Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Lamor Q3: Tukevasti kasvupolulla

Analyytikon kommentti 16.11.2022 6:09 Lamor
Yhtiö: Lamor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 4.92 EUR
Kurssi hetkellä: 16.11.2022 - 5:54 Analyysi päivitetty: 16.11.2022

Lamor julkisti eilen etenkin kasvun osalta odotuksemme ylittäneen Q3-raportin ja toisti ohjeistuksensa odotetusti. Voimakas kasvu veti operatiivisen tuloksen myös yli ennusteidemme, vaikka kannattavuus jäikin odotuksistamme tehtyjä kasvupanostuksia heijastellen. Näitä peilaten laskimme hieman lähivuosien kannattavuusennusteitamme, mutta absoluuttiset muutokset jäivät vähäisiksi. Muutoksista huolimatta osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on mielestämme edelleen houkutteleva ja siten toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja 5,5 euron tavoitehinnan.

Q3:n kasvu ylitti selvästi odotuksemme

Lamorin liikevaihto kasvoi Q3:lla 98 % 34,2 MEUR:oon, mikä ylitti selvästi 27,5 MEUR:n ennusteemme. Ylityksen taustalla oli arviomme mukaan etenkin Kuwaitin maanpuhdistusprojektien rakennusvaiheen merkittävä edistyminen kvartaalin aikana. Kuten olemme aikaisemminkin todenneet, Lamorin liikevaihdon jaksottumiseen kvartaalitasolla liittyy epävarmuutta suurten projektien ajoittumisten vuoksi ja huomiomme onkin etenkin vuositason kehityksessä. Oikaistua liikevoittoa Lamor teki Q3:lla 3,1 MEUR niin ikään ylittäen 2,7 MEUR:n ennusteemme. Vastaavasti yhtiön kannattavuus jäi odotuksistamme ja tulosylitys muodostuikin reippaasta volyymiylityksestä suhteessa ennusteisiimme. Käsityksemme mukaan kannattavuutta rasittivat ainakin tehdyt kasvuinvestoinnit etenkin henkilöstöpuolelle. Tuloslaskelman alariveillä rahoituskulut olivat hieman odotuksiamme korkeammat ja verot hieman odotuksiamme matalammat. Tätä peilaten yhtiön 0,07 euron raportoitu osakekohtainen tulos ylitti 0,06 euron ennusteemme noin operatiivista tulosta vastaavasti.

Ainoastaan pieniä tarkistuksia lähivuosien ennusteisiin

Lamor toisti odotetusti Q3-raportin yhteydessä kuluvan vuoden ohjeistuksensa ja arvioi liikevaihtonsa olevan vähintään 120 MEUR ja oikaistun liikevoiton vähintään 14 MEUR. Kuluvan vuoden liikevaihtoennusteemme nousi odotuksemme ylittäneen raportin myötä, vaikka laskimme hieman Q4:n kasvuennustettamme. Arvioimme Kuwaitin projektien edistymisen rauhoittuvan Q4:llä ennen varsinaisten kunnostustoimenpiteiden aloitusta ensi vuoden alkupuolella. Laskimme raportin myötä myös Q4:n kannattavuusennusteitamme hieman tehtyjen kasvupanostusten myötä. Odotamme yhtiön liikevaihdon nousevan tänä vuonna 130 MEUR:oon (aik. 126 MEUR) ja oikaistun liikevoiton 14,7 MEUR:oon (aik. 15,1 MEUR). Laskimme myös aavistuksen lähivuosien operatiivisia kannattavuusennusteitamme kasvupanostuksia peilaten, mutta absoluuttisesti muutokset jäivät vähäisiksi. Ennusteemme voivat osoittautua edelleen varovaisiksi keskipitkällä aikavälillä, mikäli yhtiö onnistuu jatkamaan putkeaan suurten kilpailutusten voittamisen suhteen. Lamor järjestää ensi viikolla CMD:n, jonka yhteydessä se tulee kertomaan tarkemmin tulevien vuosien painopistealueista sekä päivittämään taloudelliset tavoitteensa.

Arvostus puoltaa edelleen lisäostoja

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-kertoimet vuosille 2022 ja 2023 ovat 16x ja 14x, kun vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat noin 9x ja 8x. Arviomme mukaan etenkin ensi vuoden kertoimissa on lievää nousuvaraa yhtiön kehityksen jatkuessa odottamallamme polulla. Lisäksi haarukoimamme lähivuosien kokonaistuotto-odotus nousee edelleen tuottovaatimuksen yläpuolelle nykyisillä ennusteillamme ja puoltaa lisäostojen jatkamista osakkeessa. Tätä tukee myös pidemmän aikavälin potentiaalia huomioiva DCF-mallimme, jonka indikoima arvo on osakekurssin yläpuolella 5,5 eurossa. Merkittävimpänä riskitekijänä osakkeelle näemme suurten palveluprojektien mahdollisten projektiriskien realisoitumisen, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön kasvu- ja kannattavuuskuvaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 51,5 130,3 125,1
- kasvu-% 12,9% 152,9% -4,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,9 12,6 14,8
- EBIT-% 3,8% 9,7% 11,9%
EPS (oik.) 0,07 0,31 0,34
Osinko 0,00 0,05 0,07
P/E (oik.) 67,1 15,9 14,3
EV/EBITDA 20,0 6,8 5,5
Osinkotuotto-% 0,0% 1,0% 1,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista.