Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lehto Q3-aamutulos: Ei hyvältä näytä

Analyytikon kommentti 04.11.2021 8:01 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.04 EUR
Kurssi hetkellä: 4.11.2021 - 7:46

Lehto Group julkisti torstaina aamulla Q3-tuloksensa. Liikevaihto laski voimakkaasti vertailukaudesta ollen ennusteidemme alapuolella. Tulos heikkeni odotuksien vastaisesti ja laski merkittävästi tappiolle. Projektien haasteet, kustannuspaineet ja materiaalien saatavuuden heikkous on iskenyt yhtiöön selkeästi odotuksia vahvemmin eikä selkeää loppua vielä näy. Liiketoiminnassa ongelmat ovat vielä selvästi läsnä ja näiden korjaaminen kestää yhtiönkin mukaan useita vuosia.

Lehdon Q3:n liikevaihto laski vertailukaudesta 33 % noin 80,5 MEUR:oon. Tämä oli selkeästi ennusteemme alapuolella (100 MEUR). Alentuneeseen liikevaihtoon vaikutti molempien palvelualueiden laskenut liikevaihto, mutta etenkin asuntorakentamisen. Asuntomyynti on arviomme mukaan sujunut hyvin, mutta vähäiset valmistumiset ja urakointivolyymin lasku alensi liikevaihtoa Asunnot-palvelualueella noin 50 %:lla 39,9 MEUR:oon (Q3’20: 79,4 MEUR). Pettymykseksi jää myös kuluvan vuoden alhainen asuntojen aloitusmäärä (1185 kpl vs. 1-9/20: 1282 kpl), vaikka asuntomarkkinoilla kauppa on käynyt kuumana. Aloitukset ovat jääneet historiaan nähden alhaiselle tasolle eikä nykyinen tuloskehitys ainakaan vahvista yhtiön asemaa hankkeiden käynnistämistä silmällä pitäen. Tämä heikentää yhtiön lähivuosien kasvu- ja tulosnäkymää. Liikevaihto laski Toimitilat-palvelualueella vain hieman (-1 %) 40,6 MEUR:oon (Q3’20: 41,1 MEUR). Toimitiloissa nähty tilauskannan lasku sekä markkinan epävarmuus ovat laskeneet segmentin liikevaihdon jo hyvin alhaiselle tasolle.

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta -8,2 MEUR:oon (Q3’20: -2,6 MEUR) ja oli edelleen selvästi tappiolla. Tulos alitti selvästi myös ennusteemme (-1,1 MEUR). Kannattavuutta heikensi joidenkin toimitilaprojektien tappiollisuus, kustannuspaineet, materiaalien saatavuusongelmat ja osittain varmasti myös liikevaihtotasoon nähden korkeat kiinteät kulut. Yhtiö sanoi myös, että kustannuspaineet vaikuttavat myös käynnissä oleviin projekteihin, jossa urakkahinta on sovittu jo aiemmin. Vaikutuksia voi olla odotettavissa myös ensi vuonna.

Juuri laskettu ohjeistus jäi ennalleen. Yhtiö odottaa nyt liikevaihdon laskevan noin 20 % ja liikevoiton olevan negatiivinen vuonna 2021. Harmittava tappioputki saa näin ollen jatkoa. Ennusteillamme odotimme ennen tulosta yhtiöltä pientä tappiota (21e oik. EBIT: -1,9 MEUR) ja liikevaihtoon noin 18 %:n laskua (2021e: 447 MEUR). Raportin perusteella ennusteisiin kohdistuu lähtökohtaisesti laskupaineita. Lisäksi Lehto kommentoi, että koronapandemia, muutamien toimitilahankkeiden heikko kannattavuus, rakennusmateriaalien hintojen nousu sekä joidenkin materiaalien saatavuusongelmat ovat lisänneet epävarmuutta näkymiin.

Raportin kokonaiskuva jäi selvästi negatiivisen puolelle. Kyseessä eivät odotetusti olleet pienet tappiot vaan selkeästi heikompaan suuntaan kääntynyt tuloskehitys. Aikaisemmin voitiin vielä puhua parantumisesta, mutta nyt tulos kääntyi selkeästi heikompaan suuntaan. Ongelmille ei näy vielä loppua ja korjaavia toimenpiteitä voi olla nykyisessä markkinaympäristössä vaikea tehdä.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 544,5 447,2 460,8
- kasvu-% -18,4% -17,9% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,9 -1,9 14,2
- EBIT-% -0,5% -0,4% 3,1%
EPS (oik.) -0,12 -0,06 0,10
Osinko 0,00 0,00 0,05
P/E (oik.) -11,7 -16,8 10,6
EV/EBITDA 26,8 26,0 6,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 4,8%
Uusimmat ennusteet

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin.