Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme tarkastelleet isoimpien konepajojen konsensusodotuksia tulevasta tuloskehityksestä ja verranneet niitä historiallisiin ja nykyisiin arvostuskertoimiin. Havaintomme tukevat käsitystämme KONEen ja Wärtsilän korkeista arvostuskertoimista. Ennusteemme, suosituksemme ja tavoitehintamme ovat tässä vaiheessa muuttumattomia.

Tärkeimmät johtopäätöksemme ovat seuraavassa:

  • Kasvutarkastelussa vuodet 2019 ja 2022 ovat oikeita vertailukohtia. Koronavuosi 2020 ja pandemiasta toipumisvuosi 2021 eivät anna kasvutrendien tarkastelullle oikeita lähtökohtia, minkä vuoksi olemme verranneet viimeisimmän ”normaalivuoden” 2019 toteutuneita oikaistuja lukuja seuraavan oletettavan normaalivuoden 2022 ennusteisiin. Taulukon ennusteluvut perustuvat Vara Researchin viimeisimpiin, pääosin toukokuun 2021 konsensusennusteisiin.

Isojen konepajojen kasvu- ja arvostusvertailu

Lähde: Vara Research, Inderes

  • Liikevaihdon kasvuennusteet ovat varovaisia. Metso Outotecia lukuun ottamatta kasvuennusteet jäävät OECD:n vuosien 2020-2022 3,8 %:n talouden nominaalikasvuennusteen (CAGR) alapuolelle. Taulukon yhtiöistä Naviksen myynnillä on reilun 1 %-yksikön negatiivinen vaikutus Cargotecin odotettuun kasvuun. Wärtsilän kasvuennustetta painaa sekä laivamoottoreiden että kaasuvoimaloiden vaisu kysyntä.
  • Odotettu tuloskasvu on pääosin nopeaa. Taulukon yhtiöistä Cargotecin tuloskasvua ajaa etenkin MacGregorin tuloksen odotettu kääntyminen voitolliseksi vuonna 2021 kun vielä vuonna 2019 MacGregor heikensi Cargotecin oikaistua liiketulosta 10 %:lla. Metso Outotecin nopean tulosparannuksen taustalla ovat yhdistymissynergiat sekä vahva kysyntänäkymä kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Sen sijaan KONEen ja Wärtsilän odotettu tuloskasvu on hitaampaa. Wärtsilällä tilanteeseen vaikuttaa edellä mainittujen liikevaihtoajureiden lisäksi epävarmuus mm. sähkön varastointijärjestelmien toimitusten kannattavuudesta.
  • Tämänhetkiset P/E-kertoimet ovat osin ristiriitaisia suhteessa tuloskasvu-odotuksiin. Vaikka tuloskasvuodotukset eivät Cargotecin ja Konecranesin osalta täysin toteutuisikaan ja vaikka tulossa oleva yhdistyminen sekä sen synergiat jätettäisiin huomioimatta, ovat molempien yhtiöiden nykyiset arvostuskertoimet houkuttelevia ja myös selvästi alempia kuin historialliset mediaanikertoimet. Pidämme myös Metso Outotecin P/E-kertoimia edelleen sijoittajille mielenkiintoisina kun huomioidaan yhtiön markkinanäkymä sekä vahvan palveluliiketoiminnan ansiosta matala riskiprofiili. Kuten olemme monesti aiemmin todenneet, KONEen korkeita arvostuskertoimia on vaikea perustella markkinan hitaan kasvun ja sen myötä kiristyvän kilpailun sekä verkkaisen tuloskasvun johdosta. Wärtsilän korkeita arvostuskertoimia sekä absoluuttisesti että suhteessa historiallisiin on niin ikään vaikea hyväksyä. Wärtsilän riskiprofiili on mielestämme tällä hetkellä koholla eri liiketoimintojen haastavan ennustettavuuden vuoksi. Selvimmin vahvaa kysyntää voidaan ennustaa laivojen lastin ja polttoaineiden käsittelyjärjestelmille (Wärtsilän Marine Systems -segmentti). Tulevaisuuden laivojen voittava käyttövoimaratkaisu (Marine Power -segmentti) on kuitenkin edelleen avoin kysymys, mikä pitää asiakkaita varpaillaan. Lisäksi Voyage-segmentti on yhä tappiollinen ja Energy-segmentin haasteisiin viittasimme jo aiemmin. Luottamuksemme palautuminen Wärtsilän lähivuosien ripeään tuloskasvuun edellyttääkin vielä reilusti lisänäyttöjä.
  • Suosituksemme ovat synkronissa edellä esitetyn kanssa. Tuloskasvu- ja arvostustekijät huomioiden positiivinen suositus sekä Cargotecille että Konecranesille on perusteltu. Sama koskee myös Metso Outotecia, jonka alempi riskiprofiili suhteessa Cargoteciin ja Konecranesiin oikeuttaa korkeamman arvostuksen. Sitä vastoin KONEen erittäin korkea arvostus ei mielestämme saa tukea fundamenteista, mikä tukee myy-suositustamme. Wärtsilän selvästi Metso Outotecia vaativampi ja myös historiallisesti korkea arvostus ei mielestämme ole myöskään aiheellinen yhtiön tuloksen ennustettavuuteen liittyvien merkittävien epävarmuustekijöiden vuoksi. Tämän vuoksi negatiivinen suosituksemme Wärtsilän osakkeelle on tällä hetkellä paikallaan.

 

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Cargotec on vuonna 2005 Kone Oyj:n jakautuessa syntynyt lasti- ja kuormankäsittelyratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla tarjoava yritys. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmar tarjoaa kontinkäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluita satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja eri teollisuudenaloille. Hiab on maailman johtava kuormankäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka asiakkaat edustavat maakuljetusalaa ja lukuisia muita toimialoja.