Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Olemme tarkastelleet isoimpien konepajojen tuoreita, Q2-raportointikauden jälkeisiä Vara Researchin konsensusnennusteita vuosille 2019-2020 ja verranneet niitä Q1-raportointikauden jälkeisiin ennusteisiin. Vaikka ennusteet keskimäärin ovatkin hieman laskeneet Q1:n jälkeisistä, on vuodelle 2020 povattu tuloskasvu mielestämme edelleen liian optimistinen. Tämän vuoksi osakkeiden monissa tapauksissa varsin alhaisiksi painuneet arvostuskertoimet eivät ainakaan vielä anna ostosignaalia.

  • Odotukset ovat ylioptimistisia verrattuna aiempiin taantumiin. Konsensus ennustaa tällä hetkellä isoimmille konepajoille (Cargotec, KONE, Konecranes, Metso, Outotec, Wärtsilä) mediaanitasolla 4 %:n tilauskertymän ja liikevaihdon kasvua sekä 12 %:n oikaistun liikevoiton kasvua vuonna 2020. Suhteessa Q1’19:n jälkeisiin ennusteisiin merkittävimmät negatiiviset muutokset ovat tapahtuneet Wärtsilässä ja positiiviset Outotecissa. Viimeksi mainitussa yhtiön hiljattain saama 250 MEUR:n kuparinjalostuslaitostilaus näyttelee merkittävää osaa. Kaikkiaan vuoden 2020 ennusteet ovat edelleen hyvin optimistisia. Vertailukohtina voidaan käyttää vuosien 2009-2010 rajua taantumaa ja vuosien 2013-2014 minitaantumaa. Tarkasteltavien yhtiöiden liikevaihto laski vuosina 2009-2010 mediaanitasolla yhteensä 18 % ja liikevoitto 32 % verrattuna vuoteen 2008. Vuosina 2013-2014 vastaavat numerot olivat -3 % ja -6 % verrattuna vuoteen 2012. Pelkästään em. minitaantuman lukujen perusteella konsensusodotukset vuoden 2020 tuloskasvusta ovat hyvin korkealla.

  • Arvostuskertoimet voivat vaikuttaa alhaisilta. Arvostuskerroinvertailussa kotimaiset konepajat ovat vuoden 2020 P/E-kertoimilla (mediaani 12x) linjassa ulkomaisten konepajaverrokkien kanssa, mutta EV/EBIT-kertoimella (mediaani 9x) diskontto ulkomaisiin verrokkeihin on noin 20 %. Yhtiökohtaiset erot ovat isoja. Sekä P/E-kertoimella että EV/EBIT-kertoimella halvimmilta vaikuttavat Cargotec (P/E 8x ja EV/EBIT 8x) ja Konecranes (P/E 9x EV/EBIT 8x), mutta yllä oleva taulukko osoittaa konsensuksen odottavan näiltä yhtiöiltä epärealistisen nopeaa tuloskasvua ensi vuonna. Cargotecissa ja Konecranesissa konsensusodotus on myös kaikkein selvimmin omien ennusteidemme yläpuolella: konsensusodotus vuoden 2020 liiketulokseksi on Cargotecissa 23 % ja Konecranesissa 6 % omaa ennustettamme korkeampi.  
  • Johtopäätöksemme on, että useiden konepajaosakkeiden alhainen arvostus on vain näennäistä. Vaikka osakemarkkina on – kuten tavallista – diskontannut edessä olevan tuloskäänteen selvästi analyytikkoja nopeammin, ei osakkeissa ole juurikaan näkyvissä nousuajureita. Yhtiöiden tuotteiden kysyntäajurit kuten maailmankaupan ja rakentamisen kasvu ovat selvästi hidastumassa ja tämän seurauksena kiristyvä kilpailu tulee varmasti tuomaan marginaaleihin painetta. Edessä oleva konsensusennusteiden lasku – vaikkakin jo suurelta osin osakekursseihin diskontattuna – ei myöskään tule tarjoamaan kursseille tukea. Näillä perusteilla pääosin varovainen suhtautumisemme isoihin konepajoihin sijoituskohteena jatkuu edelleen.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com