Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Konecranes: Nyt on näytön paikka

Analyytikon kommentti 29.07.2021 6:23 Konecranes
Yhtiö: Konecranes
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 44.00 EUR
Kurssi: 36.50 EUR
Kurssi hetkellä: 29.7.2021 - 6:08

Tilauskertymä oli Konecranesin Q2-raportin parasta antia, mutta komponenttipula ja logistiikkaongelmat rasittivat sekä liikevaihtoa että tulosta. Kokonaisuutena konsernin Q2-suoritus oli mielestämme tyydyttävä ja yhtiön markkinaympäristö näyttää kokonaisuudessaan lupaavalta. Ennusteemme ovat pääosin ennallaan. Osake on kaikilla käyttämillämme mittareilla edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu. Uusimme lisää-suosituksemme, vaikka leikkaammekin tavoitehintaa 44,00 (44,50) euroon vuosien 2021-2022 pienten ennustetarkistustemme jälkeen.

Q2-kannattavuus jätti toivomisen varaa

Konsernin Q2-tilaukset kasvoivat 39 % v/v ylittäen oman (+31 % v/v) ja konsensuksen (+29 % v/v) ennusteen. Tilaukset kasvoivat hyvin leveällä rintamalla, mikä oli positiivista. Q2-liikevaihto (+8 % v/v) oli suunnilleen odotusten mukainen, mutta kärsi -4 %:n edestä komponenttipulasta sekä logistiikan haasteista. Oikaistu EBIT-marginaali (7,5 %) oli hieman konsensuksen ja selvästi oman odotuksemme alapuolella. Ero oli suurin Kunnossapidossa, jossa 8 %:n liikevaihdon kasvu ei tuonut marginaaliparannusta. Tämä johtui komponenttipulan seurauksena heikentyneestä myyntimixistä eli parempikatteisten varaosien osuuden pienentymisestä suhteessa kenttähuoltoon. Lisäksi konsernin vertailukaudella tekemät 10 MEUR:n väliaikaiset koronasäästötoimet henkilöstökuluissa eivät enää näkyneet luvuissa. Myös kertaluonteiset uudelleenjärjestely- ja transaktiokulut olivat odotuksia suuremmat. 

Hyvältä näyttää edelleen – ennustemuutokset vähäisiä

Konecranesin kaikkien liiketoimintojen kysyntänäkymät ovat edelleen lupaavia. Teollisuustuotannon arvioidaan kasvavan päämarkkinoilla vauhdikkaasti ja lisäksi Drewry odottaa globaalin konttiliikenteen kasvavan tänä vuonna 10 % ja ensi vuonnakin 5 % kun yleensä yli 4 %:n kasvu indikoi investointien kasvua. Konecranes toisti aiemman 2021-ohjeistuksensa liikevaihdon kasvusta ja oikaistun EBITA-marginaalin paranemisesta vuodesta 2020. Tämän saavuttaminen ei tule olemaan vaikeaa. Olemme säilyttäneet vuosien 2021-2023 liikevaihtoennusteemme pääosin ennallaan. Ennusteemme konsernin vuosien 2020-2024 liikevaihdon keskimääräiseksi kasvuvauhdiksi (CAGR) on maltillinen 3,4 %. Odotamme oikaistun EBITA-marginaalin nousevan 9,6 %:sta vuonna 2021 10,3 %:iin  vuonna 2023. Merkittävä marginaaleja tukeva tekijä jatkossa on Teollisuuslaitteiden EBITA-marginaalin paraneminen strategisten hankkeiden myötä ja kapasiteetin käyttöasteen noustessa.

Arvostuksessa reilu perusteltu nousuvara

Konecranesin osakkeen kokonaistuotto-odotus on vuoden 2022 kertoimilla 12 %, mikä ylittää noin 8 %:n tuottovaatimuksen. Tällä perusteella osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on houkutteleva. Osake on vuosien 2021 ja 2022 P/E-kertoimilla arvostettu 16 % alle verrokkien mediaanin ja samojen vuosien EV/EBIT-kertoimilla 11-20 % verrokkien mediaanin alapuolelle. Osakkeen nykyiset arvostuskertoimet ovat myös 14-19 % alle osakkeen omien historiallisten mediaanikertoimien. Kassavirtamallimme indikoi osakkeelle 27 % nousuvaraa, joka on jo varsin huomattava.

Käy kauppaa. (Konecranes)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3 178,9 3 265,8 3 526,4
- kasvu-% -4,4% 2,7% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 173,8 276,0 323,3
- EBIT-% 5,5% 8,5% 9,2%
EPS (oik.) 1,82 2,20 2,70
Osinko 0,89 1,40 1,60
P/E (oik.) 15,8 16,6 13,5
EV/EBITDA 9,2 8,5 7,5
Osinkotuotto-% 3,1% 3,8% 4,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Konecranes on vuonna 1994 perustettu yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yhtiöllä on liiketoimintaa yli 50 maassa. Konecranesin tuotteita valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa kaikilla mantereilla sekä maailmanlaajuisen alihankkijoiden verkoston kautta.