Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Lamor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.30 EUR
Kurssi: 4.52 EUR
Kurssi hetkellä: 23.6.2022 - 6:40 Analyysi päivitetty: 19.5.2022

Lamor järjesti eilen webcastin, jossa se avasi tarkemmin eilen tiedottamaansa muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen rakentamisen käynnistämistä yhdessä Resilcon kanssa. Kommentoimme tiedotetta ja investoinnin yksityiskohtia tuoreeltaan eilen. Infotilaisuudessa yhtiö esitteli investoinnin strategista logiikkaa sekä avasi hieman lisää hankkeen taloudellista puolta. Tilaisuuden anti vahvisti alustavaa positiivista suhtautumistamme investointiin.

Strateginen sopivuus kohdallaan

Yhtiö esitteli eilen investoinnin strategista logiikkaa, joka on varsin sopiva yhtiön kasvustrategiaan monesta kulmasta. Ensinnäkin rakennettava muovin kemiallinen kierrätyslaitos perustetaan melko lähelle yhtiön pääkonttoria ja lähelle merkittävää petrokemian hubia hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Resilco oli Lamorin mukaan myös edennyt varsin pitkälle jo omassa projektissaan, mikä mahdollistaa hankkeen nopean edistämisen tulevaisuudessa. Samoin hankkeessa käytettävä teknologia on vakiintunutta ja sitä on käytetty myös aikaisemmissa projekteissa. Lisäksi hanke tukee Lamorin vastuullisuus- ja kiertotalousajattelua muovijätteen uudelleenhyödyntämisen osalta.

Lamorin mukaan muovinkierrätysliiketoiminnan ensimmäinen merkittävä askel tarjoaa sille myös synergioita olemassa olevaan liiketoimintaan. Synergioita on havaittavissa etenkin asiakaskunnassa, sillä sekä arvoketjun alkupään muovijätteen tuottajista että lopputuotteiden käyttäjistä on nykyisiä Lamorin asiakkaita. Lamorilla onkin tässä mielessä tulevan investoinnin myötä erittäin sopiva arvoketjuasema muovin kierrätysliiketoiminnassa. Arviomme mukaan tämä mahdollistaakin nykyisten yhteistyösuhteiden syventämisen nykyisen asiakaskunnan keskuudessa sekä uusasiakashankinnan palvelutarjoaman kasvaessa. Toisaalta Suomen markkinakoko muovinkierrätyksen suhteen on kuitenkin rajallinen ja yhtiön globaaleilla kohdemarkkinoilla potentiaali vastaavanlaisella hankkeella olisi vielä huomattavasti suurempi. Lamor onkin arvioinut, että sen muovin kierrätysliiketoiminnan globaali markkinakoko on kymmenissä miljardeissa euroissa, mikä tarjoaa yhtiölle merkittäviä kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Käsityksemme mukaan Suomen investointi onkin vain ensimmäinen merkittävämpi askel liiketoiminnan kehittämisen suhteen ja yhtiö tutkii tällä hetkellä aktiivisesti mahdollisuuksia myös uusille hankkeille muovinkierrätyksen parissa sen kohdemarkkinoilla (kehittyvät maat).

Raaka-aineiden hankinnasta ja lopputuotteen myynnistä on alustavasti sovittu

Raaka-aineena laitos tulee käyttämään kerättyä muovijätettä, josta sillä on ensimmäisen vaiheen tuotantoa vastaava raaka-aineen hankintasopimus aiesopimuksella (10 000 tonnia/vuosi). Lopputuotteena laitokselta syntyy kierrätysmuovin raaka-ainetta ja yhtiöllä on tätä koskeva sitova myyntisopimus perinteikkäälle muovintuottajalle. Myyntisopimus on pituudeltaan kolmivuotinen ja voimassa, kun tuotannon määrä alkaa vuoden 2023 lopussa. Sopimukset tuovatkin nähdäksemme turvaa tuotannon aloittamisen ja suunnittelun suhteen.

Hankkeen taloudellinen potentiaali

Tiedotustilaisuuden yhteydessä yhtiö valotti myös alustavasti hankkeen taloudellista puolta. Ensimmäisen vaiheen 12 MEUR:n kokonaisinvestointi tullaan rahoittamaan nyt tehtävillä oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla (Lamorin sijoitus Resiclo Kilpilahteen 1,2 MEUR) sekä erilaisilla projektirahoitusinstrumenteilla.

Lamorin mukaan lopputuotteen markkinahinta vaihtelee laatuluokituksen mukaan 750 eurosta yli tuhanteen euroon tonnilta. Tämän myötä ensimmäisen vaiheen liikevaihtopotentiaali on täydessä kapasiteetissa (10 000 tonnia) karkeasti 7,5-12,5 MEUR vuodessa. Tuotannon aloitusta tavoitellaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja tehtaan on määrä päästä täyteen tuotantoon vuonna 2024. Vuoden 2026 loppuun mennessä Resilco Kilpilahti tavoittelee puolestaan 40 000 tonnin kapasiteettia Suomessa, mutta tämän tason vaadittavista askelmerkeistä (mm. investoinnit, rahoitus) tullaan kommunikoimaan myöhemmin.

Kannattavuuden osalta yhtiö totesi, että hanke on vähintään linjassa Lamorin taloudellisten tavoitteiden kanssa (oik. EBIT-%: 16 %), mikä antaa mielestämme suuntaa antavan arvion mihin investointi voisi yltää toimiessaan täydellä kapasiteetilla ja tehokkuudella. Alustavan arviomme mukaan tämä vaatii kuitenkin laitoksen korkeaa käyttöastetta sekä korkeaa tehokkuutta, mikä voi viedä alkuun aikaa prosessien hioutuessa huolimatta kierrätettyjen tuotteiden potentiaalisesti korkeista marginaaleista (esim. Nesteen uusiutuvat polttoaineet). Lisäksi on hyvä muistaa, että Lamor omistaa Resiclo Kilpilahdesta vain 50 %, joten suuri osa tuloksesta kuuluu yhtiön ulkopuolelle, vaikka Lamor hankkikin myös noin 12 %:n osuuden Resilco Oy:stä.

Laitosinvestointi ja Lamorin laajentuminen muovinkierrätykseen parantavat myös yhtiön ennustettavuutta ainakin pidemmällä aikavälillä liiketoiminnan oletettavasti suhteellisen tasaisesti tuottaman liikevaihdon ja kassavirran myötä (vrt. projektivetoiset palvelusopimukset). Liiketoiminnan ylösajon yhteydessä vaikutus ennustettavuuteen on kuitenkin arviomme mukaan rajallinen (vrt. hankkeen ensimmäisen vaiheen liikevaihtopotentiaali vs. Lamorin 2022e liikevaihto: ~126 MEUR).

Lisäämme investoinnin ennusteisiimme sopimusehtojen täyttymisen jälkeen

Kuten eilen todettua, investoinnilla ei ole välitöntä vaikutusta ennusteisiimme tai näkemykseemme yhtiöstä. Tulemme päivittämään investoinnin ennusteisiimme tiettyjen sopimusehtojen täyttymisen jälkeen, jonka jälkeen sijoitukset tullaan tekemään. Lamor odottaa näiden toteutuvan H2’22:n aikana. Edelleen ajankohtainen Lamorin seurannan aloitus -raportti on luettavissa täältä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 51,5 125,5 111,7
- kasvu-% 12,9% 143,7% -11,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,9 13,3 12,7
- EBIT-% 3,8% 10,6% 11,3%
EPS (oik.) 0,07 0,36 0,32
Osinko 0,00 0,05 0,05
P/E (oik.) 65,7 12,7 14,3
EV/EBITDA 19,6 5,4 5,4
Osinkotuotto-% 0,0% 1,1% 1,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor, lyhenne sanoista Larsen Marine Oil Recovery, on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen.Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa, johon Lamor pyrkii vastaamaan. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely.