Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.45 EURTavoitehinta päivitetty: 31.3.2020
Kurssi: 1.38 EURKurssi hetkellä: 31.3.2020 - 7:17

Laskemme Lehdon tavoitehinnan 1,45 euroon (aik. 1,90 euroa) säilyttäen vähennä-suosituksemme. Koronavirus tulee vaikuttamaan myös Lehdon liiketoimintaan etenkin lyhyellä aikavälillä, minkä vuoksi laskimme ennusteitamme lähivuosille. Taloustilanteen heikentyminen tulee yhtiön tuloskäänteen näkökulmasta huonoon saumaan ja arviomme mukaan vaikeuttaa yhtiön kannattavuusparannusta sekä rajoittaa uusien hankkeiden käynnistymisiä. Talouden epävarmuus, kireä taloudellinen asema ja operatiiviset haasteet pitävät osakkeen riski/tuotto-suhteen mielestämme tämän vuoksi heikkona.

Koronavirus iskee myös Lehtoon

Lehdon tärkeimmät palvelualueet ovat rakennusalan suhdanneherkimmistä päästä. Asunnot-palvelualue ja Toimitilat-palvelualue reagoivat voimakkaasti muutoksiin talouden toimintaympäristössä. Lyhyellä aikavälillä Asunnot-palvelualue tulee kärsimään kuluttajien sekä sijoittajien epävarmuuden lisääntymisestä, mutta myös pidemmän aikavälin jäähtyminen asuntomarkkinoilla on mahdollista. Lisäksi näemme asuntomarkkinan eriytymisen vahvistuvan (pääkaupunkiseutu vs. muu Suomi), mikä vaikeuttaa asuntojen myyntiä hiljaisemmilla seuduilla (Oulu, Kuopio, Jyväskylä). Ylitarjontaa asuntomarkkinoilla oli paikoin nähtävissä jo ennen koronakriisiä, mikä tulee entisestään lisääntymään epävarmuuden myötä. Lehdon asuntoliiketoimintaa kuitenkin tukee kohtuuhintaisuus ja sijoittajatuotannon iso osuus (ei myyntiriskiä) kuluvana vuonna. Toimitiloissa näemme investointien hiipuvan lyhyellä aikavälillä, mikä tulee näkymään ensi vuoden liikevaihdossa. Kuluvan vuoden tilauskanta pitää rakentamista vielä pystyssä, mutta odotuksissamme on, että hankkeet mahdollisesti viivästyvät. Koronaviruksen myötä myös Lehdolla työvoiman ja resurssien saatavuus voi olla ongelma, mikä heijastuu viivästyksiin ja mahdollisiin lisäkustannuksiin. Lisäksi työmaiden sulkeminen karanteenin tai muun syyn vuoksi voi aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä.

Laskimme ennusteita selvästi

Heijastellen koronaviruksen myötä muuttunutta talouskuvaa laskimme ennusteitamme lähivuosille. Siirsimme lisäksi Hyvinvointitilojen ennusteemme yhtiön uuden raportointitavan mukaan muihin palvelualueisiin. Odotamme kuluvana vuonna yhtiön liikevaihdon olevan 574 MEUR (aik. 591 MEUR) ja oikaistun liikevoiton noin 15,2 MEUR (aik. 15,3 MEUR). Odotamme yhtiön liikevaihdon laskevan kuluvana vuonna noin 14 % ja edelleen ensi vuonna vielä 2 %:lla. Kuluvan vuoden projektiviivästymiset tukevat arviomme mukaan ensi vuonna liikevaihtoa, mutta talouden epävarmuus ja investointien puute heijastuu laskuna liikevaihtoon ensi vuonna. Paluu kasvuun tapahtuu arviomme mukaan nyt vuoden 2022 aikana, kun investoinnit lähtevät jälleen liikkeelle. Kannattavuutta tukee yhtiön säästötoimenpiteet ja suhdanteen hiljentyminen. Odotamme EBIT-marginaalin nousevan vuonna 2020 noin 2,6 %:iin (2019: -6,3 %) ja edelleen vuonna 2021 noin 3,5 %:iin. Yhtiön potentiaali on korkeammalla, mutta nykyinen epävarmuus talouden ympärillä rajoittaa sinne kurkottamista.

Arvostus maltillinen, mutta riskit korkealla

Yhtiön lähivuosien absoluuttiset arvostuskertoimet ovat mielestämme maltilliset (20-21e ka.: P/E: 7x, EV/EBIT: 10x, EV/EBITDA 7x), mutta eivät tarjoa nykyisellään vielä tarpeeksi nousuvaraa riskeihin nähden. Vielä ajankohtaisessa laajassa raportissa arvioimamme potentiaali on käänteen toteutuessa merkittävä, mutta olemme vielä osakkeen suhteen varovaisella kannalla operatiivisten haasteiden, asuntomarkkinoiden ja talouden epävarmuuden sekä kireän taloudellisen tilanteen vuoksi.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,7 574,1 560,6
- kasvu-% -7,4% -14,0% -2,4%
Liikevoitto (EBIT) -41,8 15,2 19,4
- EBIT-% -6,3% 2,6% 3,5%
EPS (oik.) -0,61 0,17 0,23
Osinko 0,00 0,00 0,07
P/E (oik.) -3,8 8,3 6,1
EV/EBITDA -7,9 8,2 6,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 4,9%
Uusimmat ennusteet