Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.45 EURTavoitehinta päivitetty: 31.3.2020
Kurssi: 1.48 EURKurssi hetkellä: 14.5.2020 - 8:29

Lehto Group julkisti tänään aamulla Q1-tuloksen, joka oli tuloksellisesti hieman odotuksiamme heikompi, mutta taloudellisessa tilanteessa oli jo nähtävissä parantumisen merkkejä. Yhtiön liikevaihto oli vertailukauden yläpuolella ja oli hieman odotuksiamme parempi. Tulos oli odotetusti heikkoa vertailukautta parempi, mutta jäi odotuksistamme selkeämmin. Tilauskanta laski vertailukaudesta alentaen tulevaisuuden odotuksia ja näkymiä painoi odotetusti koronaviruspandemian odottamattomat vaikutukset ja epävarmuus.

Ensimmäisellä kvartaalilla liikevaihto nousi vertailukaudesta 1,3 % noin 119 MEUR:oon vasten meidän ennustamaamme 3 %:n laskua (Q1’19: 118 MEUR). Nousseen liikevaihdon taustalla oli Asunnot-palvelualue ja siellä kahden DWS-portfolioon sisältyvän kohteen luovutus. Toimitiloissa ja Hyvinvointitiloissa liikevaihto laski. Yhtiön tilauskanta laski 25 % noin 503 MEUR:oon vertailukauden 671,4 MEUR:sta alentaen hieman tulevaisuuden liikevaihto-odotuksia varsinkin, kun markkinatilanne on heikentynyt Q1:n jälkeen. Vuoden lopusta tilauskanta kasvoi kuitenkin 4 %:lla.

Liikevoitto oli vertailukauden isoja tappioita parempi, mutta jäi noin 3,5 MEUR tappiolle (Q1’19: -9,3 MEUR). Tämä jäi selkeämmin positiivista liikevoittoa (1,3 MEUR) ennakoineen ennusteemme alapuolelle. Liikevoittomarginaali nousi -3,0 %:iin (Q1’19: -7,9 %), kun odotimme 1,1 %:n marginaalia. Kannattavuus nousi, kun vertailukaudella isoja tappioita aiheuttaneet Korjausrakentamisen ja Hyvinvointitilojen projektit olivat Q1:n aikaan pääosin valmiita. Samalla kuitenkin kannattavuuden alhaiseen tasoon vaikutti edelleen tiettyjen Hyvinvointitilojen kouluprojektien heikkous ja yleisesti alhaisemmat volyymit. Myös Asunnot-palvelualueen katteet olivat vertailukauden tason alapuolella. Raportoitu osakekohtainen oli vertailukautta parempi -0,06 eurossa (Q1’19: -0,13 euroa) jääden kuitenkin ennusteestamme (0,01 euroa).

Yhtiö ei odotetusti antanut uutta ohjeistusta huhtikuussa perutun tilalle. Näkymissä kuitenkin korostui koronaviruksen luoma epävarmuus ja näkyvyyden heikentyminen. Yhtiön mukaan työmaat ovat toistaiseksi edenneet lähes häiriöttä, mutta joidenkin uusien hankkeiden aloitukset ovat lykkääntymässä asiakkaiden investointipäätösten venyessä. Lisäksi yhtiö näkee myyntiin, projektien toteutukseen sekä materiaalien, alihankintaresurssien ja työvoiman saatavuuteen liittyviä riskejä, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia Lehdon vuoden 2020 liikevaihtoon, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mielestämme taloustilanteen heikentyminen tulee yhtiön tuloskäänteen näkökulmasta huonoon saumaan ja voi vaikeuttaa yhtiön kannattavuusparannusta sekä rajoittaa uusien hankkeiden käynnistymisiä.

Positiivista oli, että yhtiön taloudellinen tilanne parani hieman vuoden lopun tasoista. Yhtiön kassavarat olivat vuoden lopussa noin 59 MEUR, kun taas Q1:n lopun kassa oli 69 MEUR:ssa. Yhtiön kassavirtaprofiili on muuttunut suotuisammaksi, kun se ei riipu enää niin paljoa omaperusteisten hankkeiden tuloutumisesta loppuvuonna, vaan kassavirtaa tulee tasaisemman sijoittajakohteiden osuuden kasvun myötä. Kassatilanteeseen vaikutti positiivisesti ennen kaikkea nettokäyttöpääoman pieneneminen 29,3 MEUR:lla katsauskauden aikana. Taseen tunnusluvut parantuivat myös hieman vertailukauden tasolta, kun omavaraisuusaste (ilman IFRS 16) oli 35,5 % (Q1’19: 36,3 %) ja nettovelkaantumisaste 53,4 % (Q1’19: 87,4 %).

Kokonaisuudessaan raportti oli tuloksellisesti pieni pettymys ja näkymien heikkous heijasteli mielestämme epävarmuutta lähivuosien kehitykselle. Näyttäisi kuitenkin, että isoin osa ongelmaprojekteista on nyt maalissa ja suurimmat tappiot olisi tehty. Lisäksi taloudellinen tilanne näyttäisi stabiloitumisen merkkejä, mikä on positiivista. Heikko tuloskehitys pitäisi saada kuitenkin käännettyä, joka voi heikon markkinaympäristön ja epävarmuuden oloissa olla haasteellista. 

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,7 574,1 560,6
- kasvu-% -7,4% -14,0% -2,4%
Liikevoitto (EBIT) -41,8 15,2 19,4
- EBIT-% -6,3% 2,6% 3,5%
EPS (oik.) -0,61 0,17 0,23
Osinko 0,00 0,00 0,07
P/E (oik.) -3,8 8,9 6,6
EV/EBITDA -7,9 8,4 6,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 4,6%
Uusimmat ennusteet