Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.89 EURKurssi hetkellä: 15.8.2019 - 8:29

Lehto Group julkisti tänään aamulla Q2-tuloksen, joka oli alhaisia odotuksiakin heikompi. Odotuksiimme nähden liikevaihto ja liikevoitto olivat selvästi heikompia, ja etenkin liikevaihto heikentyi odotuksia enemmän. Näkymissä lupaillaan loppuvuoden olevan parempi kuin alkuvuoden, kun tappiolliset projektit saadaan päätökseen, mutta matka sinne on vielä pitkä.

Q2:n liikevaihto laski vertailukaudesta 32 % noin 129 MEUR:oon ollen meidän ennusteitammekin selvästi heikompi (ennuste: 151 MEUR) (Q2’18: 189 MEUR). Laskeneen liikevaihdon taustalla oli erityisesti Toimitilojen noin 46 % vertailukaudesta laskenut 38,1 MEUR:n liikevaihto (ennuste: 49,5 MEUR). Asunnoissa liikevaihto laski 5 % vertailukauden tasolta 72,5 MEUR:oon ollen ennustettamme parempi (ennuste: 62,3 MEUR). Hyvinvointitiloissa hoivatilamarkkinan heikkous painoi ja liikevaihto oli selvästi vertailukauden alapuolella 17,8 MEUR (Q2’18: 41,8 MEUR) laskien selvästi ennusteitamme enemmän (ennuste: 39 MEUR).

Liikevoitto laski selvästi tappiolle vertailukaudesta noin -18,2 MEUR:oon (Q2’18: 11,3 MEUR) alittaen myös selvästi meidän ennusteemme. Liikevoittomarginaali asettui -14,1 %:iin (Q2’18: 6,0 %). Kannattavuuden laskuun vaikutti edelleen tappiolliset projektit Hyvinvointitiloissa ja Korjausrakentamisessa, mutta myös Toimitiloissa ja Asunnoissa katteet ovat heikentyneet odotuksien vastaisesti. Lisäksi alhainen liikevaihto vaikuttaa kannattavuuteen, sillä kiinteitä kuluja ei saada katettua. Raportoitu osakekohtainen tulos laski selvästi tappiolle ollen laskelmiemme mukaan -0,26 euroa meidän ennustaessa -0,18 euron tappioita (Q2’18: 0,18 euroa).

Yhtiö piti juuri päivitetyn ohjeistuksensa ennallaan Q2-tuloksen yhteydessä. Yhtiö odottaa nyt, että liikevaihto vuonna 2019 on samalla tasolla tai alhaisempi kuin vuonna 2018 (2018: 721,5 MEUR). Liikevoiton osalta yhtiö odottaa sen olevan negatiivinen vuonna 2019 (2018: 37,2 MEUR, 5,2 %). Liikevoiton haarukkaa ei enää anneta luultavimmin tappiollisten projektien haastavan ennustettavuuden takia. Lisäyllätyksiä kannattavuusohjeistuksen suhteen ei siis pitäisi enää tulla, ellei tappiot kasva merkittäväksi. Yhtiö ei ole osannut arvioida projekteista vielä aiheutuvia kustannuksia tai projektien kestoa oikein. Tappiollisten projektien pitäisi valmistua pääosin Q3:een mennessä, mutta odotuksissamme osa venyy vielä ainakin Q4:lle.

Tilauskannan pysyminen nousussa oli raportin positiivinen asia. Tilauskanta nousi 13 % noin 753 MEUR:oon vertailukaudesta ja se kasvoi kaikilla palvelualueilla (Q2’18: 665 MEUR). Kokonaisuudessaan raportti oli odotuksiin nähden vielä heikompi, mutta isompaan kuvaan nähden merkittävää muutosta ei nähty. Markkinan hiljentyminen kysynnän osalta on kuitenkin hieman pettymys. Samalla näkyvyys yhtiön projektien päättymiseen, niistä aiheutuviin tappioihin, ongelmien leviämiseen muille palvelualueille ja markkinaan on tällä hetkellä heikko.

Käy kauppaa. (Lehto)

Lehto Group on suomalainen rakennusalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan kehittämäänsä talousohjatun rakentamisen toimintamallin hyödyntämiseen. Talousohjatussa rakentamisessa toteutus ja suunnittelu on integroitu kustannushyötyjen saavuttamiseksi. Lehdon kehittämät rakennusalan innovaatiot perustuvat modulaariseen toteutustapaan, jolla saavutetaan kustannushyötyjen lisäksi rakentamisen parempaa laatua. Modulaarisella toimintamallilla Lehto voi tarjota asiakkailleen nopean ja vaivattoman prosessin avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta toteutukseen.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 721,4 690,9 640,1
- kasvu-% 20,7% -4,2% -7,4%
Liikevoitto (EBIT) 37,2 -9,4 21,7
- EBIT-% 5,2% -1,4% 3,4%
EPS (oik.) 0,49 -0,15 0,27
Osinko 0,24 0,00 0,13
P/E (oik.) 8,6 -12,5 7,1
EV/EBITDA 7,6 -63,8 10,1
Osinkotuotto-% 5,6% 0,0% 7,1%
Uusimmat ennusteet