Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.03 EUR
Kurssi hetkellä: 1.11.2021 - 4:45

Lehto Group julkistaa Q3-raporttinsa torstaina 4.11.2021. Odotamme yhtiön liikevaihdon laskevan selvästi vertailukaudesta, mutta tuloksen parantuvan vertailukaudesta. Tulos jää silti ennusteissamme tappiolle yhtiön laskettua ohjeistustaan muutama viikko sitten. Liikevaihdon laskuun vaikuttaa vähäinen omaperusteisten asuntojen tuloutuminen ja tulostasoon vaikuttavat heikot projektit sekä alan kustannuspaineet. Raportin mielenkiintoisimpana antina ovat syyt ohjeistuksen laskun taustalla, sillä yhtiön liiketoiminnan tappiot tuntuvat nyt jatkuvan vuodesta toiseen. Selkeyttä lähivuosien näkymiin ja potentiaaliin tarvitaan, jotta sinne voisi hyvillä mielin nojata.

Ennustamme Lehdon liikevaihdon laskeneen Q3:lla noin 17 % vertailukaudesta 100 MEUR:oon molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon laskun myötä. Asuntorakentamisessa omaperusteisia asuntoja tuloutuu arviomme mukaan vähän, vaikkakin absoluuttisesti liikevaihdon määrän arvioimme tason olevan lähellä vertailukautta. Tässä voi olla ajoituseroja kvartaaleittain, jonka vuoksi myös Lehdon liikevaihdon määrä on näin alhaisilla tasoilla hyvin volatiili yksittäisille ajoitusmuutoksille. Asuntomarkkina käy ilmeisen kuumana tällä hetkellä, mutta merkittävästi uusia aloituksia emme ole vielä Lehdolta nähneet. Aloituksien määrä on myös yksi seurannan aihe raportissa. Toimitiloissa näemme markkinoiden viiveiden ja siirtymisten vaikuttavan vielä liikevaihtoon negatiivisesti, mutta siellä tilauskannan tason vakaantumisen pitäisi alkaa kohta tukemaan liikevaihdon tasoa. Katseemme suuntautuu myös konsernin tilauskannan kehitykseen, jossa pitäisi alkaa jo näkymään kohta kasvua.

Odotamme Q3:n liikevoiton olevan -1,0 MEUR tappiolla, mutta parantuvan heikosta vertailukaudesta (Q3’20: -2,6 MEUR). Liikevoittomarginaalin odotamme olevan -1,1 %:ssa. Ohjeistuksen muutoksen jälkeen odotuksemme ovat laskeneet. Loppuvuodesta on tulossa vielä heikko projektien kustannusylitysten sekä kustannuspaineiden nousun myötä. Tulostasolla ei ole kovinkaan konkreettista merkitystä, vaan ennemmin katseemme on tulosvaroituksen syissä ja ongelmien syvyydessä.

Juuri päivitetty ohjeistus todennäköisesti pysyy ennallaan Q3-raportissa. Lehto ohjeistaa, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 20 %, ja että liiketulos on negatiivinen. Ennen tulosta odotuksissamme on, että liikevaihto laskee 18 %:lla noin 447 MEUR:oon ja liikevoitto olisi noin 1,9 MEUR tappiolla ja marginaali olisi -0,4 %:ssa. Jälleen yksi vuosi tappiollista liiketoimintaa alkaa myös vaikuttamaan yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, joka on myös seurannan kohteena Q3-raportissa. 

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 544,5 447,2 460,8
- kasvu-% -18,4% -17,9% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,9 -1,9 14,2
- EBIT-% -0,5% -0,4% 3,1%
EPS (oik.) -0,12 -0,06 0,10
Osinko 0,00 0,00 0,05
P/E (oik.) -11,7 -16,6 10,5
EV/EBITDA 26,8 25,8 6,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 4,9%
Uusimmat ennusteet

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin.