Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Lemonsoft
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 12.60 EUR
Kurssi hetkellä: 11.7.2022 - 6:59 Analyysi päivitetty: 9.5.2022

Lemonsoft tiedotti perjantaina ostaneensa liiketoimintatiedon raportointiin, budjetointiin ja ennustamiseen erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Finazilla Oy:n koko osakekannan. Kaupan yhteydessä Finazilla Oy ostaa myös Finazilla Oy:n emoyhtiön, talousprosessien tehostamis- ja optimointipalvelua tarjoavan Taloushallintaan fi Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa talousjohtamisen ratkaisuissa tarjoamalla asiakkailleen entistä kattavammat työkalut toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan liiketoimintatiedon hallintaan ja taloudelliseen ennustamiseen. Käsityksemme mukaan erityisesti Finazillan pk-yrityksille hyvin sopivat budjetointi- ja ennustamistyökalut tuovat Lemonsoftin tarjoomaan tärkeää vahvistusta ja vaihtoehdon aiemmin tarjotuille Microsoftin BI -työkaluille.

Pieni jyväskyläläinen ohjelmistoyhtiö

Finazilla on pilvipohjainen budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun kehitetty helposti käyttöön otettava ohjelmistoratkaisu, joka on tarkoitettu työkaluksi kaikenkokoisille yrityksille, joille talouden suunnittelu ja sen aktiivinen seuranta ovat osa päätöksentekoa. Finazillan avulla yritykset voivat tulos- ja tasebudjettien ja kassavirtalaskelmien rakentamisen lisäksi budjetoida myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit osabudjettien avulla. Finazillan asiakkaina on pk-yrityksiä sekä suoraan että kumppanitilitoimistojen kautta. Taloushallintaan fi Oy tarjoaa puolestaan talousseurannan, raportoinnin ja analysoinnin palveluita pk-yrityksille Finazillan ohjelmistoratkaisua hyödyntäen. Ostetut liiketoiminnat työllistävät yhteensä 15 asiantuntijaa Jyväskylän toimipisteessään.

Finazillan liikevaihto mukavassa kasvussa

Ostokohteiden yhteenlaskettu liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 1,2 MEUR (2020: 1,0 MEUR), mikä tarkoittaa 18 %:n kasvua edellisvuodesta. Käyttökate oli puolestaan 0,2 MEUR (2020: 0,2 MEUR) eli noin 17 % liikevaihdosta. Ostokohteiden yhteenlasketusta liikevaihdosta oli vuonna 2021 yhtiöiden omien raportointiperiaatteiden mukaisesti SaaS-liikevaihtoa noin 47 %, muuta jatkuvalaskutteista liikevaihtoa 38 % (pääosin Taloushallintaan fi:n tarjoamia palveluita) ja käyttöönotto- ja lisäpalveluliikevaihtoa 15 %.

Lemonsoft näkee huomattavia kasvumahdollisuuksia erityisesti Finazillan SaaS-liiketoiminnan kasvattamisessa ja yhtiön päivitettyjen näkymien perusteella Finazillan kasvu jatkuu myös tänä vuonna. Lemonsoft tulee rekrytoimaan ja tekemään kasvupanostuksia Finazillan kasvun tukemiseksi, mikä arviomme mukaan tulee lähivuosina laimentamaan Lemonsoftin kannattavuutta.

Kaupan arvostus näyttää perustellulta ostetun liiketoiminnan strategisen sopivuuden sekä kasvu- ja kannattavuusprofiilin näkökulmasta

Ostokohteiden käteisellä maksettava kokonaiskauppahinta on noin 2,8 MEUR ja nettokassasta puhdistettu velaton kauppahinta noin 2,6 MEUR. Lisäksi osapuolet ovat sopineet lisäkauppahinnasta, joka perustuu Finazillan ohjelmistoliiketoiminnan vuosien 2022-2025 liikevaihtoon. Lisäkauppahinta on enintään 1,5 MEUR, ja toteutuessaan maksetaan 50 %:sti käteisellä ja 50 %:sti Lemonsoftin osakkeilla. Luonnollisesti Lemonsoft toivoo täyden lisäkauppahinnan toteutumista, sillä tällöin Finazilla on jatkanut tavoitellusti hyvällä kasvupolulla.

Lisäkauppahinnasta riippuen ja vuoden 2021 luvuilla laskettuna yrityskaupan arvostus vastaa 2,2x-3,4x EV/Liikevaihto- ja 12,4x-19,5 EV/EBITDA-kertoimia. Absoluttisesti kertoimet eivät ole erityisen matalia, mutta selvästi alle Lemonsoftin oman arvostuksen. Lisäksi Finazillan hyvän strategisen yhteensopivuuden ja kasvu- ja kannattavuusprofiilin valossa kertoimet ovat mielestämme hyvinkin perustellulla tasolla.

Lemonsoft päivitti näkymiään järjestelyn tiimoilta

Lemonsoft päivitti näkymiään yrityskaupan myötä ja odottaa nyt vuoden 2022 liikevaihtonsa kasvavan 30-36 % (aik. 26-32 %) ja oikaistun liikevoiton olevan 28-33 % liikevaihdosta (aik. 30-35 %). Absoluuttisin euroin kuluvan vuoden liikevaihto-ohjeistus nousi siis noin 0,7 MEUR ja liikevoitto-ohjeistus puolestaan laski reilut 0,2 MEUR. Lievästi laskeneen liikevoitto-ohjeistuksen taustalla on arviomme mukaan yrityskaupan lisäksi viime kuukausina kasvanut toimintaympäristön epävarmuus ja sitä kautta heikentynyt näkyvyys liiketoiminnan kehitykseen. Finazilla raportoidaan osana Lemonsoftia heinäkuusta alkaen.

Päivitämme ennusteemme huomioimaan yritysoston Lemonsoftin 22.7.2022 julkaistavan Q2-tuloksen yhteydessä. Nykyinen ennusteemme odottaa yhtiöltä 29 %:n liikevaihdon kasvua ja 7,1 MEUR:n oikaistua liikevoittoa (32 % lv:sta). Päivitettyihin näkymiin peilattuna liikevaihtoennusteessamme on jonkin verran nousupainetta. Nykyinen tulosennusteemme on kuitenkin linjassa myös uuden ohjeistuksen kanssa, joka absoluuttisin luvuin ennakoi noin 6,3-7,7 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Siten yritysosto ei olennaisesti muuta myöskään Lemonsoftin osakkeen lyhyellä tähtäimellä melko kireältä näyttävää arvostuskuvaa. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 17,2 22,2 26,4
- kasvu-% 26,8% 29,1% 18,6%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 5,5 7,2
- EBIT-% 17,8% 24,9% 27,1%
EPS (oik.) 0,24 0,30 0,38
Osinko 0,13 0,15 0,20
P/E (oik.) 75,9 41,4 32,7
EV/EBITDA 74,0 29,5 22,6
Osinkotuotto-% 0,7% 1,2% 1,6%
Uusimmat ennusteet

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.