Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Lemonsoft
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 11.70 EUR
Kurssi hetkellä: 9.5.2022 - 5:55 Analyysi päivitetty: 28.4.2022

Lemonsoft tiedotti perjantaina melko pienestä yritysjärjestelystä, jolla yhtiö vahvistaa tuoteportfoliotaan teollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla. Ostetun liiketoiminnan vahvan kasvu- ja kannattavuusprofiilin valossa maksettu kauppahinta näyttää maltilliselta ja edellytykset omistaja-arvon luonnille ovat hyvät. Järjestelyn myötä nousseilla ennusteillamme osakkeen arvostuskertoimet laskivat pykälällä, mutta taipuvat edelleen kireän puoleisiksi kasvuyhtiöiden kertoimien ollessa paineessa. Toistamme osakkeen vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaa 12,5 euroon (aik. 13,0 EUR).

Logentia on erittäin kannattava kuljetusten hallinnan optimointiin erikoistunut pieni ohjelmistoyhtiö

Lemonsoft tiedotti perjantaina ostaneensa teollisuuden ja tukkukaupan kuljetusten hallinnan optimointiin erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Logentian. 13 henkilöä Helsingissä työllistävän Logentian liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 23 % 1,5 MEUR:oon, josta yli puolet oli jatkuvalaskutteista SaaS-liikevaihtoa. Käsityksemme mukaan noin 10 % liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta, joten järjestelyllä kylvetään myös pieniä kansainvälistymisen siemeniä. Yhtiö on äärimmäisen kannattava liikevoittomarginaalin oltua viime vuonna 48 %. Ymmärryksemme mukaan kannattavuustaso on kestävällä pohjalla, ja kasvupanostuksista riippuen ylläpidettävissä myös Lemonsoftin alla.

Maksettu kauppahinta näyttää maltilliselta

Logentian koko kauppahinta on 7,8 MEUR ja nettokassasta oikaistu velaton kauppahinta (EV) 6,0 MEUR. Lemonsoft maksaa kauppahinnasta 75 % käteisellä ja 25 % osakkeilla (merkintähinta 12,53e). Lisäksi osapuolet ovat sopineet enintään 1,0 MEUR:n osakkeilla maksettavasta lisäkauppahinnasta, joka toteutuessaan maksetaan helmikuussa 2024. Yrityskaupan arvostus lisäkauppahinnasta riippuen vastaa viime vuoden luvuilla 3,9x-4,5x EV/Liikevaihto- ja 8,1x-9,5x EV/EBIT-kerrointa. Mielestämme kertoimet ovat hyvin maltillisia ostetun liiketoiminnan kasvu- ja kannattavuusprofiilini peilattuna ja merkittävästi alle Lemonsoftin oman arvostuksen. Tämä antaa hyvät lähtökohdat omistaja-arvon luontiin järjestelyn avulla. Käsityksemme mukaan Logentia jatkaa Lemonsoftin alla melko itsenäisenä liiketoimintana, mutta yhtiön ohjelmistoratkaisu tarjoaa ristiinmyyntipotentiaalia Lemonsoftin nykyisen asiakaskannan suurempaan päätyyn.

Lemonsoft tarkensi näkymiään ylöspäin järjestelyn myötä

Lemonsoft nosti yrityskaupan myötä kuluvan vuoden liikevaihto-ohjeistuksen kasvuhaarukkaa 3-4 %-yksikköä ylöspäin. Yhtiö arvioi nyt liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 26-32 % ja oikaistun liikevoiton olevan edelleen 30-35 % liikevaihdosta. Logentian viime vuoden lukuihin peilattuna ohjeistuksen nosto näyttää hieman varovaiselta, mikä arviomme mukaan kertoo loppuvuoden orgaaniseen kasvuvauhtiin liittyvästä epävarmuudesta. Lisäsimme yritysoston alustavasti ennusteisiimme, jonka myötä lähivuosien liikevaihtoennusteemme nousivat 4-5 % ja tulosennusteet 5-7 %.

Ensi vuoteen katsottaessa arvostuskertoimet painuvat jo järkeenkäyville tasoille

Logentia-yritysoston maltillisen kauppahinnan myötä Lemonsoftin arvostus näyttää nyt pykälän aiempaa matalammalta, mikä osaltaan kertoo yhtiön yritysostostrategian arvonluontipotentiaalista niin tuloskasvun kiihdyttämisen kuin kerroinarbitraasin kautta. Osakkeen tulospohjainen arvostus (2023e oik. EV/EBIT: 22x) ei näytä ensi vuoteen katsottaessa enää erityisen pahalta, jos ennustamamme vahva tuloskasvu toteutuu. Tämä vaatii kuitenkin orgaanisen kasvun selvää kiihtymistä alkuvuoden (Q1’22: 9 %) tasolta, minkä osalta yhtiöllä on vielä todistettavaa. Vuoteen 2025 katsovilla skenaarioillamme osakkeen vuotuinen tuotto-odotus (10 %) näyttää jo varovaisen houkuttelevalta. Nykyisessä viilentyneessä markkinasentimentissä usean vuoden päähän nojaavien skenaarioiden antama tuki arvostukselle on kuitenkin pienentynyt sijoittajien aikahorisontin lyhentyessä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 17,2 22,2 26,4
- kasvu-% 26,8% 29,1% 18,6%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 5,5 7,2
- EBIT-% 17,8% 24,9% 27,1%
EPS (oik.) 0,24 0,30 0,38
Osinko 0,13 0,15 0,20
P/E (oik.) 75,9 38,5 30,4
EV/EBITDA 74,0 27,2 20,9
Osinkotuotto-% 0,7% 1,3% 1,7%
Uusimmat ennusteet

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.