerikassa ja Etelä-Koreassa, missä KONEella ei ole toimintaa. Yhdysvalloissa KONE on markkinoiden 4. suurin ja Thyssen tätä vahvempi. Sitä vastoin Aasiassa KONE on merkittävästi Thysseniä kookkaampi. Yhteensopivuus on Ehrnroothin mukaan ”vertaansa vailla”, Lisäksi yhtiöiden arvot, tekninen asiantuntemus ja fokus turvallisuuteen, asiakkaisiin ja henkilöstöön ovat samansuuntaisia.
  • Toimialalla on edelleen tilaa konsolidoitumiselle. Ehrnroothin mukaan esimerkiksi Euroopassa puolet hisseistä on edelleen paikallisten toimijoiden huoltamia, loppujen ollessa neljän ison hissiyhtiön (KONE, Otis, Schindler ja Thyssen) huollossa. KONEen tekemissä skenaarioanalyyseissä alan kilpailu ei rajoittuisi KONEen ja Thyssen Elevatorin fuusion myötä.
  • KONEen ja Thyssen Elevatorin fuusio olisi molemmille osapuolille paras vaihtoehto. KONEen mukaan se tarjoaa eniten teollista logiikkaa suhteessa muihin vaihtoehtoihin (myynti jollekin KONEen kilpailijoista, myynti finanssisijoittajille tai pörssilistaus) ja kasvanut koko antaisi enemmän mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. Henkilöstövaikutusten osalta Ehrnrooth korosti, että yhtiöillä on vähän päällekkäisyyksiä ja että tällä hetkellä osaajista on enemmän pulaa kuin ylitarjontaa.
  • Fuusion ajoitus ja rahoitus ei ole huolenaihe. Ehrnroothin mukaan fuusioon tulee suhtautua kuin raskauteen: koskaan ei ole niin hyvä aika kuin nyt ja mitä nopeammin asia saataisiin päätökseen, sitä nopeammin voitaisiin alkaa tarjota hyötyjä asiakkaille, työntekijöille ja sijoittajille. Toisaalta KONE on hyvin kärsivällinen harkittuaan fuusiota vuosikausia. Rahoituksen suhteen Ehrnrooth ei nähnyt sen järjestymisen olevan ongelma (julkisuudessa on puhuttu 14-16 miljardin euron yritysarvosta), mutta tämä ei tietenkään ollut kannanotto sopivaan hintaan.

KONE oli Thyssen Elevatorista kiinnostuneiden tahojen joukossa ensimmäinen, joka tuli omalla nimellään julkisuuteen ja tämä kertoo yhtiön vahvasta kiinnostuksesta fuusioon. Thyssen Kruppin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa uskomme kuitenkin, että konsernille eniten rahaa tuova ratkaisu (myynti teolliselle toimijalle, finanssisijoittajalle tai pörssilistaus) voittaa. Olemme huolissamme siitä, että kilpailun voittaakseen KONE päätyy tarjoamaan ylihintaa suhteessa tarjolla oleviin synergioihin. Olemme aiemmin todenneet, että 14 miljardin euron yritysarvo Thyssen Elevatorista olisi edullinen, 16 miljardia euroa vielä sopiva ja 18 miljardia euroa yläkantissa. Hankintaan liittyvät avoimet kysymykset ovat joka tapauksessa edelleen isoja: itse kauppahinnan lisäksi sen maksamiseen vaadittava rahoitusjärjestely, EU:n kilpailuviranomaisten reaktio sekä tarjolla olevat synergiat. Mielestämme KONEen osakekurssi on jo diskontannut liikaa myönteistä lopputulemaa kaikkiin em. seikkoihin ja osake on kallis kaikilla mittareilla: 2020e konsensus-P/E on 27x ja EV/EBIT 19x eli 28-39 % yli verrokkien mediaanin.

Käy kauppaa. (Kone)

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut toimintaamme jo sadan vuoden ajan. Tavoitteemme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 9 070,7 9 661,5 10 104,9
- kasvu-% 3,1% 6,5% 4,6%
Liikevoitto (EBIT) 1 042,4 1 199,4 1 324,1
- EBIT-% 11,5% 12,4% 13,1%
EPS (oik.) 1,76 1,88 2,04
Osinko 1,65 1,70 1,75
P/E (oik.) 23,6 28,8 26,6
EV/EBITDA 16,9 18,3 15,0
Osinkotuotto-% 4,0% 3,1% 3,2%
Uusimmat ennusteet