Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Lemonsoft
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 11.80 EUR
Kurssi: 10.76 EUR
Kurssi hetkellä: 25.10.2022 - 5:22 Analyysi päivitetty: 25.7.2022

Lemonsoft julkaisee Q3-tuloksensa perjantaina arviolta klo 10. Odotamme yhtiöltä voimakasta yritysostovetoista kasvua, mihin myös alkuvuodesta piristyvä orgaaninen kasvu tuo oman ruiskeensa. Odotamme Lemonsoftin näkymien mukaisesti yhtiön kannattavuuden paranevan selvästi loppuvuodesta ja Q3:n kannattavuuden olleen erittäin hyvällä tasolla. Raportissa huomio kiinnittyy erityisesti yhtiön orgaaniseen kasvuun ja sen näkymiin, sillä viime kuukausina edelleen heikentynyt makroympäristö luo epävarmuutta lähivuosien kasvunäkymän ylle. Heikko toimintaympäristö yhdistettynä Lemonsoftin osakkeen kireään arvostukseen pitää riskit koholla sekä keskipitkän aikavälin tulosennusteiden että hyväksyttävien arvostuskertoimien laskun osalta.

Orgaanisen kasvun pitäisi piristyä alkuvuodesta

Odotamme Lemonsoftin liikevaihdon kasvaneen noin 34 % 5,9 MEUR:oon. Ennustamastamme kasvusta noin 14 % on orgaanista ja loput yritysostojen tuomaa kasvua. Epäorgaanista kasvua kolmannella neljänneksellä ovat tuoneet PlanMill- (8/21), Logentia- (5/22) ja Finazilla (8/22) -yritysostot. Lemonsoftin uusmyynti on sujunut alkuvuonna hyvin, mutta Q1:lla (9,1 %) ja Q2:lla (11,7 %) orgaanista kasvua hidastivat käyttöönottoihin liittyvät pullonkaulat. Q2-raportin yhteydessä yhtiö kertoi panostaneensa käyttöönottopalvelujen tuotteistamiseen ja resurssointiin, ja että Q3:n alussa käyttöönottoja oli käynnissä runsaasti. Siten odotamme näiden nyt näkyneen piristyvänä orgaanisena kasvuna.

Kannattavuus erinomaisella tasolla kausiluonteisesti vahvalla neljänneksellä

Ennustamme Lemonsoftin oikaistun liikevoiton kasvaneen Q3:lla 24 % 2,1 MEUR:oon (Q3’21: 1,7 MEUR). Tämä vastaisi erittäin hyvää 35 %:n liikevoittomarginaalia (Q3’21: 37,5 %) kausiluonteisesti vahvalla neljänneksellä, kun lomapalkkavarauksen purkaminen kirjanpidossa vahvistaa lukuja. Vertailukauteen nähden suhteellista kannattavuutta painavat Lemonsoftin tekemät yritysostot sekä listautumisen myötä nousseet hallinnon kulut. Yhtiö on tehnyt myös paljon etupainotteisia rekrytointeja tulevaa kasvua silmällä pitäen, joskin näiden heikentävä vaikutus kannattavuuteen näkyi erityisesti H1:llä.

Orgaanisen kasvunäkymän yllä epävarmuutta

Lemonsoft ohjeistaa tälle vuodelle 30-36 %:n liikevaihdon kasvua ja 28-33 %:n oikaistua liikevoittoa. Ennusteemme (kasvu 32 % ja oik. EBIT 30 %) on hieman ohjeistushaarukoiden keskikohdan alapuolella. Tässä kohtaa katseet ovat kuitenkin jo vahvasti ensi vuodessa, jonka osalta viime kuukausina heikentynyt makroympäristö on lisännyt epävarmuutta Lemonsoftin orgaanisen kasvuvauhdin suhteen. Heikossa talousympäristössä uusmyynti vaikeutuu ja samaan aikaan asiakaspoistuma tyypillisesti kasvaa mm. lisääntyvien konkurssien kautta. Lemonsoftilla on kuitenkin myös paljon potentiaalia kasvattaa nykyisten asiakkaiden (Q2’22: 7300) keskilaskutusta lisä- ja ristiinmyynnin avulla, joten orgaaninen kasvu ei ole täysin uusasiakashankinnan varassa. Tällä hetkellä vuosien 2023-2025 ennusteisiimme on kuitenkin oletettu 14-15 %:n tasolla olevaa orgaanista kasvua, mikä alkaa nykyisessä toimintaympäristössä näyttää haastavalta saavuttaa. Seuraammekin erityisellä mielenkiinnolla yhtiön kommentteja orgaanisen kasvunäkymän suhteen.

 

 

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 17,2 22,7 27,2
- kasvu-% 26,8% 31,6% 19,8%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 4,9 5,9
- EBIT-% 17,8% 21,6% 21,8%
EPS (oik.) 0,24 0,29 0,37
Osinko 0,13 0,14 0,18
P/E (oik.) 75,9 36,9 29,4
EV/EBITDA 74,0 27,1 20,9
Osinkotuotto-% 0,7% 1,3% 1,7%
Uusimmat ennusteet

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.