Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.39 EUR
Kurssi hetkellä: 30.6.2022 - 7:04 Analyysi päivitetty: 10.6.2022

Lehto tiedotti keskiviikkona tarjoavansa merkittäväksi institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille kesäkuussa 2027 erääntyvän vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan, joka on vaihdettavissa Lehdon uusiin ja/tai olemassa oleviin osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan odotetaan laskettavan liikkeeseen yhteensä enintään 15 miljoonan euron alkuperäisestä nimellisarvosta. Laina on osa Lehdon strategiapäivityksen yhteydessä kertomaa rahoituskokonaisuutta, jota olemme käsitelleet tuoreessa laajassa raportissamme.

Vaihtovelkakirjalainalle odotetaan maksettavan 6 prosentin vuosittaista kuponkikorkoa, joka maksetaan jälkikäteen puolivuosittain tasaerin 30.6. ja 31.12 kunakin vuonna, ensimmäisen koronmaksupäivän ollessa 31.12.2022.

Vaihtovelkakirjan vaihtohinnan odotetaan asettuvan 0,40 euroon osakkeelta, joka on sama kuin Lehdon osakkeen päätöskurssi 28.6.2022. Vaihtovelkakirjalla mahdollisesti merkittävät osakkeet vastaavat noin 42,9 % Lehdon kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista välittömästi ennen tarjousta ja ennen vaihtohinnan mahdollisia oikaisuja. Siten vaihtovelkakirja tulee aiheuttamaan tuntuvan diluution Lehdon osakekantaan, jos velka myöhemmin konvertoidaan osakkeiksi.

Lehdon suurin osakkeenomistaja Lehto Invest Oy on sitoutunut merkitsemään vaihtovelkakirjalainaa 8 MEUR:n määrästä sen ensimmäisen liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisäksi Lehto Invest on sitoutunut merkitsemään kaikki sellaiset vaihtovelkakirjat, joita ei ole merkitty muiden sijoittajien toimesta 30.9.2022 mennessä olettaen, että tällä tavalla merkittyjen vaihtovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 3 miljoonaa euroa.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 435,9 402,8 410,5
- kasvu-% -20,0% -7,6% 1,9%
Liikevoitto (EBIT) -24,0 -17,3 8,1
- EBIT-% -5,5% -4,3% 2,0%
EPS (oik.) -0,29 -0,20 0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,9 -1,9 9,0
EV/EBITDA -10,5 -13,3 10,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin.